Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ενσωμάτωση Οδηγιών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 33/2014 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4236/2014

Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμη−
νεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L
280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με
το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών δια−
δικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις.


Τροποποιείται ο ΚΠΔ,
Τροποποιείται ο ν. 3251/2004 (ευρωπαϊκό ένταλμα)
Αυξάνονται οι θέσεις δικαστών - εισαγγελέων
Μειώνεται η άσκηση της 20ης σειράς ΕΣΔΙ
Τροποποιείται ο Κώδικας Δικηγόρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"