Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ B 789/2016)


ΦΕΚ B 789/2016 

Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου,

που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση της

Ολομέλειας αυτού......................................................................... 1


Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ευβοίας,

που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφαση

της Ολομέλειας αυτού .............................................................. 2

Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Ξυλοκά−

στρου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 81/2015 από−

φαση της Ολομέλειας αυτού .............................................. 3

Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης

του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρω−

τοδικείου Πατρών, που επήλθε με την υπ’ αριθμ.

1/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού ..................... 4

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκα−

νήσου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 2/2015 από−

φαση της Ολομέλειας αυτού .............................................. 5

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Μα−

ραθώνα, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 1019/2015

απόφαση της Ολομέλει ας αυτού ..................................... 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"