Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ν. 4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 94/2016 

τροποποιεί μεταξύ άλλων:
Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»

Ν. 998/1979 «Περί  προστασίας των   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας»  


Ν.  2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.».Ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.»

και το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014ΠΡΟΣΟΧΗ

 Πλέον στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης  θα δηλώνονται και άλλα στοιχεία


Περιέχει ποινικές διατάξεις για την παραβίαση του Ν. 3213/2003

Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνοντες αυτών τουλάχιστον ένας Αντεισαγγελέας Εφετών και ένας Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών, οι οποίοι χειρίζονται τις δικογραφίες που σχηματίζονται για τις αξιόποινες πράξεις του Ν. 3213/2003
Αλλάζει  η υπηρεσία υποβολής των δηλώσεων για μια μερίδα υπόχρεων μεταξύ αυτών και των δικαστικών – εισαγγελικών λειτουργών. Είναι εκ νέου η Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
            Όσοι ήδη έχουν υποβάλλει δήλωση  στην Επιτροπή της Βουλής, θα διαβιβαστεί αρμοδίως (άρθρο 183)Ν. 2859/2000 « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.»


Ν. 3943/2011 (Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής κ.τ.λ.)

Ν.  4223/2013 « Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»


Ν. 3889/2010 « Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.τ.λ.»

Ν.  4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου κ.τ.λ.

Ν.  3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις.»


Ν.  2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

 Άρθρο 236
Αναστέλλεται από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 κάθε μι- σθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 της Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222).
Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εμπλεκόμενα υπουργεία ισοδύναμη δημοσιονομική εξοικονόμηση. Τα μέτρα που επιτυγχάνουν το ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαπιστώνονται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών και εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ετών 2017 και 2018.


1 σχόλιο:

  1. Το άρθρο 236 είναι πλέον νόμος του Κράτους. Τα όσα ανέφερε η ομάδα των υποψηφίων περί διαβεβαίωσεων, είναι απλά διαβεβαιώσεις, δηλαδή αέρας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"