Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Γνωστοποίηση τροποποίησης του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ε.Δ.Δ.Α. αναφορικά με τις νέες προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α., με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2014.


Από 1ης Ιανουαρίου 2014, θα τεθεί σε ισχύ το τροποποιημένο άρθρο 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), που αφορά στο απαιτούμενο περιεχόμενο της ατομικής προσφυγής ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.
Σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των προσφυγών στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.. Η ανωτέρω τροποποίηση θα επιφέρει δύο σημαντικές αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2014. Πρώτον, οι απαιτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της προσφυγής θα εφαρμόζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Έτσι, από 1ης Ιανουαρίου 2014, κάθε έντυπο προσφυγής που αποστέλλεται στο Ε.Δ.Δ.Α., θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Μία προσφυγή, που δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 47 του ανωτέρω Κανονισμού, δεν θα εξετάζεται από το Ε.Δ.Δ.Α., εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5.1 του ίδιου άρθρου. Το δεύτερο σημείο της τροποποίησης αφορά τη διακοπή της εξάμηνης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, ένας μη πλήρης φάκελος ή μία απλή επιστολή μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Ε.Δ.Δ.Α. για τη διακοπή της ανωτέρω προθεσμίας. Δυνάμει της τροποποιηθείσας διάταξης, που θα ισχύσει από 1-1-2014, προκειμένου να διακοπεί η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία (άρθρο 35 παρ. 1 της ΕΣΔΑ), θα πρέπει, εφεξής, η αποστελλόμενη στο Ε.Δ.Δ.Α. προσφυγή να πληροί όλες τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 47 του Κανονισμού. Προκειμένου να βοηθήσει τους πιθανούς προσφεύγοντες να τηρήσουν τους νέους κανόνες, το Ε.Δ.Δ.Α. θα αναπτύξει το υλικό πληροφόρησής του, έντυπα και ηλεκτρονικά, όχι μόνο στις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (αγγλικά και γαλλικά), αλλά και στις γλώσσες των κρατών μελών της ΕΣΔΑ. Το νέο έντυπο της προσφυγής, καθώς και οδηγίες που αφορούν στις νέες απαιτήσεις για την άσκηση έγκυρης προσφυγής ετοιμάζονται από το Ε.Δ.Δ.Α. στο σύνολο των επίσημων γλωσσών των 47 συμβαλλομένων Κρατών. Επίσης, εκτός από τα υπάρχοντα βίντεο σχετικά με την ΕΣΔΑ και τα κριτήρια του παραδεκτού, ένα νέο βίντεο με τίτλο «Πως ασκείται εγκύρως μία προσφυγή ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.» θα είναι διαθέσιμο στα γαλλικά και αγγλικά, από τον Ιανουάριο 2014, στο διαδικτυακό του τόπο, ενώ θα προστεθούν και άλλες γλωσσικές αποδόσεις, κατά τη διάρκεια του έτους 2014. Όλα τα έγγραφα και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Δ.Δ.Α. από 1ης Ιανουαρίου 2014 (www.echr.coe.int/applicants). Επισυνάπτονται το τροποποιημένο άρθρο 47 του Κανονισμού του Ε.Δ.Δ.Α., που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (στην αγγλική και γαλλική γλώσσα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"