Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, για το έτος 2017. (ΦΕΚ B 1671/2017)

ΦΕΚ B 1671/2017


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32072 (1)
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κα-
κοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος, για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος
και β) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του
ν. 693/1977 (262 Α’), όπως η παράγραφος 1 αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 2172/1993 (207 Α’) και
γ) του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002.
2. Το με αριθμό ΔΥ 80/2017 πρακτικό συνεδριάσεως
της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε
συμβούλιο και σε δημόσια συνεδρίαση, που αφορά τη
συμπληρωματική κλήρωση για την αντικατάσταση ενός
αναπληρωματικού μέλους της εκ των καθηγητών των
Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας συνθέ-
σεως του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κα-
κοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντάγματος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
μέχρι 31-12-2017.
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι
31-12-2017, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της
εκ των καθηγητών των Νομικών Σχολών των Πανεπι-
στημίων της Χώρας συνθέσεως του Ειδικού Δικαστη-
ρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης
διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, τον
Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου, καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Σπυ-
ρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"