Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Προγραμματικές Δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκου Παρασκευόπουλου

Ανακοίνωση

Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/2/2015

Αν η Δικαιοσύνη έχει μία γενική αποστολή, αυτή είναι η κοινωνική ειρήνη.  Με τη δικαιοσύνη «συμμένει η πόλις», κατά την έκφραση του Αριστοτέλη. Δεν καταργούνται οι κοινωνικές συγκρούσεις, αλλά εξομαλύνονται και γίνονται διορθώσεις. Αυτό το τόσο σημαντικό έργο της δικαιοσύνης γίνεται δυσκολότερο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, επειδή δοκιμάζονται οι υποδομές και για πολλούς μειώνονται οι νόμιμες δυνατότητες βελτίωσης των ατομικών όρων ζωής.  Η δικαιοσύνη έχει βέβαια και πάγια σοβαρά προβλήματα. Όλοι μας γνωρίζουμε δύο ενδεικτικά παραδείγματα, που διαρκώς περιγράφονται, διαρκώς καταπολεμούνται με διάφορες στρατηγικές, προγράμματα ή πανάκειες, και όμως είναι εδώ και δεκαετίες σταθερά: την επιβράδυνση των δικών και την συμφόρηση των φυλακών.


Όσα θα αναφέρω παρακάτω, και γενικά η δραστηριότητα του Υπουργείου θα στηριχθούν στις εξής αρχές:
 • Το Σύνταγμα ίσταται τυπικά και ουσιαστικά στην κορυφή της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου. Η τακτική να προτάσσεται ένα μνημόνιο, να ακολουθεί ένας νόμος, και το Σύνταγμα να παραμερίζεται, δεν έχει θέση στην πολιτική και το έργο της Δικαιοσύνης. Εξάλλου, η προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος είναι ταυτόχρονα και προάσπιση των κοινών Συνταγματικών παραδόσεων της Ευρώπης, που αποτελούν πρωτογενές Ενωσιακό δίκαιο.

 • Η Δικαιοσύνη στη συγκρότησή της πρέπει να είναι αξιοκρατική και δημοκρατική.
 • Απέναντι στο έγκλημα, δεν έχει θέση μια πολιτική μηδενικής ανοχής, αλλά η δίκαια και αναλογική ποινή. Αυστηρή έναντι ενόχων για σοβαρά εγκλήματα, επιεικής έως και ανεκτική, απέναντι σε μικροπαραβάτες.
 • Η ποινική δικαιοσύνη δεν τιμωρεί το φρόνημα, αλλά ένοχες πράξεις που τελέστηκαν. Έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη του εγκλήματος και στην επανένταξη, ενώ η φυλακή πρέπει να είναι ανθρώπινη, όχι μόνο λόγω της ανάγκης σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και γιατί αλλιώς  η εγκληματικότητα αναπαράγεται.

Κορυφαίο θεσμικό ζήτημα
Κορυφαίο θεσμικό ζητούμενο της Πολιτείας και της δικαιοσύνης συνιστά η εκκίνηση των διαδικασιών αναθεώρησης του Συντάγματος. Εφόσον η εκκίνηση αποφασιστεί, θα συνδυαστεί με ανοικτό, δημοκρατικό και σε βάθος διάλογο με πολιτικές δυνάμεις, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, κοινωνικά κινήματα και με ευρεία διαβούλευση με τους πολίτες. Ως κύρια κατεύθυνση θα έχει τη μείζονα εγγύηση του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας. Σημαντικά κεφάλαια της αναθεώρησης θα είναι μεταξύ άλλων οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής, οι ρυθμίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Δικαιοσύνης (άρθρα 87επ.), που θα αναθεωρηθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου και της ανεξαρτησίας της, της σύνδεσής της με την κοινωνία, καθώς και οι ρυθμίσεις για την ποινική ευθύνη των Υπουργών που προβλέπονται στο άρθρο 86.

Μέτρα που προγραμματίζονται
1. Λειτουργία Δικαιοσύνης
 • Το ισχύον σύστημα διοίκησης της δικαιοσύνης είναι δεκτικό βελτίωσης, ώστε να είναι ταυτόχρονα αξιοκρατικό και δημοκρατικό. Προέχει η αναβάθμιση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων και του ρόλου των ολομελειών τους. Η αλλαγή έχει ως βάση τις προτάσεις των θεσμικών φορέων της Δικαιοσύνης, κατεξοχήν των δικαστών, των εισαγγελέων, αλλά και αρμόδιων διοικητικών υπαλλήλων, με ακρόαση και των επιστημονικών συλλόγων. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι λειτουργοί της δικαιοσύνης είναι μεταξύ άλλων και οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιμελητές, η γνώμη των οποίων θα ακούγεται πάντοτε προσεκτικά, προς όφελος όχι μόνο ή απλώς των ιδίων, αλλά της δικαιοσύνης. Στους χώρους της απονομής της δικαιοσύνης θα επιδιωχθεί οι μεταρρυθμίσεις να συγχρονίζονται με εξασφάλιση ή βελτίωση των υποδομών.
 • Η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θεσμών και ειδικά στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαμόρφωση των κοινών πολιτικών θα εγγυάται πρωταρχικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διεθνή συμβατικά κείμενα ή οδηγίες, θα προχωρήσει με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και με στάθμιση των κοινωνικών αναγκών και πρωτίστως του Συντάγματος.
 • Θα λάβει χώρα μια αναθεώρηση  των όρων λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών, ιδίως με την προώθηση των θεσμών επιμόρφωσης των δικαστών, με έμφαση στα πεδία του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των ναρκωτικών.
 • Θα προωθηθούν μέτρα επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, τα οποία να μην υποβαθμίζουν τις εγγυήσεις ορθοδικίας. Προτεραιότητα θα έχει η προσπάθεια κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.
 • Η καταπολέμηση της διαφθοράς και των εγκλημάτων γενικά θα υπηρετηθεί από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης (στο μέτρο της αρμοδιότητάς της) και σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία και αρχές. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, υποθέσεις οικονομικής διαφθοράς, οι λίστες (Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν) και κάθε διαθέσιμο στοιχείο θα διερευνηθούν και θα προωθηθούν, όπως και οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων και κατοχικών δανείων κατ΄ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Συνεργασία επίσης με άλλα Υπουργεία θα χρειαστεί για τον προσδιορισμό μέτρων προστασίας των οφειλετών των λεγόμενων κόκκινων δανείων, εκεί όπου οι λόγοι της αδυναμίας τους φαίνεται να είναι κοινωνικοί.
 • Υπάρχει μια σημαντική προεργασία για την παραγωγή νέων Κωδίκων. Θα γίνει μια προσπάθεια αναθεώρησης των αντίστοιχων σχεδίων, υπό το φώς των αρχών που αναφέρθηκαν παραπάνω, και θα προωθηθούν σταδιακά, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας. Ήδη μπορούν να ανακοινωθούν τα εξής:
 • Το Σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα, εμφανίζεται περισσότερο προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες. Θα προωθηθεί κατά προτεραιότητα, μετά βέβαια από επεξεργασία.
 • Το Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την απόδειξη, τις προθεσμίες και την αναγκαστική εκτέλεση (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς) που προβλέπουν ταχύτητες εκτέλεσης κοινωνικά και δικονομικά δυσβάσταχτες. Αυτά θα αναθεωρηθούν, στο πλαίσιο μιας συνολικής επανεξέτασης, αφού έχουν καταγραφεί έντονες αντιδράσεις επιστημονικών συλλόγων και ενώσεων.
 • Το Σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιλαμβάνει πολύ χρήσιμες μεταρρυθμίσεις, αλλά στο σύνολό της η ισχύουσα ποινική δικονομία περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις, όπως αυτές που αφορούν τα μονομελή δικαστήρια κακουργημάτων, που χρειάζεται να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο συνολικής επανεξέτασης.
 • Η προώθηση του Σχεδίου Ποινικού Κώδικα, επίσης σημαντικού έργου, μπορεί να έπεται, ώστε να εξεταστούν προηγουμένως προσεκτικά οι γενικότερες πρακτικές και κάποτε αλυσιδωτές επιδράσεις ορισμένων ρυθμίσεων στο ποινικό σύστημα, (όπως για παράδειγμα αυτές για τον αποκλεισμό της μετατροπής στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές.)
 • Θα λάβει χώρα μείωση των δαπανών πρόσβασης στη δικαιοσύνη, που καθιστούν απαγορευτική την προσφυγή των αδυνάτων και κάποτε και του μέσου πολίτη σε αυτήν, ενώ έχουν υποστεί κριτική από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς.
 • Βελτίωση υποδομών. Ήδη προχωρεί ένα σημαντικό έργο ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δομών και υπηρεσιών της δικαιοσύνης, το οποίο θα στηριχθεί και θα προωθηθεί, στο μέτρο της ανταπόκρισής του στις ανάγκες της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

2. Ποινικό σύστημα και αντεγκληματική πολιτική
 • Θα περιοριστεί  δραστικά η επιβολή ποινικού εγκλεισμού σε ανηλίκους. Θα προβλέπεται μόνο για ανηλίκους ηλικίας 15-18 ετών που έχουν τελέσει ανθρωποκτονία. Αυτοί θα μετρώνται προφανώς στα δάχτυλα του ενός χεριού ή θα είναι ανύπαρκτοι, κι έτσι οι φυλακές ανηλίκων θα καταργηθούν. Αν εμφανιστούν ανήλικοι καταδικασμένοι για τις παραπάνω πράξεις, θα κρατούνται σε κάποιο ιδιαίτερο τμήμα στεγανό απέναντι στους ενήλικες κρατούμενους.
 • Κατά τα τελευταία 20 χρόνια υπήρξε μια τάση αναγωγής πλημμελημάτων σε κακουργήματα. Επειδή τα κακουργήματα πρακτικά οδηγούν σχεδόν πάντοτε στη φυλακή, αυτό υπήρξε ένα από τα βασικά αίτια της συμφόρησης των φυλακών. Θα επιδιωχθεί επιλεκτικά μια ελάφρυνση, με την τροπή κακουργημάτων σε πλημμελήματα τιμωρούμενα με ποινή από 2 έως 5 έτη. Η αλλαγή αυτή θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της συνολικότερης μεταρρύθμισης του Ποινικού Κώδικα.
 • Θα προχωρήσει η κατάργηση σωφρονιστικών καταστημάτων τύπου Γ’. Ο θεσμός που πρόσφατα έχει εισαχθεί είναι από πολλές απόψεις προβληματικός. Αλλάζει ποιοτικά την ποινή χωρίς πάντα να στηρίζεται η αλλαγή αυτή σε δικαστική κρίση, πράγμα που σημαίνει δυσαναλογία σε σχέση με ό,τι είχε κριθεί ως δίκαιη ποινή. Οι όροι υπαγωγής στα σωφρονιστικά καταστήματα τύπου Γ΄ ήταν τόσο ευρείς, ώστε να απειλείται η πλειονότητα των κρατουμένων. Εξάλλου οι στερήσεις δικαιωμάτων πχ. επικοινωνίας έφθαναν σε αναίρεση θεμελιακών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κατάργηση βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πτέρυγες με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα. Η επιβάρυνση όμως δεν θα αφορά τις στοιχειώδεις εγγυήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εξάλλου θα επιτρέψει να αναβαθμιστούν οι όροι κράτησης για τους λοιπούς κρατούμενους.
 • Θα διασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι όροι ιατρικής περίθαλψης των κρατουμένων και θα ενισχυθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσής τους.
 • Σε συνεννόηση με τους Εισαγγελείς, θα επιδιωχθεί θέσπιση μέτρων που θα κατευθύνουν στη φειδώ κατά την άσκηση των διώξεων. Θα προωθηθούν θεσμοί συνδιαλλαγής εισαγγελέα-πολίτη που δεν θα αφορούν όμως τα σοβαρά εγκλήματα.
 • Σε ότι αφορά το σωφρονιστικό σύστημα, προτεραιότητα έχει η αύξηση του αριθμού του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, με συνθήκες υπέρμετρου συνωστισμού των κρατουμένων που οδηγούν σε δημιουργία αβίωτων συνθηκών, υπάρχουν διαθέσιμες πτέρυγες και καταστήματα ολόκληρα άδεια, που αδυνατούν να λειτουργήσουν ελλείψει προσωπικού. Η επίλυση προβλημάτων που άπτονται της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
 • Διέξοδο αποσυμφόρησης και μάλιστα με όρους αντεγκληματικής αποτελεσματικότητας, θα προσφέρει η κινητοποίηση της εφαρμογής των εναλλακτικών μέτρων απεξάρτησης που ήδη προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (παρακολούθηση θεραπευτικής δομής εκτός φυλακής) και ωστόσο δεν αξιοποιούνται.
 • Θα επιδιωχθεί τάχιστα, σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, η ένταξη των σωφρονιστικών δομών του σωφρονιστικού συστήματος στο ΕΣΥ.

3. Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Διασφάλιση δικαιοκρατικών όρων κατά τις προσαγωγές και συλλήψεις στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Βελτίωση θεσμών νομικής αρωγής με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως ανήλικοι, μετανάστες, αλλοδαποί.
 • Εξειδίκευση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία των κρατικών θεσμών.
 • Η νομοθεσία για το σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αφορά και τα ομόφυλα ζευγάρια (υπάρχει σχετική καταδίκη της χώρας μας από 7.11.2013 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για παραβίαση των άρθρων 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).
 • Η χώρα μας έχει ένα νέο νόμο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ο οποίος έχει ως κύριο γενικό αντικείμενο το ρατσιστικό λόγο, κι όχι τις ρατσιστικές πράξεις. Ο νόμος χρειάζεται να τροποποιηθεί, ώστε να καλύψει τις βλαβερές ή επικίνδυνες ρατσιστικές συμπεριφορές.
 • Θα επιχειρηθεί βελτίωση της διαδικασίας και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές και να καλύπτονται και θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Φθάνοντας στον επίλογο θέλω να επαναλάβω ότι σε κάθε πρόβλημα που θα ανακύπτει το πρώτο βήμα επίλυσης θα είναι ο διάλογος. Θα προηγείται, από την πλευρά μας μέσω των αρμόδιων οργάνων, διάλογος με όλους: με υπόπτους, ενόχους, κουκουλοφόρους, με επιφανείς ή αφανείς εξίσου, γιατί  είναι σαφές ότι όπου ο διάλογος παραλείπεται ελλοχεύει η βία.

ΥΠΔΙΚ

15 σχόλια:

 1. δηλαδη ανηλικοι με κατ' επαγγελμα ληστειες, θα τιμωρουνται με επιπληξη??
  και τι θα εμποδιζει τοτε σε ολα τα κακουργηματα, ιδιως γνωστης μεριδας πολιτων , να εμφανιζονται και να τα ομολογουν ανηλικοι δραστες???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. κ. Υπουργέ γιατί να μην καταργήσουμε τελείως τις φυλακές, τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία και όλα τα συναφή που καταδυναστεύουν τους αναξιοπαθούντες εγκληματίες.
  Μετά σου λέει γιατί ο Υπουργός θα έπρεπε να έχει υπάρξει μάχιμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί δεν κάνετε και ένα νόμο-ένα άρθρο με το οποίο οι Δικαστές θα ζητάμε συγγνώμη που ταλαιπωρήσαμε τους κατηγορούμενους ; Ποια είναι τα κακουργήματα που θα γίνουν πλημμελήματα με ποινή 2-5 χρόνια ; Οι ανήλικοι θα μπορούν ατιμώρητα να βιάζουν τις συμμαθήτριες τους ;
  Όταν μου διαμαρτυρηθεί ξανά διάδικος "γιατί τους αφήνετε όλους έξω" θα δείχνω πλέον προσωπικά τον Υπουργό Παρασκευόπουλο που νομίζει ότι παραδίδει μαθήματα στο ΑΠΘ με αερολογίες για πρωτοετή φοιτητάκια ("Η δικαιοσύνη δεν τιμωρεί το φρόνημα..." μπα ; ) Αρκετά πια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι κύριε, η Δικαιοσύνη δεν τιμωρεί το φρόνημα, αλλά την πράξη. Αλλιώς θα ήμασταν δικαστές του ΙSIS και όχι ευνομούμενης και δημοκρατικής χώρας

   Διαγραφή
  2. Προφανως και το γνωριζω κυριε. Ειρωνευτηκα το αυτονοητο της τοποθετησης του υπουργου.

   Διαγραφή
 4. "μείωση των δαπανών πρόσβασης στη δικαιοσύνη..."
  Η λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος έχει το κόστος της. Τα χρήματα που έχει ανάγκη είτε θα τα εισπράττει το κράτος μέσω της φορολογίας είτε μέσω "ανταποδοτικών τελών" όσων κάνουν χρήση των μηχανισμών της δικαιοσύνης. Στην πρώτη περίπτωση το κόστος το επιβαρυνόμαστε όλοι, ακόμη κι όσοι δεν έχουν περάσει στη ζωή τους έξω από δικαστήριο. Στη δεύτερη περίπτωση το χρηματοδοτούν μόνο όσοι "απασχολούν" το δικαιοδοτικό μηχανισμό με τις υποθέσεις τους. Άρα ο υπουργός σαν να υπεραπλουστεύει τα πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνώ σχεδόν σε απόλυτο βαθμό με όσα είπε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης. Συνάμα εκφράζω και ένα μικρό παράπονο για την μηδενική αναφορά στις προσπάθειες που καταβάλουν οι Δικαστικοί Λειτουργεί αυτής της χώρας και μάλιστα σε αντιδιαστολή με άλλους "συναδέλφους" του που επαίνεσαν τους δικούς τους. Καλή επιτυχία στο έργο του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ο κύριος υπουργός μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τα Δικαστήρια, ώστε να διαπιστώσει ότι πολυάριθμοι ανήλικοι διαπράττουν και καταδικάζονται για ληστείες,ι διακεκριμένες κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ΄εξακολούθηση , προσβάλλοντας τη σωματική ακεραιότητα και την ιδιοκτησία των φιλήσυχων πολιτών απανταχού στην Ελλάδα. Θα τους αφήσει ο κύριος υπουργός εκτός φυλακών για να δρούν ανενόχλητοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διάβασα τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είμαι πολύ προβληματισμένη και θλιμμένη διότι διαπιστώνω ότι και πάλι οι πολίτες αυτής της χώρας θα υποστούν τις συνέπειες μίας βεβιασμένης και υπό την πίεση του "να αποδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί" νομοθέτησης. Θα σταθώ σε δύο σημεία που για μένα είναι σοκαριστικά. 1ον:Θα μετατραπούν κι άλλα κακουργήματα σε πλημμελήματα. Δεδομένου ότι τα τελευταία έτη με στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών έχουν ήδη μετατραπεί πολλά κακουργήματα σε πλημμελήματα, αναρωτιέμαι μέχρι που θα φτάσει αυτή η κατάντια του κράτους μας. Επειδή είμαστε ανίκανοι να έχουμε ένα σωστό και επαρκές σωφρονιστικό σύστημα, θα φθάσουμε στο σημείο να μην έχουμε κακουργήματα? Ήδη στα μονομελή και τριμελή πλημμελειοδικεία νιώθουμε ότι παίζουμε το θέατρο του παραλόγου, αφού για αρκετά σοβαρά αδικήματα απαγγέλλουμε ποινές που μένουν στα χαρτιά και δεν εκτελούνται ποτέ. Μέχρι που θα φθάσουμε ή μάλλον μέχρι που θα καταντήσουμε? 2ον) Θα περιορισθεί η επιβολή ποινικού εγκλεισμού σε ανηλίκους τόσο δραστικά ώστε να επιβάλλεται μόνο σε όσους έχουν τελέσει ανθρωποκτονία και είναι από 15 έως 18 ετών. Κατά τη γνώμη μου η πρόβλεψη αυτή είναι τουλάχιστον τρομακτική. Δηλαδή θα γνωρίζουν όλοι ότι εφόσον είναι κάτω των 18 ετών μπορούν να κλέψουν, να ληστέψουν, να βιάσουν, να εξαπατήσουν χωρίς το ενδεχόμενο να μπουν ποτέ στη φυλακή ακόμη και εάν συλληφθούν. Σημειωτέον μάλιστα ότι η πείρα μας δείχνει ότι πολλές φορές άτομα 16-17 ετών είναι πολύ πιο σκληροί εγκληματίες από τους ενήλικους. Είναι αυτές ρυθμίσεις ενός ευνομούμενου κράτους?Τα δικαιώματα του πολίτη αυτής της χώρας πότε θα προστατευθούν αποτελεσματικά?Δεν είναι δυνατόν με το πρόσχημα ότι δεν χωράνε οι φυλακές μας να καταλύσουμε την έννοια του ποινικού σωφρονισμού. Κατά την άποψή μου μία τέτοια ρύθμιση θα ήταν ευθέως αντισυνταγματική και εκτός των άλλων και αντίθετη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού δεν μπορεί ο νομοθέτης εκ των προτέρων και in abstracto να κρίνει ότι όλοι όσοι είναι κάτω των 18 ετών δεν χρήζουν ποινικού σψφρονισμού με την μορφή του εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθόσον κάτι τέτοιο μπορεί να κριθεί μόνο in concreto από το Δικαστήριο ενόψει της προσωπικότητας του ανήλικου κατηγορουμένου, της πράξης του, του τρόπου τέλεσής της κλπ.Ίδωμεν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα με τα επιχειρήματα της Κας συναδέλφου, που αποπνέουν όχι μόνο τον προβληματισμό τον δικό της, αλλά και όλων ημών των υπολοίπων. Ο κ. Υπουργός ποτέ δεν είχε επαφή με την δικαστική πραγματικότητα και την δικαστηριακή πρακτική, αφού μέχρι τώρα είχε περιορισθεί στα πανεπιστημιακά του καθήκοντα ή σαν μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έπρεπε, πριν προβεί στις εξαγγελίες του να συμβουλευτεί κάποιον της δικαστικής πράξης (δικαστή, εισαγγελέα κλπ.). Εκτός αν το έκανε ήδη, αλλά αγνόησε τα όσα ενδεχομένως τον συμβούλευσε. Αγαπητέ κ. Υπουργέ: Πάρτε πίσω αυτές τις εξαγγελίες περί μετατροπής κακουργημάτων σε πλημμελήματα, κατάργησης των φυλακών τύπου Γ΄ , κατάργησης των σωφρονιστικών καταστημάτων κλπ. πριν θερίσετε θύελλες. Ακούστε και κάποιους που "άσπρισαν" στις έδρες των δικαστηρίων και γνωρίζουν από πρώτο χέρι την πραγματικότητα στα ποινικά χρονικά της χώρας!!!

   Διαγραφή
 8. Ανήλικος 16 χρονών που τελεί ληστείες ή που βίασε 10χρονο, πως θα τιμωρείται κατά τον κύριο Υπουργό;
  Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα κύριε Υπουργέ, δεν διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο ούτε γράφετε βιβλίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ή μπαίνει σε σούπερ μάρκετ με την καραμπίνα του μπαμπά, δηλώνει τζιχαντιστής ή "μοναχικός λύκος", που ακούγεται και πιό ωραίο και σκοτώνει 5-6. Δεν τρέχει τίποτα, είναι ελεύθερος και πάει σπίτι του.
   Λίγη υπευθυνότητα δεν θα έβλαπτε.

   Διαγραφή
 9. Ολα αυτά ακούγονται ανατριχιαστικά και μάλιστα από κάποιον που θεωρείτο καλή περίπτωση.Δεν υπάρχουν μόνο κρατούμενοι σ'αυτή τη χώρα που πρέπει να προστατεύσουμε. Ποιός θα προστατεύσει επιτέλους τα δικαιώματα του εργαζόμενου, φιλήσυχου και τίμιου πολίτη;Αυτόν μπορεί να τον σπάει στο ξύλο, να τον βιάζει, να τον ληστεύει,να τον τρομοκρατεί ο κάθε ανήλικος και λόγω της ανηλικότητας να τον στέλνουμε για εκπαίδευση προκειμένου να επιμορφωθεί και να μην τραυματιστεί ψυχολογικά;Κοροιδευόμαστε τώρα;Πιστεύουμε σοβαρά ότι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές και μάλιστα από τόσο νεαρή ηλικία, θα ανανήψουν και θα σταματήσουν τη δράση τους ;Αντίθετα από πίσω τους θα κρυφτούν οι ενήλικες παραβάτες.Σκεφτείτε ρελιστικά και σταματείστε τους πειραματισμούς πριν εκτραχυνθούν τα πράγματα με τις όποιες συνέπειες.Ο λαός σας εξέλεξε μήπως και αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο , όχι για να διαλύσετε τη χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ο ανήλικος ορφανός που μπορεί να αποτελέσει πιο εύκολα θύμα εκμετάλλευσης θα προσεγγίζετε από εγκληματίες (εμπόρους ναρκωτικών, κλέφτες κλπ), οι οποίοι προσφέροντάς του κάποια φροντίδα και θαλπωρή θα τον παρακινούν να διαπράττει για λογαριασμό τους ποινικά αδικήματα π.χ. να διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, να διαπράττει μικροκλοπές, να συμμετέχει σε εγκληματικές οργανώσεις για μεταφέρει πληροφορίες και χρηματικά ποσά κλπ. Αυτό το ενδεχόμενο το παραβλέπετε κε Υπουργέ; Το ζήτημα δεν είναι να παρακινήσουμε τους εγκληματίες να εκμεταλλευτούν ανήλικους δράστες, οι οποίοι ξέροντας ότι δεν θα τιμωρηθούν (και με την ενδεχόμενη νομική κάλυψη που θα τους παρέχουν αυτοί που θα τους εκμεταλλεύονται) θα δρουν ανεξέλεγκτα και δεν θα έχουν λόγο να αποκαλύψουν τα στοιχεία αυτών που τους εκμεταλλεύονται (όταν θα τους λένε: "αν σε πιάσουν μην πεις τίποτα, έτσι κι αλλιώς μια επίπληξη θα σου επιβληθεί"). Όταν ο 17χρονος θα βιάσει την συνομήλική του και θα έρθει στο δικαστήριο και θα του επιβληθεί η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας στους γονείς του, τότε θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για την νομική αντιμετώπιση του πατέρα της 17χρονης που θα αποπειραθεί να σκοτώσει ή και θα σκοτώσει τον ανήλικο βιαστή. Δυστυχώς το ζήτημα μήπως θα πρέπει να εξεταστεί σε μια διαφορετική βάση: να αναμορφωθεί το νομικό πλαίσιο για τον εγκλεισμό των ανήλικων δραστών ώστε τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων να αποκτήσουν έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα που θα καλλιεργεί υγιείς προσωπικότητες και όχι εγκληματίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Kαι να δείτε πώς θα αποθρασυνθούν οι νταήδες......:(

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"