Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ορισμός Προέδρου και μελών του ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 226/2017 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 226/2017 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 28756 οίκ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:


Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Ηρακλείου, ως εξής:
1. Νικόλαος Μαρκάκης του Μιχαήλ, Αντεισαγγελέας
Εφετών Ανατολικής Κρήτης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 959054, ως Πρό-
εδρο, με αναπληρώτρια αυτού τη Γεωργία Δούρου του
Παναγιώτη, Αντεισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης,
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 736084.
2. Αντωνία Ζερβού του Γεωργίου, Καθηγήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 966851, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτής τον Γεώργιο Μανωλίτση του Ιωάννη,
Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος Πανε-
πιστημίου Κρήτης, με Α.Δ.Τ. Χ 356018.
3. Ευσταθία Λυγκώνη του Κωνσταντίνου, Επιμελή-
τρια Ανηλίκων, με Α.Δ.Τ. Ρ 832626, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτής την Κυριακή Φουντουλάκη του
Αλεβύζου, Κοινωνική Λειτουργό, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 959587.
4. Γρηγόριος Τσιούκας του Θωμά, Δικηγόρος, με Α.Δ.Τ.
AM 962758, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού
την Άννα Παναγιωτάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 964205.
5. Σκουλάς Μιχαήλ του Ευαγγέλου, Κοινωνιολό-
γος- Υπεύθυνος θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 959552, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτού τη Μαρίνα Κοντάκη του Ιωάννη,
Ψυχολόγο-Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Μονάδας Εφήβων
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με Α.Δ.Τ. Χ 856666.
6. Μαρία Παναγιωτάκη του Αποστόλου, Ψυχολόγος
και Κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης,
Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν. Ηρα-
κλείου Υπ. Παιδείας, με Α.Δ.Τ. AM 963475, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Αικατερίνη Μπιτζα-
ράκη του Μιχαήλ, Παιδοψυχίατρο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 961342.
7. Στυλιανός Κουτεντάκης του Σταύρου, Ψυχολόγος,
μεταπτυχιακός φοιτητής, εργαζόμενος στο Κέντρο Φρο-
ντίδας Α.μεΑ. «Δικαίωμα στη Ζωή», με Α.Δ.Τ. ΑΚ 483184,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ελένη
Μπακαλάκη του Χρήστου, τακτικό μέλος της Ελληνικής
Ομάδας Διάσωσης Ηρακλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 446534.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"