Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις
Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της με θέμα:
Πιστωτικά Ιδρύματα:

Νομικές & Θεσμικές Όψεις
με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο «ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL»
στις 25 & 26 Μαρτίου 2016
Θεματικές Ενότητες
Ποινικές κυρώσεις & Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Ευρωπαϊκό & Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο
Τραπεζικές Συναλλαγές
Προστασία Δανειοληπτών
Εμπορικό Τραπεζικό Δίκαιο
Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης & Συναλλαγών

Πληροφορίες- Συμμετοχές: www.ethemis.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
17:00-18:00 Προσέλευση – Εγγραφές
18:00 – 18:30 Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
Έναρξη Συνεδρίου: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος E.E.N.e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ
Χαιρετισμοί:
Νικόλας Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ.Καβάλας

18:30 -20:30 Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Επίκαιρα Ζητήματα στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Προεδρεύων: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Νομικής, Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με βάση το νόμο 4335/2015
Πόπη Καλαμπούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ ΑΜΘ
Ο χαρακτηρισμός και η προστασία του πελάτη πιστωτικού ιδρύματος
Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Προστασία δανειολήπτη σε αλλοδαπό νόμισμα. Νεότερες εξελίξεις
Γεώργιος Δέλλιος, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Το εύρος της έννοιας του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές μετά την ΟλΑΠ 13/2015
Δημήτριος Βολιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Η θεωρία των συμβολαίων. Μια στρατηγική θεώρηση
20:30-21:00 Β΄ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ειδική διάλεξη
Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τα επτά θεμελιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου
21:00 Δεξίωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
09:00 – 09:30 Προσέλευση – εγγραφές
09:30 – 10-50 Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Σύγχρονα ζητήματα λειτουργίας και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος
Προεδρεύων: Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, Υπ, Δ.Ν., Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στη Θεσσαλονίκη
Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, τ. Αναπληρώτρια Πρύτανη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο με έμφαση στην Τειρεσίας Α.Ε.
Μαρία Μυλώση, Δρ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, DESS, Δικηγόρος, Eρευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις
Το θεσμικό πλαίσιο του συστήματος μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών
Ελπίδα Βασιλειάδου Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, LLM, PhDc
Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital controls) ως μέσο εξυγίανσης των τραπεζών
Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δρ. Νομικής - Δικηγόρος, Εντεταλμένος Διδασκαλίας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Μέθοδοι αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

10:50 – 11:00 διάλειμμα

11:00- 12:20 Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Νομικά ζητήματα χειρισμού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων
Προεδρεύων: ΛάμπροςΚοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου , Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Ζαφείρης Τσολακίδης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μεταβίβαση [από πιστωτικά ιδρύματα] απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου.
Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τραπεζικές συμβάσεις
Χριστίνα Κ. Λιβαδά, Λέκτορας, Νομική Σχολή Αθηνών, Δικηγόρος
Το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια
Αριστέα Σινανιώτη – Μαρούδη, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.4224/2013)

12:20-12:40 coffee break

12:40 – 14:20 Γ΄ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Νομικά ζητήματα της κεφαλαιαγοράς
Προεδρεύων: Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, Τμ. Νομικής ΑΠΘ
Γεώργιος Κ. Λέκκας, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η κατάρτιση και η ρευστοποίηση συμφωνιών χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί άυλων τίτλων
Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης, Δικηγόρος, Dr. iur. (LMU München), Επίκουρος καθηγητής εμπορικού δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ
Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή, ιδίως στις συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Άλκης Μίρκος, ΔρΝ, MSc (LSE), LLM (UCL), Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Μ&Π Μπερνίτσα
Χειραγώγηση της οργανωμένης αγοράς: η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου
Ιωάννης Χ. Κάπος , Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου, MSc Banking and Financial Law
Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Θεσμικό πλαίσιο και Αστική Ευθύνη
Μαρίνα Στέφου, Δικηγόρος, Επιστημονική συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
Η οικοδόμηση ενός ανθεκτικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

14:20 – 16:30 διάλειμμα

16:30 – 18:30 Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Χρηματοδότηση & Σύγχρονες Μορφές Οικονομικής Ανάπτυξης
Προεδρεύων: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Δημοσιογράφος
Έφη Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Συνεταιριστικές τράπεζες και οικονομική κρίση
Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας, Λέκτορας Δικαίου Εταιριών και Κεφαλαιαγοράς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαχειριστής εταίρος Athens Business Lawyers
Η μικροχρηματοδότηση πλήθους (crowdfunding). Νομικά και κανονιστικά ζητήματα στην Ελλάδα
Νέλλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας.
Πρόγραμμα Crowdfunding – Act4Greece
Ανδρέας Σ. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών, Master of European Law, (Europa-Institut, Saarbruecken), Cofounder του Δικηγορικού Γραφείου ΗLF / Cofounder του startup Douleutaras.gr
Μια εισαγωγή στις κυριότερες μορφές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και στις νομικές τους ιδιαιτερότητες
Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑ, ΙΚΔΘ
Διαμεσολάβηση: Πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης
Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος, Δ.Ν., Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Εκπαιδευμένη Διαμεσολαβήτρια (ADRg, ΙΚΔΘ)
Σκέψεις για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

18:30 – 18:40 coffee break

18:40 – 21:00 Ε΄ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η προστασία στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές
Προεδρεύουσα: Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, τ. Αναπληρώτρια Πρύτανη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής
Μέρος Α΄
Θεόδωρος Παπακυριάκου, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.
Η ποινική προστασία των Τραπεζών στο ελληνικό δίκαιο
Νικόλαος Χατζηνικολάου, Δρ Νομικής, Δικηγόρος
Θέμα: Εισαγωγή στο «τραπεζικό» ποινικό δίκαιο
Λάμπρος Σ. Αδάμος, Δικηγόρος, D.E.S.S., LL.M., Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρία ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ
Η αναθεώρηση - διεύρυνση του ρυθμιστικού πλαισίου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μέρος Β΄
Στυλιανός Μπίος, Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης, LL.M. Online Banking
Το νομοθετικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής
Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος ΕΕΝ e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ
Ποινική προστασία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
Χρυσή Χρυσοχού, Δικηγόρος, LL.M. Δίκαιο Διαδικτύου και Τηλεπικοινωνιών, μέλος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και Συντακτικής Ομάδας Informationlaw.ethemis.gr
Ασφάλεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών: Κρυπτογραφία και ηλεκτρονική υπογραφή
ΚώσταςΒούλγαρης, Financial Lines Manager, AIG
Ευθύνες Στελεχών στις σύγχρονες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους
Λήξη Συνεδρίου

NB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"