Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΠΔ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 3128/202

ΦΕΚ Γ 3128/2021
  

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Νοεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν και το
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 121, διορθ. σφαλμ. Α΄ 126) ανακαλείται, κατά την παρ. 1
το άρθρο 35 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, το από 22 Αυγού-
στου 2021 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Διορισμός δό-
κιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης», το οποίο δημοσιεύθηκε
στο ( Γ΄ 2056) της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, κατά το μέρος
που αφορά στο διορισμό:


α) του δόκιμου Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης, Τσώνη Παναγιώτη
του Γεωργίου και της Ειρήνης και στην τοποθέτησή του
σε κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Πύργου.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1721261165/05.11.2021),
β) της δόκιμης Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης, Κοντοτάσιου Μα-
ρίας του Γεωργίου και της Φωτεινής και στην τοποθέτη-
σή της σε κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Θήρας.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1241010968/08.11.2021) και
γ) της δόκιμης Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης, Πασιαλή Ελένης
του Γεωργίου και της Αικατερίνης και στην τοποθέτησή
της σε κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Σάμου.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7593110712/03.11.2021),
επειδή δεν εμφανίσθηκαν, μέσα στη νόμιμη προθε-
σμία που τους είχε τεθεί, σε δημόσια συνεδρίαση του
Πρωτοδικείου Ηλείας, του Πρωτοδικείου Νάξου και του
Πρωτοδικείου Σάμου αντίστοιχα, προκειμένου να ορκι-
στούν και να αναλάβουν καθήκοντα.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ