Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/ΠΟιν) ΦΕΚ Γ 3140/2021

ΦΕΚ Γ 3140/2021
  

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Δεκεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και
78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), της
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός


επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121, διορθ. σφαλμ. Α΄ 126), την υπ’
αρ. 155/2021 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται
με αίτησή της, στο Πρωτοδικείο Λάρισας η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Αθηνών, Μαρία Τσανά του Γεωργίου για
έξι (6) μήνες.

 

Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52,
77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,
Α΄ 35), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διορθ. σφαλμ.
Α’ 126) και με την υπ’ αρ. 137/2021 απόφαση του Ανώτα-
του Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης, προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κάτωθι Εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Αθηνών, Μόσχα Πολέμη του Δημητρίου στο Εφε-
τείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
24-08-2021.
2. Αθηνών, Ιωάννα Στρατσιάνη του Δημητρίου στο
Εφετείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 68423/
17-12-2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ