Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΟλΣτΕ 1237/2017: Συμμετοχή Δικαστικών στη Επιτροπή Προσφυγών - Αλλοδαποί - Άσυλο

ΣτΕ Ολομ. 1237/2017
Αλλοδαποί – Άσυλο – Οδηγία 2013/32/ΕΕ – Δικαστικοί Λειτουργοί – Επιτρεπτό άσκησης άλλων καθηκόντων (άρ. 89 Σ.) – Τοποθετήσεις ή αποσπάσεις (άρ. 90 Σ.)– Άρθρα 4 και 5 του ν. 4375/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4399/2016) – Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών των ΤΔΔ στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που αποφαίνονται επί ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου


(Α) Οι ανωτέρω Επιτροπές δεν αποτελούν μεν δικαστήρια, κατά την έννοια του Συντάγματος, συνιστούν όμως επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες δικαιοδοτικού χαρακτήρα κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 89 παρ. 2 Σ. και, ως εκ τούτου, επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα μετέχουν σε αυτές εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4375/2016
(Β) Η διάταξη του ίδιου νόμου σύμφωνα με την οποία οι δικαστικοί λειτουργοί των ΤΔΔ, που μετέχουν στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, υποδεικνύονται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των ΤΔΔ, δεν αντίκειται στο άρθρο 90 παρ. 1 Σ. (με το οποίο ορίζεται ότι οι «τοποθετήσεις» των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου), διότι δεν πρόκειται για τοποθέτηση διοριζομένου ή προαγομένου δικαστικού λειτουργού σε ορισμένο δικαστήριο
(Γ) Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του ν. 4375/2016 ιδρύθηκαν προκειμένου να διασφαλισθεί το κατοχυρούμενο στο άρθρο 46 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ «δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου» Η εν λόγω διάταξη της οδηγίας 2013/32 κάθε άλλο παρά αποκλείει την συμμετοχή τακτικών δικαστών στο όργανο που επιλαμβάνεται της προσφυγής κατά των πράξεων με τις οποίες απορρίπτεται αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας, δοθέντος μάλιστα ότι η εθνική νομοθεσία διαθέτει κανόνες που διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της αμεροληψίας


http://www.humanrightscaselaw.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"