Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ στο ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο - Αντιπρόεδροι ΑΠ (ΦΕΚ Γ 1093/2015 )

ΦΕΚ Γ 1093/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 62 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, προάγεται
στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρα−
τείας, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Νικόλαος Σακελλαρίου του Καρόλου, ο οποίος έχει όλα
τα νόμιμα προσόντα, για να προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6614/26−10−2015)
Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 71 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, η Ανδρονί−
κη Θεοτοκάτου του Αντωνίου προάγεται στη θέση της
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς έχει όλα
τα νόμιμα προσόντα για να προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6619/26−10−2015)
Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
το άρθρο 63 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και
κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα, προάγεται στη
θέση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τα−
κτικών διοικητικών δικαστηρίων η Επίτροπος των τακτι−
κών διοικητικών δικαστηρίων Ευτυχία Φουντουλάκη του
Εμμανουήλ, η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα, για
να προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6617/26−10−2015)
Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 62 του κώδικα οργανισμού δικαστηρί−
ων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, προάγο−
νται σε θέσεις Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, Χρήστος Ράμ−
μος του Νικολάου, Νικόλαος Μαρκουλάκης του Γεωργίου,
Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή, Αικατερίνη Σακελ−
λαροπούλου του Νικολάου και Ιωάννης Γράβαρης του
Βασιλείου, οι οποίοι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα, για
να προαχθούν στις θέσεις αυτές.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6616/26−10−2015)
Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στη Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 77 του κώδικα οργανισμού δικαστηρί−
ων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, προάγο−
νται σε έξι (6) κενές οργανικές θέσεις Αντιπροέδρων του
Αρείου Πάγου, οι Αρεοπαγίτες: 1) Ιωάννης Γιαννακόπου−
λος του Στεφάνου, 2) Ευφημία Λαμπροπούλου του Νικο−
λάου, 3) Ασπασία Καρέλλου του Στεφάνου, 4) Γεράσιμος
Φουρλάνος του Σπυραντώνη, 5) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−
Πετρουλάκη του Αναστασίου και 6) Δήμητρα Μπουρνά−
κα του Γεωργίου, οι οποίοι έχουν όλα τα νόμιμα προ−
σόντα για να προαχθούν στις θέσεις αυτές.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6618/26−10−2015)
Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στη Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 71 του κώδικα οργανισμού δικαστηρί−
ων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, προάγο−
νται σε δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Αντιπροέδρων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι Σύμβουλοι: 1) Γεωργία Μα−
ραγκού του Βασιλείου και 2) Αγγελική Μαυρουδή του
Όθωνος, οι οποίες έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για
να προαχθούν στις θέσεις αυτές.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6620/26−10−2015)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"