Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών - μελών του Συμβουλίου Σπουδών - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 525/2017

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 525/2017

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 72393
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για θητεία δύο (2)
ετών:
Α. τη Δήμητρα Παπαδοπούλου του Αγγέλου (ΑΔΤ Ξ
163868), καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπλη-
ρώτριά της, την Ανθή Πελλένη - Παπαγεωργίου του Κλέ-
αρχου (ΑΔΤ ΑΚ 112487), καθηγήτρια της ίδιας Σχολής, και
Β. τον Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου (ΑΔΤ ΑΗ
676346), καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή
του, τον Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Διονυσίου (ΑΔΤ ΑΑ
413811), καθηγητή της ίδιας Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Αριθμ. 72394
Ορισμός μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλη του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, για θητεία δύο (2) ετών:
Α. τον Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (ΑΔΤ ΑΒ
570072), καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με
αναπληρωτή του τον Χρήστο Μαστροκώστα του Ιωάν-
νη (ΑΔΤ ΑΝ 232128), καθηγητή του ίδιου Τμήματος, της
ίδιας Σχολής, και
Β. την Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου (ΑΔΤ Ξ
491639), καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρω-
τή της, τον Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΕ
163999), καθηγητή της ίδιας Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣΑριθμ. 72387
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΟρίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τον Βασίλειο
Πέππα του Γεωργίου, (ΑΔΤ Ν 082731), Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση της Βασιλικής Θάνου-
Χριστοφίλου, Επίτιμης Προέδρου του Αρείου Πάγου, η
οποία αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συμπλήρω-
σης του ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


Αριθμ. 72395
Ορισμός μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις
κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης και των Εισαγγελέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλη του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων
για θητεία δύο (2) ετών:
Α. τη Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ
615277), καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπλη-
ρωτή της, τον Χρίστο Μυλωνόπουλο του Χαρίλαου (ΑΔΤ
ΑΚ 034182), καθηγητή της ίδιας Σχολής, και
Β. την Καλλιρόη Παντελίδου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΕ
410196), καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομι-
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
με αναπληρωτή της, τον Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη
(ΑΔΤ ΑΚ 856073), καθηγητή της ίδιας Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"