Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2016−2017.

ΦΕΚ B 654/2016 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16202 (1)
Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δι−

καστηρίου για τη διετία 2016−2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος και β) του άρθρου
3 του N. 345/1976 (ΑC 141).
2) Το υπ’ αριθμ. 167/9−11−2015 έγγραφο του Ανωτά−
του Ειδικού Δικαστηρίου με το οποίο μας ζητήθηκε ο
ορισμός των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ για τη διετία
2016−2017.
3) Την υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικα−
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.
4) Την υπ’ αριθμ. 176/2015 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο−
σύνης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι−
καστηρίου για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως
και 31−12−2017 τους παρακάτω δικαστικούς λειτουργούς,
οι οποίοι θα ασκούν το έργο τούτο παράλληλα με τα
κύρια καθήκοντά τους:
Α. 1) Ουρανία Νικολαράκου του Γεωργίου, 2) Τρισεύ−
γενη Βαρουφάκη του Γεωργίου, 3) Γεώργιο Ζιάμο του
Θεοδώρου, 4) Όλγα − Μαρία Βασιλάκη του Ηλία, 5) Μα−
ρία Μπαμπίλη του Δημητρίου και 6) Σοφία Παπακων−
σταντίνου του Γεωργίου, Παρέδρους του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Β. 1) Μαρία Ανδρικοπούλου του Ανδρέα, 2) Αθανάσιο
Τσουλό του Νικολάου, 3) Ευσεβία Λιακοπούλου του Δη−
μητρίου, 4) Βρισιήδα Θωμάτου του Σάββα, 5) Κωνστα−
ντίνα Νάκου του Παναγιώτη, Εφέτες Αθηνών και 6) Ιω−
άννη Αποστολόπουλο του Νικολάου, Εφέτη Πειραιώς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"