Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Επιστολή Αγγελικής Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκη Αθηνών, Υποψήφιας για το ΔΣ της ΕνΔΕ

Ο Ειρηνοδίκης μπροστά στην κάλπη

   Αθήνα 20 Μαϊου 2016


Συνάδελφοι,                                                     
Σε λίγες ημέρες θα κληθούμε να εκλέξουμε τη νέα Διοίκηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Αυτό το συνταγματικώς κατοχυρωμένο συνδικαλιστικό μας όργανο που αναδεικνύει τα προβλήματα της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία, αλλά και προστατεύει τα κεκτημένα.
Συνάδελφοι,
Τα  τελευταία χρόνια λόγω της καθυστερήσεως που παρατηρείται στην απονομή της Δικαιοσύνης, η Πολιτεία, δρώντας αμήχανα και χωρίς να εξετάσει άλλες εναλλακτικές λύσεις, επεμβαίνει νομοθετικά- με το πρόσχημα της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης- με αποτέλεσμα συχνά αντίθετο από το επιδιωκόμενο, δηλαδή αυτό της πολυνομίας, της κακονομίας και της εν κατακλείδει περαιτέρω δυσλειτουργίας της Δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναθεώρηση του Ν. 3869/2010 με το Ν. 4336/2015, η οποία δημιούργησε και θα δημιουργήσει μία σειρά από άλλα ζητήματα που τελικώς θα δυσκολέψουν και θα καταστήσουν αδύνατη την εφαρμογή του Νόμου. Ατύχησε, δηλαδή ο Νομοθέτης στο βασικό σκοπό του νομοθετήματος που είναι η απλοποίηση και η επίσπευση της δικαστικής επιλύσεως της υπερχρέωσης, προκαλώντας περαιτέρω παρακώλυση της διαδικασίας με γραφειοκρατικές επιπλοκές και αναίτιες καθυστερήσεις, ενώ από την άλλη- με την βοήθεια σ’ αυτό και των ΜΜΕ- οδήγησε τον πολίτη στην αλόγιστη προσφυγή του στα Ειρηνοδικεία της χώρας, δημιουργώντάς του την ψευδαίσθηση ότι όλα μπορούν να επιλυθούν από αυτά και την αύξηση της επέμβασης των Δικαστηρίων στην κοινωνία.
Συνάδελφοι,
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η Πολιτεία μας θέλει διεκπεραιωτές και με Νόμους  «τέτοιους» μας χρήζει.
Όμως αναρωτιέμαι:
Ποία ήταν η θέση του Προεδρείου της Ένωσης μας σ’ αυτή τη Νομοθετική Αναθεώρηση και Ποία είναι η αντίδραση του στις συνθήκες ασκήσεως του δικαιοδοτικού μας έργου; Καμμία….Εκκωφαντική Σιωπή.
Αναρωτιέμαι Επίσης:
Γιατί;;;;; δεν ενεργοποιήθηκε η διάταξη του Νόμου «της ίδρυσης στη Σχολή Δικαστών κατεύθυνσης Ειρηνοδικών, που ρυθμίζεται με Π.Δ.»;;; (άρθρα 47 του Ν. 3659/2008 και 45 του Ν. 3689/2008), Νόμου σημαντικού επιτεύγματος που μεταξύ των άλλων συνέδεσα την παρουσία μου ως μέλος Προεδρείου προηγουμένων ΔΣ της ΕΔΕ.
Γιατί οι νέοι Ειρηνοδίκες δεν έτυχαν αυτής της μεταχειρίσεως;;
Γιατί καταργήθηκε «σιγή» ο Νόμος, που με αγώνες και μόχθο επιτύχαμε;;;
Κύριοι του Προεδρείου,
Θεωρώ ότι η μεταχείριση μας αυτή (παλαιών και νέων συναδέλφων), οφείλεται σε « αδιαφορία ή άγνοιά σας», αφού στην ουσία δεν ασχοληθήκατε με τα ουσιαστικά προβλήματα του Κλάδου,
Οφείλετε όμως απάντηση σ’ αυτούς που «πόνεσαν» για τα επιτεύγματα αυτά…
Οφείλετε απάντηση στους νέους Συναδέλφους, για τον διορισμό των οποίων «άνοιξε» ο δρόμος με το άρθρο 18 του Ν. 3869/2010 και οι οποίοι έπρεπε να έχουν ήδη φοιτήσει στη Σχολή Δικαστών, όπως ο Νόμος ορίζει.     
Και βέβαια, πρέπει να το πράξετε αυτό, να απαντήσετε σε όλους εμάς.
 Σήμερα….ή μάλλον Χθές…Και εν πάση περιπτώσει ….πριν την κάλπη…
Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι «…αν το φυλάξασθαι τ’ αγαθά είναι χαλεπότερον του κτήσασθαι, το ανακτήσαι τ’ απωλεσθέντα δυσχερέστερον…».

Σας ευχαριστώ

Αγγελική Δεμέστιχα

Ειρηνοδίκης Αθηνών