Κυριακή 15 Μαΐου 2016

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΑγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι φετινές εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, διεξάγονται μέσα στο πιο εκρηκτικό κλίμα μέσα στο χώρο της δικαιοσύνης, με κίνδυνο να μετεξελιχθεί σε πραγματικό διχασμό.

Χρέος μας είναι να αποτρέψουμε τον διχασμό και να αγωνιστούμε για την ουσιαστική ενότητα του χώρου μας, που είναι ουσιαστικός πυλώνας της κοινωνίας και της πολιτείας μας.
Η σημερινή κατάσταση δεν προέρχεται από παρθενογένεση, έχει και ρίζα και αιτία. Και οφείλεται κυρίως στην πραγματοποιημένη βούληση της συγκυριακά διαμορφωμένης πλειοψηφίας που αναδείχθηκε στις προηγούμενες εκλογές, να αποκλείσει οποιαδήποτε διαφορετική άποψη και να μην επιδιώξει την σύνθεση των απόψεων στην δράση της Ένωσής μας.
Η δική μας πρόταση που διαμορφώνεται μέσα  από δημοκρατικό διάλογο, της ομάδας των συναδέλφων Ν. Σαλάτα, Θ. Πατρώνα, Β. Πάπαρη, Ι. Κατσουλίδου, Γ. Κασίμη, Α. Σταμολέκα, Ακριβής Ερμίδου και του υπογράφοντος, θέτει ως βασικό στόχο την σύνθεση όλων των απόψεων, όλων των ομάδων, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ενότητα, που θα λειτουργήσει ως οξυγόνο για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, της πλήρους ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας της Δικαιοσύνης και εν τέλει της Δημοκρατίας.
Απαραίτητη για τους σκοπούς αυτή είναι και αυτονομία της Ένωσης από την φυσική ηγεσία της Δικαιοσύνης, ώστε η ισότιμη και με τον απαραίτητο σεβασμό συνεργασία να λειτουργήσει επ’ ωφελεία της Δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας της.
Σας καλούμε με την ψήφο σας να απαιτήσετε από εμάς να συμβάλλουμε διαρκώς στην διαμόρφωση ίσων ευκαιριών για όλους τους συναδέλφους, με την καθιέρωση:
Α) αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων και υπηρεσιακών μεταβολών, και νομοθετικά, που δεν θα καταστρατηγείται με ενδιάμεσα συμβούλια, που παραβιάζουν την αρχαιότητα,
Β) ισορροπημένου πειθαρχικού δικαίου με την συλλογή της νομολογίας  των πειθαρχικών συμβουλίων και του πειθαρχικού δικαστηρίου.
Γ)  πλήρους και έγκαιρης ηλεκτρονικής ενημέρωσης για κάθε υπηρεσιακό, μισθολογικό ή συνταξιοδοτικό θέμα, από ειδικές ομάδες που θα λειτουργούν με ευθύνη οριζομένων συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από όλες τις ομάδες.
 Τέλος ΄σας καλούμε να απαιτήσετε με την ψήφο σας πλήρη και άμεση υλοποίηση του καταστατικού, και πλήρη σεβασμό στις διατάξεις του. Ειδικά ως προς το θέμα αυτό επισυνάπτονται δύο επιστολές μου προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ευστάθιος Βεργώνης
Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών
Υποψήφιος για το Διοικ. Συμβούλιο της ΕΝΔΕ


Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016
ΠΡΟΣ
K. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων


Θ Ε Μ Α: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου μετά την καθιέρωση ασυμβιβάστου με  τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΔΕ 

          Κύρια Πρόεδρε,

Όπως σας είναι γνωστό κατά την καταστατική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας της 5.12.2015, με ευρύτατη και πολύ ανώτερη της απαιτούμενης από το καταστατικό, πλειοψηφία, ενσωματώθηκε στο καταστατικό διάταξη, η οποία καθιερώνει ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με την ‘’άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στην εκτελεστική εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με την αποχή από την ενεργό υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις’’. Μάλιστα προβλέφθηκε η άμεση εφαρμογή της άνω διάταξης, από την τροποποίηση του καταστατικού, ήτοι από τη  5.12.2015, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τροποποιούμενες διατάξεις, για τις οποίες ορίστηκε ότι η ισχύς τους αρχίζει από την θητεία του επομένου συμβουλίου.
Μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου αποσπάστηκε σε υπηρεσιακή θέση, η οποία προβλέπεται ρητώς από ειδική νομοθετική διάταξη, και συγκεκριμένα το άρθρο 5 § 3 του ν. 3649/2008, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο Αντεισαγγελέας Εφετών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, Ευάγγελος Κασσαλιάς. Η απόσπαση αυτή δημιουργεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και την υποχρέωση παραίτησης αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διαφορετικά το Συμβούλιό σας θα πρέπει να διαπιστώσει την αδυναμία συμμετοχής του και να καλέσει τον επόμενο αναπληρωματικό ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επειδή ο αποχωρών από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο μοναδικός Εισαγγελικός Λειτουργός που συμμετέχει σε αυτό, σύμφωνα με το καταστατικό, θα πρέπει να κληθεί ο επόμενος πλειοψηφίσας Εισαγγελικός Λειτουργός, στις τελευταίες αρχαιρεσίες.
Επειδή έχω έννομο συμφέρον για την λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό σας Συμβούλιο, ως επόμενος σε σειρά ψήφων Εισαγγελικός Λειτουργός, με συνέπεια να πρέπει να κληθώ ως μέλος αυτού.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Με τιμή

Ευστάθιος Κων. Βεργώνης
Αντεισαγγελέας ΕφετώνΑθήνα, 13 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ
K. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με
κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Θ Ε Μ Α: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου μετά την καθιέρωση ασυμβιβάστου με  τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΔΕ 

          Κύρια Πρόεδρε,

Όπως πληροφορήθηκα από τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συζητήθηκε σε συνεδρίαση της 11.4.2016, η από 29.2.2016 επιστολή μου, σχετικά με την εφαρμογή του καταστατικού, μετά την τελευταία τροποποίησή του, χωρίς την προηγούμενη κλήση μου, προκειμένου να σας εκθέσω τις απόψεις μου.
Με έκπληξή μου άκουσα τις τρεις νομικές και την μία εξωνομική απόψεις, κατατείνουσες στην μη αποδοχή του διατυπωθέντος καταστατικού αιτήματός μου.
Η πρώτη ότι η τροποποίηση αφορά μόνον όσους υπηρετούν σε θέση εκτελεστικής εξουσίας. Πέραν του γεγονότος ότι η ΕΥΠ ανήκει σαφώς στον διοικητικό και όχι δικαστικό μηχανισμό του κράτους, η αιτίαση αυτή βέβαια δεν ισχύει, αφού η νεαρή και άμεσα εφαρμόσιμη διάταξη του καταστατικού καθιερώνει διαζευκτικά  τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ασυμβίβαστου για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασυμβίβαστο που καθιερώθηκε για να μην υπάρχει η υπόνοια της εύνοιας λόγω της συμμετοχής των συναδέλφων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης:
α) η άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στην εκτελεστική εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς,
β) η αποχή από την ενεργό υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, και
γ) οι υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις (τέτοιες θέσεις είναι η απόσπαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που προβλέπεται στον ΚΟΔΚΚΛ, η θέση του Οικονομικού Εισαγγελέα που προβλέπεται στον ν. 2523/1997 κλπ. και βεβαίως η απόσπαση στην ΕΥΠ που προβλέπεται στο άρθρο 5 § 3 του ν. 3649/2008.
Θα ήταν βέβαια χρήσιμο να δοθεί ένα παράδειγμα από τους εκφραστές της άποψης αυτής περί του ποια θέση αποτελεί ασυμβίβαστο ή όχι.
Η δεύτερη ότι και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων είχε αποσπασθεί στην Αντιτρομοκρατική, θέση επίσης προβλεπόμενη από τον νόμο. Ίσως βέβαια δεν σας είναι γνωστό ότι το καταστατικό της ένωσης Εισαγγελέων δεν περιέχει τέτοια διάταξη περί ασυμβίβαστου, αντιθέτως σχετική πρόσβαση , υποβληθείσα στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης αυτής, τον Δεκέμβριο του 2013, εν όψει της εκλογής του συγκεκριμένου συναδέλφου, είχε απορριφθεί με μεγάλη πλειοψηφία.
Η τρίτη ότι δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί το τροποποιημένο καταστατικό, ώστε να εφαρμοστεί τώρα η συγκεκριμένη διάταξή του, χωρίς μάλιστα κανείς να αναφέρει τι ενέργειες έγιναν μέχρι τώρα για την δημοσίευση. Όμως ρητά αναφέρεται στην συγκεκριμένη διάταξη ασυμβίβαστου η διαφοροποίηση από τις λοιπές τροποποιητικές διατάξεις κατά το ότι αυτή εφαρμόζεται άμεσα, ενώ οι υπόλοιπες μετά την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Εν όψει μάλιστα της εκλογής του επομένου διοικητικού συμβουλίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (Μάιος 2026), τυχόν μη άμεση εφαρμογή της σήμερα (ανεξάρτητα από την δημοσίευση), καταστρατηγεί την εκπεφρασμένη βούληση της γενικής συνέλευσης με άμεση εφαρμογή της, αφού στην πράξη η έναρξη ισχύος όλων των διατάξεων θα ταυτίζεται.
Η τέταρτη ότι το αίτημά μου στερείται ηθικής βάσεως, στην οποία το μόνο που μπορεί να απαντήσει κανείς είναι ότι η διεκδίκηση εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων έχει ισχυρότατο ηθικό έρεισμα, σε αντίθεση με την παραβίασή τους. Για να απεμπλακεί το αίτημά μου δε από οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη, σας δηλώνω ότι στην περίπτωση εφαρμογής των όσων σας επέταξε η καταστατική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, θα παραιτηθώ υπέρ του επομένου σε ψήφους Εισαγγελέως.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Με τιμή

Ευστάθιος Κων. Βεργώνης
Αντεισαγγελέας Εφετών