Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ…


            

Με το άρθρο 12 του Ν. 4312/2014 ορίστηκε ότι: «Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής.».  Στην ουσία δηλαδή, επανήλθε η διάταξη του άρθρου 87 του Ν. 4055/2012 που δεν πρόλαβε να…μην εφαρμοστεί καλά-καλά και καταργήθηκε με το Ν.4139/2013. Φαίνεται ότι ο σοφός νομοθέτης καθιερώνει το σύστημα «μονά-ζυγά» για αυτή τη διάταξη, που τα ζυγά έτη ισχύει και τα μονά καταργείται…

Η ανωτέρω διάταξη είναι προφανές ότι προσβάλλει τη Συνταγματική αρχή του φυσικού Δικαστή, αλλά και θέτει εν αμφιβολία το αδιάβλητο των συνθέσεων. Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 8 του ισχύοντος Συντάγματος που ορίζει ότι κανένας δεν στερείται, χωρίς τη θέλησή του, το δικαστή, που του ορίζει ο νόμος , αποβλέπει κυρίως την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του δικαστή, έναντι των «προϊσταμένων» του, καθώς και έναντι ενδεχομένων κυβερνητικών πιέσεων, κατά τρόπο ώστε, η ευσυνείδητη εμμονή στην αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης, να μην αποβαίνει ματαιοπονία, με την αντικατάστασή του (δικαστή) στην εκδίκαση υποθέσεων, που παρουσιάζουν κάποιο ειδικό ή γενικότερο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, αποβλέπει η παραπάνω διάταξη να αποτρέψει τη συγκρότηση των δικαστηρίων με συνθέσεις, που επιλέγονται την τελευταία στιγμή με εξωϋπηρεσιακά κριτήρια. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η ως άνω διάταξη δεν κάνει λόγο για νόμιμο «δικαστήριο», αλλά για νόμιμο «δικαστή», πράγμα που σημαίνει ότι η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή δεν αναφέρεται στο δικαστήριο, ως όργανο, αλλά στο δικαστή, ως άτομο. Έτσι γίνεται δεκτό ότι ως νόμιμος (φυσικός) δικαστής δεν νοείται το δικαστήριο, αλλά τα συγκεκριμένα πρόσωπα των δικαστών, που το συγκροτούν, τα οποία πρέπει να είναι καθορισμένα, βάσει γενικών και απρόσωπων κριτηρίων. Πράγματι, ο κίνδυνος, τον οποίο θέλει να αποτρέψει η προαναφερόμενη διάταξη δεν έγκειται στο ποιο «δικαστήριο» θα δικάσει, αλλά στην επιλογή των δικαστών της αρεσκείας της διοικήσεως ή των προϊσταμένων των δικαστηρίων (Βλ. ΑΠ 1740/2007 ΤΝΠ Νόμος).
Εξάλλου, οι κληρώσεις γίνονται για να διασφαλίζεται απολύτως το αδιάβλητο της ποινικής διαδικασίας και έτσι να εμπεδώνεται στους μεν διαδίκους η πεποίθηση ότι κρίνονται από το φυσικό τους δικαστή, στους ίδιους δε τους δικάζοντες η βεβαιότητα ότι οι υποθέσεις που καλούνται να κρίνουν τους ανατέθηκαν τυχαία. Έτσι η λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης απαλλάσσεται από κάθε υπόνοια βάσιμη ή αβάσιμη, διαβρωτική όμως του κύρους της στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερα προβληματική δε, αλλά και επικίνδυνη, καθίσταται η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης στα επαρχιακά πρωτοδικεία, όπου δεν γίνονται κληρώσεις, αλλά ισχύει η γενική αρμοδιότητα του δικαστή που διευθύνει τα μικρά δικαστήρια, να συγκροτεί ο ίδιος τις δικαστικές συνθέσεις.  Εκεί, δηλαδή, ο διευθύνων το δικαστήριο θα ορίζει τις υποθέσεις που θα ακολουθούν εσαεί τον δικαστή, ο οποίος θα τις χρεώνεται μέχρι να πάρει μετάθεση, να προαχθεί ή να αλλάξει επάγγελμα! Ο καθηγητής Κώστας Μπέης αναφέρει σχετικά με την εξουσία του διευθύνοντος τα εξής: « Στη ναζιστική εποχή η κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των δικαστών είχε ανατεθεί στους προϊσταμένους των δικαστηρίων, οι οποίοι, όπως βεβαιώνουν οι γερμανοί συγγραφείς (βλ. Bockelmann, JZ 1952, 643) ετοποθετούντο ως ενεργούμενα του υπουργείου δικαιοσύνης («Der nationalsozialistiche Gesetzge­ber... Ubertrung die Geschaftsvertreilung den Prasidenten der Gerichte - die insoweit zu Funktionaren der Justizverwaltung wurden»). Έχοντας νωπή ακόμη στη μνήμη την πικρή εμπειρία της ναζιστικής αυθαιρεσίας ο σύγχρονος γερμανός νομοθέτης κατάργησε τη διοικητική μονοκρατορία των προϊσταμένων που ξέπεφταν συχνά στο ρόλο κομισσάριων της διοικήσεως και όρισε ότι κάθε δικαστήριο αυτοδιοικείται από το προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον πρόεδρο και οχτώ δικαστές (τέσσερεις, αν το σύνολο των δικαστών είναι κάτω από είκοσι GVG 21α), τους οποίους εκλέγουν για τέσσερα χρόνια οι άλλοι δικαστές, καθώς και οι δόκιμοι δικαστές (GVG 21 b). Με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε η υπαγωγή των δικαστών στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο «προϊσταμένων» και έγινε πραγματικότητα η συνταγματική επιταγή ότι οι δικαστές υπόκεινται μόνο στο σύνταγμα και στους νόμους» (Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, Συμβολές στην ερμηνεία δικονομικού δικαίου, 243 Πολδ). Με την ανωτέρω διάταξη, η συνταγματική επιταγή για ανεξάρτητους δικαστές μεταβάλλεται σε απλή διακήρυξη και διατύπωση ευχής…
Επιπλέον, η παραπάνω διάταξη δημιουργεί δυσεπίλυτα υπηρεσιακά προβλήματα, καθώς αναπόφευκτα θα προκύπτουν αντικαταστάσεις, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να δεσμευτεί με συγκεκριμένες ημερομηνίες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα, αν προέκυπτε σοβαρό πρόβλημα μπορούσε ο προεδρεύων να ζητήσει από τον διευθύνοντα να μην περιληφθεί το όνομά του στις κληρώσεις ή να μην οριστεί σε κάποιες δικασίμους του επόμενου μήνα,  πλέον δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει αντικατάσταση με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Άλλωστε, το να γνωρίζουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα οι πάντες, διάδικοι, συνήγοροι, μάρτυρες κτλ ποιος δικαστής θα δικάσει την υπόθεσή τους , καθιστά τον δικαστή εν τέλει ανυπεράσπιστο και εκτεθειμένο στις κάθε είδους, κακόβουλες ή μη, επεμβάσεις τρίτων. Ο προεδρεύων θα αποτελεί πια έναν ευπρόσβλητο στόχο διαρκείας, ιδιαίτερα στην επαρχία όπου δεν μπορείς εύκολα να προστατευτείς….
Ως αντίλογος σε όλα τα παραπάνω, στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4312/2014 αναφέρονται ουσιαστικά τρεις λόγοι θέσπισης της παραπάνω διάταξης: Α) Μέχρι τώρα γινόταν άσκοπη ανάλωση δικαστικής ενέργειας. Ο δικαστής μελετά δικογραφίες που τελικά αναβάλλονται ή κάποιες φορές δεν δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για να μελετήσει την υπόθεση γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως θα αναβληθεί. Τώρα όμως θα ξέρει ότι θα μελετήσει την υπόθεση και δεν θα το θεωρεί χάσιμο χρόνου αν αναβληθεί. Β) Οι προεδρεύοντες θα γνωρίζουν από πολύ καιρό πριν τις υποθέσεις που θα ασχοληθούν και θα προετοιμάζονται έγκαιρα και Γ) Οι πολίτες καλούνται στα δικαστήρια, πολλές φορές και με την απειλή της ποινής της απείθειας, για να τους λεχθεί εκεί, μετά από πολύωρη αναμονή, ότι θα πρέπει να ξαναέρθουν. Με αυτή τη διάταξη, όμως, θα μειωθούν οι αναβολές!
Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα προσβλητικό για τα υπόλοιπα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου να παραβλέπεται η συμμετοχή τους! Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να είχαμε πολυμελή δικαστήρια, αλλά να δικάζονται όλες οι υποθέσεις από έναν δικαστή. Αν είναι τόσο σημαντικό να έχει μελετήσει καλά τις υποθέσεις ο προεδρεύων, τότε τι χρειάζονται οι υπόλοιποι που δεν θα έχουν δει καν τις δικογραφίες; Εξάλλου, πόσο πιο αυξημένο θα είναι το ενδιαφέρον του για να μελετήσει τώρα μια υπόθεση, γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως αυτή θα αναβληθεί και θα την ξαναχρεωθεί μετά από πέντε ή έξι μήνες; Γιατί δηλαδή να την διαβάσει τώρα και όχι τότε; Άλλωστε, είναι παράλογο, αλλά και αστείο, να πιστεύει κανείς ότι οι δικαστές με αυτό το φόρτο εργασίας, θα έχουν την πολυτέλεια να προετοιμάζονται για τις υποθέσεις που θα δικάσουν, μήνες πριν!  Φανταστείτε έναν δικαστή να λέει το Μάρτιο: Δεν έχω τι να κάνω σήμερα! Ας πάω να μελετήσω καμία υπόθεση από το δικαστήριο του Ιουνίου! Τέλος, για το ότι με τη διάταξη αυτή θα μειωθούν οι αναβολές, υπονοώντας ότι τις αναβολές τις δίνουν οι δικαστές για να «απαλλαχθούν» από μία δύσκολη υπόθεση, παροράται το γεγονός ότι οι αναβολές συνήθως δεν δίνονται αυτεπαγγέλτως, αλλά κάποιος τις ζητάει…. Αντιθέτως, τα πινάκια θα αυξηθούν και ο κόσμος θα ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο από πριν, καθώς οι ημερομηνίες αναβολών θα είναι πιο λίγες κι έτσι αναπότρεπτα  θα φορτώνονται οι δικάσιμοι με υποθέσεις που είναι βέβαιο ότι θα αναβληθούν ξανά και ξανά λόγω ωραρίου. Κι όλα αυτά, μέχρι να καταργηθεί πάλι η παραπάνω διάταξη, αφού στην Ελλάδα η ασφάλεια δικαίου έχει προ πολλού πτωχεύσει…..

Γιάννης Ευαγγελάτος
Πρωτοδίκης


25 σχόλια:

 1. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σου συνάδελφε.Όμως,απότι πληροφορήθηκα,η άποψη του Αρείου Πάγου είναι ότι οι αποφάσεις είναι αναιρετέες σε περίπτωση μη εφαρμογής της παραπάνω απαράδεκτης διάταξης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ένας τρόπος υπάρχει να περάσει σε αχρησία η διάταξη: διάχυτος παρεμπίπτων έλεγχος Συνταγματικότητας. Οι μεν Πρόεδροι υποχρεωτικά θα βγάλουν πρόγραμμα δικασίμων στις οποίες θα προεδρεύσουν, η δε σύνθεση του Δικαστηρίου, αρνούμενη να παραβιάσει υπέρτερη Συνταγματική επιταγή, θα πρέπει να αρνηθεί να προσδιορισθεί η υπόθεση στη συγκεκριμένη δικάσιμο που θα προεδρεύει ο εν λόγω Πρόεδρος. Το επιπλέον πρόβλημα που συναντούν οι Εισαγγελείς προσδιορισμού είναι ότι, προσδιορίζοντας μια πρωτοείσακτη υπόθεση σε δικάσιμο για την οποία ήδη είναι γνωστή (εν μέρει έστω) η σύνθεση, παραβαιάζουν την ίδια αρχή. Επομένως, υποχρεωτικά, ο προσδιορισμός θα πρέπει να γίνεται πέραν του εξαμήνου ώστε να μην είναι γνωστές οι συνθέσεις. Και αν στην Αθήνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού ούτως ή άλλως ο προσδιορισμός δίδεται για μακρινές ημερομηνίες, στην επαρχία είναι σύνηθες να προσδιορίζονται υποθέσεις Τριμελούς (ιδίως όταν κατηγορούμενοι είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή όταν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής) εντός του 6μήνου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο κ. συνάδελφε! Δεν είναι η υποτιθέμενη τεμπελιά των δικαστών η αιτία που αναβάλλεται η εκδίκαση των υποθέσεων. Αλλού πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Πάντως μου έχει συμβεί ακόμη και να μειοψηφώ ως προεδρεύων σε υποβληθέν αίτημα αναβολής και να το υπερψηφίζουν οι σύνεδροι... και μάλιστα σε υπόθεση με κάποιο ειδικό βάρος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θέλω να κάνω τον κακό εγώ τώρα και να εισφέρω ένα λόγο, ή μάλλον δύο, αλλά συναφείς, για τους οποίους εισήχθη η διάταξη αυτή, που οπωσδήποτε δεν περιλαμβανεται στην αιτιολογική έκθεση, αλλά ήταν στο μυαλό των μελών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Ο πρώτος, ο συνήγορος του κατηγορουμένου βλέποντας στο έκθεμα τη σύνθεση του αυριανού Τριμελούς, αναφωνεί "όχι, ρε! Πάλι με αυτόν τον προεδρο!!!!Πρέπει, οπωσδήποτε να παρουμε αναβολή γιατι αυτός θα μας τσακίσει" Και την άλλη ημέρα προκομίζει μία γνωμάτευση από το Κ.Υ. ....Καρδιτσομαγούλας (!!!!) και επικαλούμενος ανυπέρβλητο κώλυμα λόγω εμπύρετου γαστρεντερίτιδος μετά πολλαπλών διαρροικών κενώσεων ή οξεία οσφυαλγία (σας θυμίζει κάτι;) παίρνει αναβολή. Και ο δεύτερος λόγος, ο Πρόεδρος διαβάζοντας την υπόθεση, που είναι καυτή πατάτα, αναβάλλει για του ψύλλου το πήδημα την υπόθεση για ογδοη φορά (για τι λείπει ο άσχετος μάρτυρας, που δεν είναι παθών, αλλά τον έχει προτείνει ο κατηγορούμενος και ο οποίος δεν ξέρει τίποτα), προκειμένου να μην καεί ο ίδιος, αλλά κάποιος άλλος, που θα έχει λίγη περισσότερη ευθιξία ή φιλότιμο. Κανένα από τα δύο παραδείγματα, που, ωστόσο, αποτελούν καθημερινότητα στις δικαστικές αίθουσες δεν τιμά τους συλλειτουργούς της Θέμιδος, αλλά συμβαίνουν και έχουν σαν αποτέλεσμα να χρονίζουν οι υποθέσεις. Προσωπικά δε συμφωνώ με τη ρυθμιση, κυρίως διότι, όπως ορθά επισημαίνεται, απαξιώνεται η λοιπή σύνθεση, αλλά και στις δυο περιπτώσεις παραβιάζεται η αρχή του φυσικού δικαστή, αυτού, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στην έδρα όταν το ΠΡΩΤΟΝ η υπόθεση εισήχθη προς εκδίκαση. Δε συντρέχει λόγος να εξαιρείται κανένα Δικαστήριο από τη ρύθμιση, η οποία εφαρμοζόμενη για τις πρωτοείσακτες υποθέσεις, σε συνδυασμό με την καθιέρωση των ποινικών τμημάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων. Ο δικαστής, που ξερει ότι θα δικάσει την υπόθεση θα είναι περισσότερο φειδωλός στην αναβολή της, το ίδιο δε και ο διάδικος, που γνωρίζει το δικαστή του, δε θα προβάλει παρελκυστικά αιτήματα. Τα νομίσματα όλων των χωρών, ακόμα και των πτωχευμένων ή των πτωχών στο πνεύμα, έχουν δύο όψεις....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H ρύθμιση αυτή είχε συμπεριληφθεί στο άρθρο 349 ΚΠΔ και καταργήθηκε γιατί ΑΠΕΤΥΧΕ στην πράξη.Τι δε καταλαβαίνετε?Αντί να αναφερθείτε στο -ύποπτο-γεγονός της επαναφοράς της, παραμονή Χριστουγέννων και μάλιστα χωρίς να ερωτηθούν οι ενώσεις,ασχολείστε με τους προεδρεύοντες και την ευκολία με την οποία-κατά την άποψή σας-αναβάλλουν τις υποθέσεις.Αλήθεια,αυτεπαγγέλτως τις αναβάλλουν?Γιά δείτε λίγο πόσες υποθέσεις έχει αναιρέσει ο ΑΠ γιατί δεν αιτιολογείται η απόρριψη των αιτημάτων αναβολής,ακόμα κι όταν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής(ο οποίος είναι θεσμός του δικαίου).Και το κυριότερο,τι νόημα έχει αυτή η διάταξη, όταν οι δικηγόροι απέχουν την τρίτη μέρα εκδικάσεως των υποθέσεων,βάσει αποφάσεων των δικηγορικών τους συλλόγων.Δεν σας απασχολεί που ταλαιπωρείται ο κόσμος και πληρώνει ένα σωρό λεφτά να πηγαινοέρχεται στα ακροατήρια,να λείπει απ' τις δουλειές του με κίνδυνο ν'απολυθεί κλπ κλπ.?

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ απολύτως.Πιστεύω επίσης ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων για αποχή τη δεύτερη ημέρα.ειδικά στα τριμελή πλημμελειοδικεία, όπου η παράσταση του δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική.Κάθε αναβολή της υπόθεσης, συνεπάγεται έξοδα για το διάδικο και η πολιτεία πρέπει να το εξετάσει.

   Διαγραφή
  3. Ο ανωτέρω σχολιαστής, τυγχάνει δικαστής? Εκπλήσσομαι, πραγμνατικά, από την (πρωτοφανη!) άγνοιά του περί του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, που ρητως οριζει οτι ο κατηγορουμενος εχει αναφαιρετο δικαιωμα να εχει τον δικηγορο της επιλογης του. Ουσιαστικως, δηλαδη, ο σχολιαζων, προτεινει να δικαζονται οι κατηγουμενοι χωρις την παρουσια δικηγορου, αγνοωντας (επίσης) και την διαταξη του αρθρου 349 ΚΠοινΔ, που (επισης ρητως) αναφερει οτι η αποχη δικηγορων δεν συμπεριλαμβανεται στια 2 αναβολες που προβλεπει ο νομος !

   Διαγραφή
 5. Πολύ ωραίο το κείμενο, συμφωνώ με όλα, ωστόσο έχω την εντύπωση ότι ο νόμος εφαρμόζεται μόνο σε όσα πρωτοδικεία γίνονται κληρώσεις. Ας μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην επαρχία. Κατά τα λοιπά, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να μας απασχολήσει όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο Ρέθυμνο πάντως δεν εφαρμόζεται. Είναι εντελώς παράλογο να εφαρμόζεται εκεί που δεν γίνονται καν κληρώσεις.

   Διαγραφή
 6. Είναι τραγικά δυσάρεστο να πρέπει να αναλώνεσαι για να επισημάνεις ακόμη μια φορά τα αυτονόητα. Συμφωνώ με το συνάδελφο και επαυξάνω. Τα πινάκια του Ιουνίου ήδη έχουν απο περί της 20+ φορολογικές ρυθμισμένες του 2013 και 2014 οι οποίες θα προηγηθούν λόγω φύσεως απο παλαιότερες οι οποίες θα αναβληθούν για 100η φορά λόγω της φυγόκεντρης δύναμης που αναπτύσσεται από κάθε τέτοια επιτάχυνση της Δικαιοσύνης. Έτσι οι πολίτες θα ταλαιπωρηθούν, οι παλαιότερες υποθέσεις που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα τελειώσουν ενδέχεται να αναβληθούν εκ νέου και θα προσδιοριστούν μαζί με ολοένα αυξανόμενο αριθμό προσφάτων και πάλι εντός εξαμήνου. Αν βάλει κανείς και τις πρωτοπροσδιοριζόμενες, ενδεχόμενες προαγωγές και μεταθέσεις προεδρευόντων η κατάσταση θα γίνει ασφυκτική. Καλά ξεμπερδέματα σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η λύση είναι η κατάργηση της αναβολής. Όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, όπου αναβολή δεν νοείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά πλήρη απόδειξη επιτρέπεται η διακοπή της δίκης και αυτό για ελάχιστες ημέρες. Τα ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού θα πρέπει να τελειώνουν και την τελευταία υπόθεση του πινακίου και μόνο τότε να λύνουν τη συνεδρίασή τους. Μετά την έναρξη μάλιστα της συνεδριάσεώς τους θα πρέπει οι δικαστές να αντικαθίστανται από κάθε άλλη υπηρεσία και να δικάζουν συνεχώς, με τα απαραίτητα διαλείμματα για την αναψυχή τους, μέχρι την εκδίκαση και της τελευταίας υπόθεσης. Η ποινική δικαιοσύνη πρέπει κάποτε να αντιμετωπισθεί σοβαρά στην Ελλάδα. Το ανωτέρω σύστημα προϋποθέτει αναμόρφωση του συστήματος κληρώσεων στα μεγάλα δικαστήρια, με την αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών, αφού τα μέλη των ποινικών δικαστηρίων θα αντικαθίστανται μέχρι το πέρας του πινακίου. Προϋποθέτει βέβαια και την αναμόρφωση του ποινικού κώδικα, με την πρόβλεψη μικρών ονομαστικών ποινών φυλάκισης (μέχρι 15 έτη), την κατάργηση των θεσμών της μετατροπής και αναστολής της ποινής, αλλά την αναμόρφωση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας, με την παροχή στο δικαστήριο της ευχέρειας - δυνατότητας ορισμού του είδους της κοινωφελούς εργασίας, αναλόγως του εγκλήματος, όχι δηλαδή ως γραφειοκρατική διαδικασία, που καταλήγει στην άφεση της ποινής. Θυμίζω την καταδίκη της Πάρις Χίλτον σε σφουγγάρισμα επί 19 ημέρες των διαδρόμων ενός νοσοκομείου. Το είδος της κοινωφελούς εργασίας το καθόρισε το δικαστήριο που επέβαλε την ποινή και καθόρισε επίσης τα πάντα σχετικά με την εποπτεία κατά την εκτέλεση της ποινής. Απλά πράγματα αλλά εξόχως διδακτικά σε ένα περιβάλλον παρακμής και λαϊκισμού, που όλοι μας βιώνουμε αρκετά χρόνια τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και μετά ξύπνησες...

   Διαγραφή
  2. Ξύπνησα και διάβασα την εξυπνάδα σου! Πρέπει να είσαι πολύ καταρτισμένος, τέρας μορφώσεως!!!

   Διαγραφή
  3. Οι προτάσεις σας είναι αξιόλογες και επί του θέματος αλλά νομίζω οτι δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην καθ' ημάς δικαστηριακή πράξη για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων : α) πλήρης έλλειψη υποδομής. Ο δικάζων Δικαστής που έχει μπροστά του ένα πινάκιο 40-50 υποθέσεων, τι υποστήριξη έχει για να γράψει την απόφαση, να ερευνήσει θεωρία/νομολογία, να αξιολογήσει τα ψυχολογικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη για να επιβάλλει την ανάλογη ποινή κλπ ; Τον/την γραμματέα που καταγράφει ...χειρόγραφα τα πρακτικά και την καλή του θέληση, όπου και όταν αυτή υπάρχει. β) Η νοοτροπία πολλών δικαστών (και περισσότερων δικηγόρων) απέχει παρασάγγας από την (ορθή) αντίληψη οτι το ποινικό δίκαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την επίτευξη άλλων σκοπών του κράτους λ.χ. φοροεισπρακτικών ή ότι απλές παραβάσεις τάξεως ή τύπου δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα. Όλες οι (σοβαρές) προσπάθειες αναμόρφωσης του ποινικού δικαίου στη χώρα μας απέτυχαν και πάντα θα αποτυγχάνουν όσο οι μεν δικαστές θεωρούν πως τους αφαιρείται εξουσία (βλ. σχόλια του τύπου "αποποινικοποιήστε τα όλα, αλλά μετά μην λέτε οτι φταίνε οι δικαστές") οι δε δικηγόροι θεωρούν πως τους αφαιρείται επαγγελματική ύλη (βλ. τις αντιδράσεις για την αποποινικοποίηση των πταισμάτων ή την αλλαγή πλαισίου ποινής σε εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη). Κατά βάθος πολλοί προτιμούν -και ίσως τους βολεύει- την απλή γραφειοκρατική διαδικασία για την Χ πράξη Ψ μήνες ή έτη (και αφού ερωτηθεί ο συνήγορος αν θέλει (!) εφέσιμη), αναστολή κλπ, αφού δεν θα εκτιθεί δεν χρειάζεται να ψάξουμε και την αναλογία μεταξύ ποινής και βαρύτητας πράξης, και ωχ αδελφέ, δεν βαριέσαι για την απονομή του ουσιαστικού δικαίου (που πολλοί θα ρωτήσουν κιόλας τί είναι), εμείς τη δουλειά μας κάνουμε.
   Δικηγόρος.

   Διαγραφή
 8. Υπηρετώ ως Πρόεδρος Πρωτοδικών σε επαρχιακό Πρωτοδικείο, στο οποίο μέχρι πρότινος, σε γενικές γραμμές, τα πινάκια του Τριμελούς, ήταν αντιμετωπίσιμα, υπό την έννοια ότι συζητούνταν ανά δικάσιμο οι περισσότερες υποθέσεις. Ηδη, με την ως άνω ρύθμιση, ο αριθμός των υποθέσεων στις δικασίμους των μηνών Απριλίου, Μαϊου και Ιουνίου στις οποίες έχω κληρωθεί, έχουν ανέλθει , στις 60 -70! και έπεται συνέχεια! Και ρωτώ : Πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, όταν ο κυριος όγκος των υποθέσεων αυτών θα αναβάλλεται ξανά και ξανά ανά εξαμηνο λόγω ωραρίου γραμματέως έδρας ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως το επόμενο στάδιο είναι η κατάργηση του ωραρίου του/της γραμματέως της έδρας? Για σκεφτείτε το λίγο συνάδελφοι..Αν ναί, ας ετοιμαστούμε ψυχολογικά και να έχουμε μαζί μας γιαούρτι και φρυγανίτσα που στρώνουν το στομάχι γιατί προβλέπω ξενύχτια επί έδρας.

   Διαγραφή
 9. Συμφωνώ απολύτως με το συνάδελφο και συγχαρητήρια για το ωραίο άρθρο. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο νόμο. Πρέπει να αντιδράσει η Ένωση δυναμικά και άμεσα, αλλιώς ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει από Σεπτέμβρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα αντιδράσει δυναμικά ; Η Ένωση ; Ωραίο ανέκδοτο συνάδελφε ! Πρώην Υπουργός ΠΡΟΠΟ "ντρέπεται για την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης", νυν Υπουργός Δικαιοσύνης νομίζει ότι είναι στο Αμφιθέατρο και περνάει τις προσωπικές του αντιλήψεις περί ποινικής καταστολής σε νομοθετήματα-όλοι-έξω, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος αγνοεί τελεσίδικη απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, συγκαλεί την γενική γραμματεία εσόδων η οποία αποφαίνεται ότι έχει παραγραφεί το χρέος του καταλύοντας τελεσίδικη δικαστική απόφαση που έλεγε το αντίθετο. Κανένας σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις. Ειδικά το τελευταίο είναι ευθύς ανυπόκριτος τσαμπουκάς. Η Ένωση μας στέλνει επιστολές στον Γιούνκερ αντί να αντιδράσει ! Ο λόγος ; Στην κρίση σας κύριε Πρόεδρε! Αρκετά πια!

   Διαγραφή
  2. Ποιά Ένωση?Ποιά κατάργηση του νόμου?Εδώ έστειλε έγγραφο η επιθεώρηση του ΑΠ γιά την αυστηρή εφαρμογή του νόμου.

   Διαγραφή
 10. Μα τελικά ποιος εφαρμόζει αυτή τη διάταξη; Υπηρετώ σε μεγάλο επαρχιακό Πρωτοδικείο και ούτε κατά το ελάχιστο δεν τηρούμε αυτόν τον κραυγαλέα αντισυνταγματικό νόμο και επικίνδυνο, όπως γράφει και ο Ευαγγελάτος, τον οποίον παρεμπιπτόντως συγχαίρω για το άρθρο, αλλά και για το θάρρος της γνώμης του. Είναι δε βέβαιο, ότι η διάταξη αυτή θα καταργηθεί, αφού πρώτα περάσει σε αχρησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πολύ ωραίο το άρθρο, απεικονίζει την πραγματικότητα, ωστόσο, τελικά κανείς δεν αντιδρά και αν δεν καταργηθεί ο νόμος από Σεπτέμβριο θα έχουμε κωμικοτραγικές εικόνες στα δικαστήρια. Ήδη τον Ιούνιο προεδρεύω σε Τριμελές με 68 υποθέσεις!!....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. "Κι όλα αυτά, μέχρι να καταργηθεί πάλι η παραπάνω διάταξη, αφού στην Ελλάδα η ασφάλεια δικαίου έχει προ πολλού πτωχεύσει…" . Μα καλά μέντιουμ είναι ο Ευαγγελάτος; Όντως καταργήθηκε η διάταξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. EL JUEZ-3 (aka EL PRESIDENTE-3)13 Δεκεμβρίου 2015 - 11:45 μ.μ.

   Πάντως, όταν παίζαμε "ΠΑΛΕΡΜΟ", ήταν συχνά το μέντιουμ...

   Διαγραφή
  2. Πότε καταργηθηκε και με ποια διαταξη?

   Διαγραφή
  3. Πράγματι στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε την 9-12-2015, υπήρχε και το Άρθρο 46 που προέβλεπε την κατάργηση του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4312/2014.Μπορεί, όμως, το 2016 να το επαναφέρουν...

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"