Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 190/2016 )

ΦΕΚ Γ 190/2016 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με το από 25−2−2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό−
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Συντάγματος, β)
του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137
Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και γ) των άρ−
θρων 32Α και 32Β του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών», όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 112
παρ. 9 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 1, 51, 52, 72, 73 και 68 του
Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύουν, και την 1/2016
απόφαση και τα πρακτικά της 1ης/20−1−2016 Συνεδρία−
σης του Εννεαμελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλί−
ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποσπώνται στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου: 1. ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεώργιος
Παπαϊσιδώρου του Ευαγγέλου και 2. η Εισηγήτρια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Μαρία − Ευαγγελία Καλλιτσιώτη
του Βασιλείου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από
τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2168/26−2−2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"