Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΟλΣτΕ - Ανεξάρτητες Αρχές - Νομοθετική παράταση της λήξασας θητείας μελών για εύλογο χρονικό διάστημα - ΑΔΑΕ - ΕΣΡ

ΣτΕ Ολομ. 2586/2017 (επί προδικαστικού ερωτήματος) 
Ανεξάρτητες Αρχές – Συγκρότηση (άρ. 101Α Σ.) – Α.Δ.Α.Ε. – Νομοθετική παράταση της λήξασας θητείας μελών για εύλογο χρονικό διάστημα, διότι δεν εχώρησε εγκαίρως η αντικατάσταση των αποχωρούντων μελών με τη διαδικασία του άρ. 101Α Σ. – Θεωρείται εύλογο το χρονικό διάστημα των 18 μηνών [με μειοψηφία]
ΣτΕ Ολομ. 2583/2017


Ανεξάρτητες Αρχές – Συγκρότηση (άρ. 101Α Σ.) – Ε.Σ.Ρ. – Νομοθετική παράταση της λήξασας θητείας μελών για εύλογο χρονικό διάστημα, διότι δεν εχώρησε εγκαίρως η αντικατάσταση των αποχωρούντων μελών με τη διαδικασία του άρ. 101Α Σ. – Δεν είναι εύλογο το χρονικό διάστημα των 26 και πλέον μηνών [με μειοψηφία]
(Α) Σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, τα μέλη των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών επιλέγονται από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με ομόφωνη απόφαση ή, τουλάχιστον, με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του οργάνου αυτού, ορίζονται δε με «ορισμένη θητεία» - Κατά την έννοια της αυτής συνταγματικής ρυθμίσεως, είναι μεν ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω αρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την επιλογή των νέων, μόνον όμως για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις – Τούτου έπεται ότι, μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει, από το χρονικό αυτό σημείο και εφεξής, νόμιμη συγκρότηση (ΣτΕ Ολομ. 3515/2013)
(Β) Δυνάμει των άρθρων 110 παρ. 12 ν. 4055/2012, 12 παρ. 3 ν. 4081/2012, 166 παρ. 3 ν. 4099/2012, δεύτερου ν. 4126/2013, 26 παρ. 1 ν. 4151/2013 και 108 παρ. 2 ν. 4172/2013, παρατάθηκε η λήξασα, λόγω συμπληρώσεως οκταετίας, στις 2.4.2012, θητεία μελών της Α.Δ.Α.Ε. για δεκαοκτώ μήνες (έως τις 4.10.2013), ήτοι για χρονικό διάστημα το οποίο, εν όψει του σκοπού που το Σύνταγμα αναθέτει στις ανεξάρτητες αρχές και της, κατά το άρθρο 101Α παρ. 2 του Συντάγματος, αυξημένης πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής που απαιτείται για την επιλογή των μελών των ανεξάρτητων αρχών, κείται εντός του ανεκτού, κατά την ανωτέρω συνταγματική διάταξη, ευλόγου χρόνου – Συνεπώς, οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις δεν αντίκειται στο άρθρο 101Α του Συντάγματος [με μειοψηφία]
(Γ) Δυνάμει των προαναφερόμενων διατάξεων και του άρθρου 13 του ν. 4237/2014, παρατάθηκε η λήξασα, λόγω συμπληρώσεως οκταετίας, θητεία μελών του Ε.Σ.Ρ. για 26 και πλέον μήνες, ήτοι για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, κατά τον οποίο θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η διά νόμου παράταση της ληξάσης θητείας αυτών [με μειοψηφία] - Μη νόμιμη η συγκρότηση του Ε.Σ.Ρ. - Ακυρώνεται η προσβαλλόμενη πράξη τουhttp://www.humanrightscaselaw.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"