Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Αναπληρωτής Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 510/2017
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 74088

Διορισμός αναπληρωτή Προέδρου στην Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματο-
δότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσε-
ων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, ως αναπληρωτή της Προέδρου της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης, τον Ιωάννη Αγγελή του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.:
ΑΝ 137365), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με θητεία
που θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία της Προέδρου
της Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"