Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4236/2014

Διορθώθηκε το πρόβλημα πρόσβασης στο αρχείο

Σύμφωνα με το αρ. 99Α ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α 33/11-2-2014)
 
3. Στον ύποπτο τέλεσης πράξης ή στον κατηγορούμε− νο, ο οποίος συλλαμβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αμέ− σως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώματά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστα− σης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, ε) το δικαίωμα σιωπής, στ) το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωμα ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου, η) το δικαίωμα σε επείγου− σα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης. 4. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κα− τανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ− ρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος κατανοεί.»
Στο τέλος του Ν. 4236/2014 υπάρχει ένα παράρτημα με το 
έγγραφο που πρέπει να δίδεται στον κρατούμενο  
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το υπόδειγμα, με τις σχετικές βελτιώσεις (σε ερυθρό χρώμα)


https://docs.google.com/document/d/1YSYcIghKCTzd2mKZU-9BnhwrBYUNqe54Tg7PYlfx2tE/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"