Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 718/2015 

ΥΠΟΥΡΓEIO ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 73253
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3910/
2011 (Α΄ 11).
2. Την υπ’ αριθ. 49943/9−6−2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.δ. της 30ης Ιουνίου 2015 (Γ΄ 622), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι−
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τη Βασιλική Θάνου −
Χριστοφίλου του Σπυρίδωνα, (Α.Δ.Τ. ΑΚ 082129), Πρό−
εδρο του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση του Αθα−
νασίου Κουτρομάνου, επίτιμου Προέδρου του Αρείου
Πάγου, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 1 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"