Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 1230/2015)

ΦΕΚ Γ 1230/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 18ης Νοεμβρίου 2015, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Καβά−
λας, τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η
Πρωτοδίκης Ελένη Θεοδωρίδου του Σταύρου, σε αντι−
κατάσταση της Πρωτοδίκου Αικατερίνης Καϊδόγλου
του Αλεξάνδρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Β. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο Πρωτο−
δίκης Λεοντής Πασχαλίδης του Πασχάλη, σε αντικα−
τάσταση της Πρωτοδίκου Στεφανίας Σακοπέντα του
Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων.
Γ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Ροδόπης,
τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρω−
τοδίκης Αναστασία Παπαδοπούλου του Σπυρίδωνος,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Ευαγγελίας Αλε−
ξακίδου του Γεωργίου, η οποία απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά.
Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Θεσπρω−
τίας, τακτική ανακρίτρια, η Πρωτοδίκης Μάρθα Τσαπρα−
λή του Αναστασίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Ελευθερίου Αγγελίδη του Βασιλείου, ο οποίος μετατέ−
θηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ε. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Λευκάδας,
τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρωτο−
δίκης Αθηνά Σιαφάκα του Σωτηρίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκου Λαμπρινής Τάλαρου του Γεωργίου, η
οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Ζ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Καστο−
ριάς, τακτικός ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Ελευθέριος Το−
παλνάκος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της Πρωτο−
δίκου Ελένης Τσάπρα του Νικολάου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Νάξου,
τακτική ανακρίτρια, η Πρωτοδίκης Ελευθερία Παρδά−
λη του Αλεξάνδρου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Δημητρίου Βογιατζή του Αγγέλου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Λασιθίου.
Θ. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία στο Πρω−
τοδικείο Πρέβεζας του τακτικού ανακριτή Πρωτοδίκη
Αλέξανδρου Βασιλόπουλου του Ζήση.
Ι. Ορίζονται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Ηρακλεί−
ου, τακτικοί ανακριτές: α) στο Α΄ ανακριτικό τμήμα η
Πρωτοδίκης Γεωργία Χαλκιαδάκη του Φωτίου, σε αντι−
κατάσταση της Πρωτοδίκου Ελένης Μπαρκούκη του
Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσα−
λονίκης, β) στο Γ΄ ανακριτικό τμήμα ο Πρωτοδίκης Γε−
ώργιος Μεγαπάνος του Λάμπρου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκου Ελένης Σούρλα του Αριστείδη, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας. Ορίζεται επί−
σης αναπληρωτής ανακριτής ανηλίκων, ο Πρωτοδίκης
Γεώργιος Μεγαπάνος του Λάμπρου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκου Ελένης Σούρλα του Αριστείδη, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
Με Προεδρικό διάταγμα της 18ης Νοεμβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Καβάλας η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Σωτηρία Αρχάκη − Χριστοδουλίδου του Στυλιανού, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Χριστίνας
Ζαπάρτα του Αστερίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρω−
τοδικείο Κατερίνης.
Β. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριε−
τία, στο Πρωτοδικείο Κω η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σο−
φία Λυμπεριάδου του Χρήστου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Στυλιανής Σωτηροπούλου του
Μιχαήλ, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
Γ. Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας η Πρωτοδίκης
Αναστασία Ντιούδη του Μιχαήλ, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Μαρίας Κριτσινέλια του Βασιλείου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων.
Δ. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ιω−
άννα Πάλλα του Νικολάου, σε αντικατάσταση της Προ−
έδρου Πρωτοδικών Αικατερίνης Λεμπιδάκη του Μιχαήλ,
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, και
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρία
Οικονομάκη του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Αικατερίνης Ατλάση του Αγγέλου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Ε. Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Νάξου η Πρωτοδίκης Ελευθε−
ρία Παρδάλη του Αλεξάνδρου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Δημητρίου Βογιατζή του Αγγέλου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λασιθίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
NIKOΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"