Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΕΚ ΔΙΟΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 20ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔΙ κατεύθυνσης Συμβουλίου της Επικρατείας, (Γ 919/2015)

ΦΕΚ Γ 919/2015

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2015,

που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγ−
ματος και τα άρθρα 49 και 61 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμε−
ρα, διορίζονται δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της
Επικρατείας, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
οι κατωτέρω απόφοιτοι του Τμήματος υποψηφίων Ει−
σηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι έχουν περα−
τώσει επιτυχώς την κατάρτισή τους στις 31−5−2015 και
έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Ειρήνη Σπανάκη του Κωνσταντίνου και της Πελα−
γίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1982 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,54477, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο−
σίου 1142698541/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13655/
24−8−2015),
2. Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου του Αντωνίου και
της Αθηνάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979
και έλαβε τελικό βαθμό 12,24651, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο−
σίου 3274119102/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13660/
24−8−2015),
3. Μαρία Δούμπα του Χρήστου και της Αναστασίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλα−
βε τελικό βαθμό 12,13256, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
4711831127/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13663/24−8−2015),
4. Ευαγγελία Σουλτανίδου του Χρήστου και της Μα−
ρίας που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1984 και έλαβε τελικό βαθμό 12,09186, (Αριθμ. βεβ. εγ−
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου 6492621151/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13683/
24−8−2015),
5. Μαρία Κολινιάτη του Παναγιώτη και της Παρασκευ−
ής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1983
και έλαβε τελικό βαθμό 12,03837, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο−
σίου 9158574497/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13668/
24−8−2015),
6. Γεωργία Σκιαδά του Παναγιώτη και της Καλλιόπης,
που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1984 και έλαβε τε−
λικό βαθμό 11,96977, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1194108861/
24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13672/24−8−2015),
7. Πολυξένη Μαρκοπούλου του Αντωνίου και της Μα−
ρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,92035, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6333912584/
24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13670/24−8−2015),
8. Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη του Γεωργίου και της Μαρι−
άνθης, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος 1985 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,90756, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
1064481121/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13664/24−8−2015),
9. Θεοδώρα Μαρκοπούλου του Αντωνίου και της
Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,88663, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο−
σίου 3176721011/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13669/
24−8−2015) και
10. Αντωνία Μητροπούλου του Γρηγορίου και της
Ασπασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984
και έλαβε τελικό βαθμό 11,85000, (Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο−
σίου 8542114915/24−8−2015) και (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13671/
24−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5218/11−9−2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"