Κυριακή 15 Μαΐου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΟΥ Πρόεδρου Πρωτοδικών - Υποψήφιας για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΑγαπητοί συνάδελφοι, Δικαστές και Εισαγγελείς, η Δικαιοσύνη στη χώρα μας,
εδώ και πολλά χρόνια, υπολειτουργεί από απόψεως ταχείας απονομής της. Σύγχρονες υποδομές δεν υπάρχουν και οι υπάρχουσες δεν βελτιώνονται. Τολμηρές νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν λαμβάνονται, ενώ πλήθος νομοθετημάτων με τον τίτλο «Επιτάχυνση δικών» εξυπηρετούν μόνο επικοινωνιακές ανάγκες. Οι όποιες τροποποιήσεις έλαβαν χώρα δεν απέδωσαν, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μονοδιάστατο. Μόνο ο προσδιορισμός των υποθέσεων σε σύντομο διάστημα δεν δίνει λύσεις. Ο δικαστής είναι άνθρωπος με όρια αντοχής που έχουν ήδη ξεπεραστεί. Συνέπεια: τη δυσαρέσκεια του κόσμου να την εισπράττουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς, ενώ δημιουργείται έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών. Η Δικαιοσύνη αποτελεί αγαθό, που παρέχει το Ελληνικό Κράτος στους πολίτες του. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από εύκολη πρόσβαση, ισότητα των διαδίκων, ακεραιότητα, ανεξαρτησία, επαγγελματική επάρκεια, υπευθυνότητα, έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων και να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου. Η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη ως φτωχό συγγενή. Οι εκάστοτε Κυβερνήσεις επιχειρούν να παρεμβαίνουν στο έργο των δικαστικών λειτουργών. Το επιχειρούν με δημόσιες επικριτικές επιθέσεις, αν δεν συμφωνούν με τους χειρισμούς υποθέσεων με πολιτικό αντίκτυπο. Το επιχειρούν με τη λήψη περιττών νομοθετικών μέτρων, τα οποία δεσμεύουν, περιορίζουν, ακυρώνουν ή και απαξιώνουν το δικαστικό έργο. Το επιχειρούν με τη μη λήψη ουσιαστικών μέτρων ενίσχυσης και αναβάθμισης της δικαιοσύνης. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Σε πολλά επίπεδα. Αναζητούνται λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα και ως δικαστές καλούμαστε να τις δώσουμε με τις αποφάσεις μας. Μπορούμε μόνο με την ανεξαρτησία της σκέψης μας, να ερμηνεύσουμε το νόμο, με μόνο στόχο να απονείμουμε δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως συνεπειών. Ο δικαστής δεν μπορεί να μετράει το κόστος όταν αποφασίζει, μπορεί όμως και δικαιούται ο καθένας από εμάς, Δικαστές και Εισαγγελείς, να στηρίζεται από μία Ένωση, για όλους, που θα περιχαρακώνει και θα προστατεύει τα δικαιώματά του, μία Ένωση εξ…αρχής, που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία και το κύρος των Λειτουργών της.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΟΥ
Πρόεδρος Πρωτοδικών
Υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕ