Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΕ: Οδική κυκλοφορία - Οδηγοί που έχουν την κατοικία τους στο οικείο κράτος μέλος -

21.12.2015   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 429/6

Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 29ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Szombathelyi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Benjámin Dávid Nagy κατά Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
(Υπόθεση C-583/14) (1)
((Προδικαστική παραπομπή - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Άρθρο 18 ΣΛΕΕ - Ιθαγένεια της Ένωσης - Άρθρο 20 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων - Άρθρο 63 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Οδική κυκλοφορία - Οδηγοί που έχουν την κατοικία τους στο οικείο κράτος μέλος - Υποχρέωση να επιδεικνύεται επιτόπου στο πλαίσιο ελέγχου της τροχαίας έγγραφο αποδεικτικό της νόμιμης χρήσεως οχήματος ταξινομηθέντος σε άλλο κράτος))
(2015/C 429/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική
Αιτούν δικαστήριο
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Benjámin Dávid Nagy
κατά
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Διατακτικό
Το άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι στο οδικό δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπεται καταρχήν να κυκλοφορούν μόνον όσα οχήματα διαθέτουν διοικητική άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας του ως άνω κράτους μέλους και ότι, αν κάτοικος του κράτους αυτού επικαλείται εξαίρεση από τον συγκεκριμένο κανόνα λόγω του ότι χρησιμοποιεί όχημα που του παραχώρησε οικονομικός φορέας εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, οφείλει να είναι σε θέση να αποδεικνύει επιτόπου στο πλαίσιο ελέγχου της τροχαίας ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την εν λόγω εθνική νομοθεσία προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, διαφορετικά του επιβάλλεται πάραυτα και χωρίς δυνατότητα απαλλαγής πρόστιμο ισοδύναμο με αυτό που προβλέπεται σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την υποχρέωση ταξινομήσεως οχήματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"