Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές του άρθρου 10 του νόμου 998/1979 (δασικές επιτροπές)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠ Ε ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.                               : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ.                              : 210-2124661
FAX                              : 210-5244135
Email: prostasiadason@minagric.gr


ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφερειών της Χώρας
1.   Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας
2.            Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων Έδρες τους

 Θέμα: «Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές» Σχετ. : αριθ. 130229/5005/24-9-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας (κλικ)
Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής, με την οποία παρείχαμε οδηγίες χειρισμού των υποθέσεων χαρακτηρισμού εκτάσεων που κρίθηκαν λόγω κακής σύνθεσης της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, με τη συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού σε αυτές, υπήρξε ενημέρωσή μας (σήμερα την 1η-10-2015) ότι εκδόθηκαν οι αριθ. 3036/2015 και 30137/2015 του Ε' Τμήματος του ΣτΕ με επταμελή σύνθεση, σύμφωνα με τις οποίες κρίνεται μη νόμιμη ως αντίθετη στις συνταγματικές διατάξεις η συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές του άρθρου 10 του νόμου 998/1979 ως ισχύει.
Μετά τούτων θα πρέπει η διοίκηση να συμμορφωθεί και να εξαιρέσει τον δικαστικό λειτουργό από τις Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Η συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις είναι αποθετική, δηλαδή υπάρχει απαγόρευση επανέκδοσης πράξης με ίδιο περιεχόμενο, με εκείνο που κρίθηκε, με ίδια τυπική ή ουσιαστική πλημμέλεια.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει ν' ανακαλέσετε τη συγκρότηση των υφισταμένων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, όπου σε αυτές συμμετείχε δικαστικός λειτουργός ως πρόεδρος, και να επανασυγκροτήσετε νέες, με τη συμμετοχή, αντί του δικαστικού λειτουργού, ενός εκ των οριζομένων προσώπων στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, ακολουθώντας τη σειρά επιλογής που καθορίζεται από τη διάταξη στην παράθεση αυτών.
Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθ. 130229/5005/24-9-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της.

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
Κωνσταντίνος Δημόπουλος

====================


Ευχαριστούμε  τον Χ.Λ για την ενημέρωση


Παρακαλούμε όποιος αναγνώστης έχει τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ, να μας τις αποστείλει


6 σχόλια:

 1. Και τί θα γίνουν οι αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι τώρα με τη συμμετοχή μας ως δικαστών στις επιτροπές αυτές; Θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις ακυρώσουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων ΣτΕ 3037/2015 και ΣτΕ 3036/2015 (Τμ. Ε΄) δημοσιεύονται στο υπό έκδοση τεύχος 3/2015 του περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015. Συγκεκριμένα, η ΣτΕ 3037/2015 εξεδόθη κατόπιν της παραπεμπτικής αποφάσεως ΣτΕ 99/2015 (Τμ. Ε΄ 5μ.), στο πλαίσιο υποθέσεως, κατά την οποία με πράξη του Δασάρχη Πειραιά, χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις κατά τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 δύο τμήματα, εμβαδού 1.650 τ.μ. και 1.050 τ.μ., αντιστοίχως, σε θέση του Δήμου Βάρης. Κατά της πράξεως εκείνης ο αιτών, ως ιδιοκτήτης εταιρείας, η οποία φέρεται ως κυρία των εκτάσεων, άσκησε αντιρρήσεις ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Πειραιά. Η Επιτροπή με απόφασή της έτους 2002 απέρριψε τις αντιρρήσεις με το σκεπτικό ότι οι επίδικες εκτάσεις είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του Νομάρχη Πειραιά ετών 1934 και 1979, αντίστοιχα και επομένως δεν ήταν δυνατός ο χαρακτηρισμός τους κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979. Με την προσβαλλομένη από 2004 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Πειραιά έγινε τυπικά δεκτή η προσφυγή του αιτούντος και εξαφανίστηκε η από 2002 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Πειραιά, κατά το μέρος αυτής, με το οποίο εκρίθη ότι δεν ήταν δυνατός ο χαρακτηρισμός των επιδίκων εκτάσεων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
  Με την ήδη κρινομένη αίτηση, η οποία εισήχθη, ως ελέχθη, ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως μετά την 99/2015 απόφαση του Τμήματος με πενταμελή σύνθεση, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος που αφορά τη συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/1979, ζητήθηκε η ακύρωση της από 2004 απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Πειραιά καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συναφές με το από 6-10-2015 ερώτημα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο για την ακύρωση των αποφάσεων επιτροπών στις οποίες συμμετείχαν Δικαστές και μέσα σε ποια προθεσμία, ή υπάρχει άλλος ενδεδειγμένος και λιγότερο δαπανηρός τρόπος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος6 Οκτωβρίου 2015 - 10:53 π.μ. και
  @Ανώνυμος12 Οκτωβρίου 2015 - 10:02 μ.μ.
  ==================
  Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθυνθούν σε δικηγόρους που θα τους κατατοπίσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το κείμενο της απόφασης ΣτΕ 3036/2015:
  http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ste3036.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Ανώνυμος16 Οκτωβρίου 2015 - 9:51 π.μ.
   ==============
   Ευχαριστούμε πολύ

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"