Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 36/2014 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4237/2014Άρθρο 3
Δυνατότητα κατατμήσεων
Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων από και προς
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων
κατά παρέκκλιση του ν. 651/1977 (Α΄ 207), του ν. 2308/1995
(Α΄ 114), του από 24/31 Μαΐου 1985 προεδρικού διατάγμα−
τος (Δ΄ 270) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης
περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων σε
εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναπομένον αρχικό γήπεδο
και το μεταβιβαζόμενο τμήμα του, θεωρούνται κατά
παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα όπως έχουν μετά
την πράξη κατάτμησης. Σε περίπτωση γηπέδου που
στερείται πρόσβασης σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της
κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία
διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου
που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο, η οποία
νοείται ως «πρόσωπο» κατά τις κείμενες πολεοδομικές
διατάξεις. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύνα−
ται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφιστάμενους
όρους δόμησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα για έργα
κοινής ωφέλειας.


τροποποιείται  ο ν. 4093/2012

τροποποιείται  ο Ν. 4178/2013

αρ. 13: παρατείνονται (για μια ακόμη φορά) η θητεία των μελών των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα ανεξάρτητων αρχώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"