Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΔΕΕ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Τυχηρά παίγνια - Κρατικό μονοπώλιο επί των αθλητικών στοιχημάτων

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 4ης Φεβρουαρίου 2016 [αίτηση του Amtsgericht Sonthofen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Sebat Ince
(Υπόθεση C-336/14) (1)

((Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Τυχηρά παίγνια - Κρατικό μονοπώλιο επί των αθλητικών στοιχημάτων - Προηγούμενη διοικητική άδεια - Αποκλεισμός των ιδιωτικών φορέων - Συγκέντρωση στοιχημάτων για λογαριασμό φορέα εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος - Ποινικές κυρώσεις - Εθνική διάταξη αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης - Κατάργηση - Μετάβαση σε σύστημα το οποίο προβλέπει τη χορήγηση περιορισμένου αριθμού αδειών σε ιδιωτικούς φορείς - Αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας - Οδηγία 98/34/ΕΚ - Άρθρο 8 - Τεχνικοί κανόνες - Κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες - Υποχρέωση κοινοποιήσεως))
(2016/C 106/05)

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Ιανουαρίου 2016 [αίτηση του Tribunale di Frosinone (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Rosanna Laezza
(Υπόθεση C-375/14) (1)
((Προδικαστική παραπομπή - Άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 56 ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Τυχερά παίγνια - Απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ασύμβατη προς το δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση σχετική με τις παραχωρήσεις για τη δραστηριότητα αποδοχής στοιχημάτων - Αναδιοργάνωση του συστήματος με νέο διαγωνισμό - Δωρεάν παραχώρηση της χρήσεως των ιδιόκτητων υλικών και άυλων αγαθών που αποτελούν το δίκτυο αποδοχής στοιχημάτων - Περιορισμός - Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος - Αναλογικότητα))
(2016/C 106/06)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"