Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Πρακτικά Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου (της 14.10.2015) για κατάργηση προληπτικού ελέγχου


ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
ΤΗΣ 19ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Μ Ε Λ Η : Φλωρεντία Καλδή, Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Σαρμάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασημίνα Σακελλαρίου και Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλοι.
Οι Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Ελένη Λυκεσά, Δημήτριος Πέππας, Βασιλική Σοφιανού και Δέσποινα Τζούμα απουσίασαν δικαιολογημένα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Μιχαήλ Ζυμής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Α΄. Με την αρχή της συνεδριάσεως, η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Φλωρεντία Καλδή έθεσε, εκτός ημερησίας διατάξεως, για λόγους μείζονος σπουδαιότητας, υπόψη της Ολομέλειας, το άρθρο 10 παρ. 10 του υπό συζήτηση
2
νομοσχεδίου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», που αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους από την 1η.1.2017και από την 1η.1.2019 των δαπανών των ΟΤΑ και των λοιπών νομικών προσώπων. Η Ολομέλεια ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί, εκτός ημερησίας διατάξεως, το ανωτέρω θέμα και έκρινε τα ακόλουθα:
Το ισχύον Σύνταγμα προβλέπει ρητά στο άρθρο 98 παρ. 1 αυτού τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρώτη από αυτές, εκείνη του εδαφίου α΄, αφορά τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, δηλαδή των δαπανών του Κράτους, των ΟΤΑ ή άλλων νομικών προσώπων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεχώς από τότε που για πρώτη φορά καθιερώθηκε με νόμο το έτος 1887, ως προληπτικός έλεγχος επί των ενταλμάτων πληρωμής, πριν από την εξόφλησή τους. Με την ίδια μορφή, όπως συνάγεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Βουλής, κατοχυρώθηκε συνταγματικά το έτος 1975, σε αντιδιαστολή προς τον (κατασταλτικό) έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, που καθιερώνεται στην παρ. 1 εδάφ. γ΄ του ιδίου άρθρου.
Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 η αρμοδιότητα αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε, καθώς δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να υποβάλλει σε προληπτικό έλεγχο και τις δαπάνες νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως και πράγματι συνέβη με την υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 275 του ν. 3852/2010). Εν τω μεταξύ, ήδη από το έτος 2003 είχε αρχίσει η επέκταση του προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των ΟΤΑ
3
α΄ βαθμού (άρθρο 23 του ν. 3202/2003, όπως τροποποιήθηκε), κατόπιν αιτήματος των ιδίων των αιρετών αρχόντων, ενόψει του υπαρκτού κινδύνου καταλογισμού αυτών με παράνομες δαπάνες, που δεν έχουν υποβληθεί στον προληπτικό έλεγχο.
Παρά τη διαχρονική αυτή στάση του συνταγματικού και κοινού νομοθέτη και τον διακηρυγμένο σεβασμό της Ελληνικής Πολιτείας στον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», «Από την 1η.1.2017, … δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του Κράτους. Από την 1η.1.2019 …δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και των …λοιπών νομικών προσώπων.»
Είναι βεβαίως αληθές ότι οι συνταγματικές αρμοδιότητες του Δικαστηρίου «ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος ορίζει», αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κοινός νομοθέτης δικαιούται, χωρίς να παραβιάσει το Σύνταγμα, και υπό το πρόσχημα της ρυθμίσεως αυτών, να τις καταργεί.
Υπό το πνεύμα αυτό, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει δεχθεί στο παρελθόν ότι είναι συνταγματικώς ανεκτή η αύξηση του ορίου του ποσού για τα εντάλματα πληρωμής του Δημοσίου, στα οποία ασκείται προληπτικός έλεγχος. Όμως, τον Δεκέμβριο του 2014, απέκρουσε ως «αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 98 του Συντάγματος» την για τρίτη φορά και εντός διαστήματος μόλις έξι μηνών νέα αύξηση του ορίου.
4
Κατά μείζονα λόγο, η προτεινόμενη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών, τον οποίο διενεργεί το Δικαστήριο κατά το άρθρο 98 παρ. 1 εδάφ. α΄, αντιβαίνει στις ρητές διατάξεις του Συντάγματος και δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Μετά από μακρά διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρο και τη Γραμματέα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΛΔΗ
ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"