Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Παράταση της διάρκειας των εργασιών της επιτροπής. για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 912/2015 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(3)
Αριθμ. 83499
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ/
375/26.5.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση
και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου
νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.» − Παράταση της
διάρκειας των εργασιών της επιτροπής.αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ.
ΥΟΔΔ/375/26.5.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής
για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονο−
μίας έως τις 31 Μαρτίου 2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ
τ. ΥΟΔΔ/375/26.5.2015) απόφασή μας, όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 48895/18.6.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ/
478/1.7.2015) και 58366/1.10.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ/712/7.10.2015)
όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"