Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
(M.Sc. in Banking and Finance Law)
Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Υποβολή Αιτήσεων: 16 Μαρτίου έως 16 Ιουνίου 2017
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2017. Διάρκεια: 2 εξάμηνα
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής, Γενικού Δικαίου, καθώς και τμημάτων συναφούς
γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού

αντικειμένου.
Συνολικό κόστος φοίτησης 5.000 ευρώ.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (ηλεκτρονικά)
3. Φωτογραφία (ηλεκτρονικά)
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ηλεκτρονικά)
5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωσης Περάτωσης σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση για την ολοκλήρωση
των σπουδών (ηλεκτρονικά)
6. Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (ηλεκτρονικά)
7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ηλεκτρονικά)
8. Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και από εργοδότη (σε φάκελο κλειστό ή μέσω e-mail στο
bankfin@unipi.gr από τους συστήνοντες)
9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της
αλλοδαπής (ηλεκτρονικά)
Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν
Κριτήρια αξιολόγησης
α) Γενικός βαθμός πτυχίου (60%)
β) Συνέντευξη (40%)
Συνεκτιμώνται:
Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης, άρθρα και δημοσιεύσεις, το είδος και το εύρος της εργασιακής εμπειρίας και η
γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, κλπ
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Υποτροφιών Αριστείας του Τμήματος, παρακαλούμε να ανεβάσουν
σε ηλεκτρονική μορφή τη Βεβαίωση της Γραμματείας τους στο τέλος της Ηλεκτρονικής Αίτησης, στο πεδίο «Βεβαίωση
από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής σας για τις Υποτροφίες Αριστείας».
 Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 08.00 – 20.00
Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (3ος όροφος, γραφείο 328)
τηλ.: (210) 414 2153, (210) 414 2323, fax: (210) 414 2341
 Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://web.xrh.unipi.gr
Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"