Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΦΕΚ Εισαγγελέων Φυλακών - Δικαστών Ανηλίκων - Ανακριτών (ΦΕΚ Γ 431/2017 )

ΦΕΚ Γ 431/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Απριλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ-
φωνα με τα άρθρα 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35) και το άρθρο 572
παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως
ισχύουν, το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210) και τις
αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 34, 36 και
37/2017
Α. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία του Αντει-
σαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης Θεοφάνη Λιούτα του
Κωνσταντίνου στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης
(Διαβατών) με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκο-
ντά του.

Β. Τοποθετείται στο Κατάστημα Κράτησης Πειραιώς
(Κορυδαλλού) ο Αλέξανδρος Σπηλιώτης του Μιχαήλ,
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς, για ένα (1) έτος, με
πλήρη απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά του.

Γ. Τοποθετείται στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας ο
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωαννίνων και ήδη Λάρισας,
Άγγελος Βάσιος του Αλεξάνδρου, για ένα (1) έτος, με με-
ρική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά του, ο οποίος
θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά την υλοποίηση της
μετάθεσής του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.
Δ. Απαλλάσσεται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρι-
σας, Ιωάννης Μαγκούτας του Παναγιώτη, από τις αρμο-
διότητες που ασκεί στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύ-
ουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων αυτών από τον
αντικαταστάτη του, Άγγελο Βάσιο του Αλεξάνδρου.


Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Απριλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ-
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύει σήμερα,
Α. Ορίζονται για μία τριετία αναπληρωτές δικαστές
ανηλίκων στα κάτωθι Πρωτοδικεία ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας ο Πρωτοδίκης Χρυσοβα-
λάντης Λέτσιος του Αγγέλου, λόγω λήξεως της θητείας
της Πρωτοδίκη Μαρίας Ζάχου του Θεοφίλου.
2. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η Πρωτοδίκης Αικατερίνη
Τσιτσεκλίδου του Στέφανου, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Αδαμαντίας Κρόκου του Χαράλαμπου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Δράμας.
Β. Ορίζεται για μια διετία τακτικός ανακριτής και ανα-
κριτής ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Ξάνθης ο Πρωτοδίκης
Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Αδαμαντίας Κρόκου του Χαράλαμπου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Δράμας.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"