Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Περικοπή ;% στα ειδικά μισθολόγια για να συμπληρωθούν τα €11,5 δισ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

19. 8-11-2012 00.26

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ 153 ΨΗΦΟΥΣ
18. 4-11-2012 21.00

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 3205/2003 (ΑΆ 297), αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων με αυτόν βαθμών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ .Δ.Δ. 1.70

β. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π και του Ε.Σ. ,Επίτροπος της 
Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. 1.62
γ. Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., 
Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των 
Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών 
Διοικητικών Δικαστηρίων 1.42
δ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας 
Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων 1.27
ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α` Τάξης 1.13
στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας 
Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
Β` Τάξης 1,00
ζ. Δόκιμος Εισηγητής του Σ.Τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, 
Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης 0.85
η. Ειρηνοδίκης Δ` Τάξης 0.77
2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε χίλια επτακόσια εβδομήντα οκτώ (1.778) ευρώ.».

14. Οι παράγραφοι 3, 5, και 6 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :
«3. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
α. Ειρηνοδίκες Γ` και Δ` Τάξης, Δόκιμος Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316 ¤).
β. Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 ¤).
γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ (456 ¤).
δ. Πάρεδρος του ΣτΕ και αντίστοιχοι τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 ¤).
ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 ¤) .
στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (485 ¤).
ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι πεντακόσια ευρώ (500 ¤).»
«5. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ` οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου πεντακόσια εξήντα ευρώ (560 ¤).
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ` Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του ΣτΕ και αντίστοιχων τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 ¤).
6. Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
Πρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 ¤).
Αντιπρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161 ¤).
Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι εκατόν είκοσι ένα ευρώ (121 ¤).
Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.».


   39. Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (Α’ 276), όπως ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/0022/7-6-2010 (Β’ 898), θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013,
β) η πέμπτη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014,
γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2014.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ


17.  4-11-2012


ΔΕΛΤΙΟ 20.00 MEGA  της 3-11-2012 (από λεπτό 20.13 και μετά)16.  21-10-2012Σοκ και δέος από το νέο πακέτο μέτρων
21/10/2012 2:42:00 μμ
Στο νέο μνημόνιο το κύριος βάρος της προσαρμογής μετατοπίστηκε στο Δημόσιο όπου προβλέπονται: 


- Μεγάλες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια που θα ξεκινούν από 2% και θα φτάνουν κλιμακωτά ως και 35% στους δικαστές, όπου η μέση μείωση είναι 24%. Οι μειώσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από 1ης Αυγούστου.
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=181623&catID=11

15. 10-10-2012


Αναδρομικό "μαχαίρι" έως 35% στα ειδικά μισθολόγιαMειώσεις 5% έως 35% στα ειδικά μισθολόγια. Οι ρυθμίσεις θα έχουν γίνει νόμος πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
Περικοπές αποδοχών από 5% έως 35% αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2012 προβλέπουν οι τελικές ρυθμίσεις για τους 250 χιλιάδες λειτουργούς του δημοσίου οι οποίοι αμείβονται μέσω ειδικών μισθολογίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και η τρόικα.
Όπως αναφέρει ο "Ελεύθερος Τύπος", υπό την πίεση της τρόικας για άμεση υλοποίηση των μέτρων που προβλέπει το μνημόνιο, το τρέχον έτος οι ρυθμίσεις για τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια αναμένεται να καταρτιστούν και να προωθηθούν άμεσα για ψήφιση στη βουλή εντός των προσεχών ημερών ώστε –ει δυνατόν- πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου να έχουν ήδη γίνει νόμος του κράτους!
Σύμφωνα, ειδικότερα με τις αποφάσεις στις οποίες φέρονται να έχουν καταλήξει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η τρόικα:
*Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες θα δουν τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές τους να μειώνονται κατά 6% ή 7,5% αναδρομικά από την 1η-7-2012. Αν επιλέγει η μείωση κατά 7,5%, τότε ενδέχεται να αυξηθεί κατά ένα πολύ μικρό ποσό το επίδομα επικινδυνότητας.
*Οι δικαστικοί λειτουργοί θα υποστούν πολύ μεγάλες εισοδηματικές απώλειες σε ποσοστά, καθώς οι αποδοχές τους θα μειωθούν μεσοσταθμικά κατά 20%. Για τους υψηλόβαθμους οι περικοπές των συνολικών αποδοχών μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 35%. Κι όλα αυτά αναδρομικά από την 1η-7-2012.
*Οι μειώσεις στις αποδοχές των καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ θα κλιμακώνονται ως εξής: 5% για συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ, 15% για αποδοχές από 1.001 ως 1.500 ευρώ, 25% για αποδοχές από 1.501 έως 2.500 ευρώ και 30% για αποδοχές πάνω από 2.500 ευρώ. Και αυτές οι μειώσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η-7-2012.
*Οι περικοπές στις συνολικές αμοιβές των ιατρών του ΕΣΥ θα ανέλθουν στο 13% κατά μέσο όρο, ενώ οι μειώσεις αποδοχών για τους διπλωματικούς υπαλλήλους θα φθάσουν το 20% αναδρομικά από την 1η-7-2012.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, για να επιβληθούν αυτές οι περικοπές στο σύνολο των αποδοχών θα απαιτηθεί να επιβληθούν άμεσα πολύ μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις στα επιδόματα που λαμβάνουν οι παραπάνω κατηγορίες δημοσίων λειτουργών.
Τα επιδόματα αυτά, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν, αναμένεται να επανεξεταστούν στο σύνολό τους με προοπτική τα περισσότερα να καταργηθούν πλήρως από το επόμενο έτος, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός άλλου σχεδίου της κυβέρνησης και της τρόικας, το οποίο προβλέπει την κατάρτιση νέων μισθολογίων από μηδενική βάση για τους περισσότερους δημόσιους λειτουργούς.

14. 27-9-2012 13.27Συμφωνία των αρχηγών στους βασικούς άξονες

Υπήρξε συμφωνία στους βασικούς άξονες δήλωσαν τόσο ο Φώτης Κουβέλης όσο και Γ. Στουρνάρας εξερχόμενοι του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς ολοκληρώθηκε έπειτα από 2,5 ώρες η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών.
Ο κ. Κουβέλης επεσήμανε ότι πλέον μένουν μόνο οι λεπτομέρειες για το τελικό πακέτο. Τόνισε ότι «αυτό που ζητάμε είναι η ρήτρα αντικατάστασης και επιμήκυνσης σε 4ετη φάση».
Υπογράμμισε δε ότι στη συζήτηση στη Βουλή θα είναι ενταγμένο όλο το πλαίσιο, δηλαδή τα μέτρα, η ανάπτυξη, η φορολογία και η φοροδιαφυγή.

Από την πλευρά του ο Γ. Στουρνάρας επιβεβαίωσε ότι έχει υπάρξει συμφωνία και για αυτό δεν θα υπάρξουν άλλες συναντήσεις των αρχηγών για τα μέτρα. Επίσης επεσήμανε ότι υπάρχει πρόθεση να μπουν ρήτρες επίτευξης στόχων και πως τα μέτρα θα ψηφιστούν το συντομότερο δυνατό. Υπογράμμισε δε πως :«Έχω μια βάση να διαπραγματευτώ με την τρόικα».13. 13-9-2012 22.07
Ρουπακιώτης: «Οι δανειστές θέλουν αίμα»!«Πρέπει όλοι να συμβάλουν, άρα και οι δικαστές. Άλλο όμως να συμβάλουν και οι δικαστές και άλλο, μετά το 38% που ήδη τους αφαίρεσαν, να τους αφαιρέσουν και άλλο 23% - 30% στους υψηλόβαθμους. Δεν μπορεί να είναι οριζόντια η περικοπή ιδίως στα κατώτερα στρώματα των δικαστών», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «στο κόκκινο».
«Πώς θα λειτουργήσει ένας δικαστής από τον οποίον η ελληνική κοινωνία περιμένει να αντισταθεί στη λαίλαπα ανατροπής του δικαιικού πλαισίου, όταν από το δικαστή των 2430 ευρώ αφαιρέσουν 23%;», αναρωτήθηκε ο κ. Ρουπακιώτης και συνέχισε: «Θα μου πείτε ότι άλλοι εργαζόμενοι παίρνουν πολύ λιγότερα… Αν πειθόμουνα ότι η μείωση (των μισθών) των δικαστών θα ωφελήσει άλλους εργαζόμενους κατώτερης βαθμίδας, θα έλεγα εντάξει. Οι δανειστές ζητούν από όλους τα περισσότερα, ζητούν αίμα, με την έννοια των πολλών θυσιών. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα κατώτερα εισοδήματα…».
Μάλιστα, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστηρίξε ότι η δική του ευθύνη είναι να υπερασπιστεί «τα κατώτερα ημερομίσθια των δικαστών, των εργαζομένων, των δικαστικών υπαλλήλων και να διατυπώσω την αντίθεσή μου στο ενδεχόμενο να περικοπούν αποζημιώσεις εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Να διατυπώσω την αντίθεσή μου γιατί δεν υπάρχει ως τώρα κινητικότητα ώστε σιγά σιγά να αποκατασταθεί το δικαιικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων… Καθένας από εμάς δοκιμάζεται καθημερινά και αποφασίζει ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται».9. 10-9-2012  19.16Ευάγγελος Βενιζέλος: Παράνομες οι στάσεις εργασίας των ΔικαστικώνΜε τη χαρακτηριστική φράση «Δεν πάει άλλο», οι εκπρόσωποι των δικαστικών Ενώσεων πίεσαν τη Δευτέρα τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να μην εφαρμοστούν νέες μειώσεις στις αποδοχές τους.


Από την πλευρά του, όμως, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επισήμανε στους δικαστικούς ότι οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει από τις 17 Σεπτεμβρίου είναι παράνομες και αντισυνταγματικές.

Στη διάρκεια της συνάντησης, οι δικαστές αναγνώρισαν ότι οι κινητοποιήσεις τους κινούνται στα όρια της νομιμότητας, κρίθηκαν όμως απαραίτητες λόγω της εξαθλίωσης από την οποία κινδυνεύουν σε περίπτωση νέων μειώσεων.

«Εάν υλοποιηθούν οι μεσοπρόθεσμες περικοπές στις αποδοχές μας κατά 22% [όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας] θα επέλθει εσωτερική ισοπέδωση», καθώς οι αποδοχές των υψηλόβαθμων δικαστών (αρεοπαγιτών) θα πέσουν στα επίπεδα των συναδέλφων του πρώτου βαθμού (Πρωτοδικών), όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των δικαστικών Ενώσεων.

Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να αποφευχθούν οι μειώσεις, τόνισε όμως ότι το περιθώριο δεν είναι μεγάλο.

Μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Βασιλική Θάνου υπενθύμισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών απορρέει εκ του Συντάγματος


http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474188

8. 4-9-2012  10.15Μειώσεις μισθών ως 35% στα ειδικά μισθολόγια

Ρεπορτάζ Κώστας Τσαχάκης.
Σαρωτικές θα είναι τελικά οι μειώσεις αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάνουν έως και το 35%.
Μάλιστα “κλείδωσε” και η αναδρομική εφαρμογή τους από την 1η Ιουλίου 2012 σύμφωνα με την πρόβλεψη του επικαιροποιημένου Μνημονίου.
Οι μειώσεις θα είναι κλιμακωτές με τα χαμηλότερα ποσοστά μειώσεων να επιβάλλονται στους ένστολους ( στρατιωτικοί , αστυνομικοί , πυροσβέστες, και λιμενικοί) και τα υψηλότερα στους δικαστικούς.
Όπως γνωστοποίησε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας το βασικό σενάριο που έχει στο τραπέζι η κυβέρνηση προβλέπει περικοπές 6% ή 7,5% για όλους τους ένστολους . Αν επιλεγεί το 7,5% τότε θα αυξηθεί κατ ΄τι το επίδομα επικινδυνότητας.
Κατά πολύ μεγαλύτερο θα είναι το ψαλίδισμα στις αποδοχές των δικαστικών καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η μεσοσταθμική μείωση θα ξεπερνά το 20% φθάνοντας έως και το 35% για τους υψηλόμισθους δικαστικούς λειτουργούς.
Για τους καθηγητές ΑΕΙ – ΤΕΙ το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου προβλέπει ότι οι περικοπές θα ξεκινούν από το 5% για αποδοχές έως 1000 ευρώ τον μήνα και θα φθάνουν το 30% για όσους πανεπιστημιακούς λαμβάνουν άνω των 2500 ευρώ τον μήνα. Κατά μέσο όρο οι απώλειες οριοθετούνται στο 17,5%.
Όσον αφορά τους ιατρούς του ΕΣΥ οι μισθοί τους θα κοπούν 13% κατά μέσο όρο, ενώ για διπλωμάτες και αρχιερείς οι μειώσεις “κλειδώνουν” πέριξ του 20% .
Όπως γίνεται αντιληπτό τα ποσοστά διαφέρουν ανά κατηγορία ειδικών μισθολογίων. Πρόκειται για ένα σχέδιο περικοπών πολλών ταχυτήτων κι αυτό καθώς στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν πως υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες.
Για παράδειγμα σημειώνεται πως σε στρατό και αστυνομία οι μέσες ετήσιες αποδοχές έχουν “ταβάνι” τα 30.000 ευρώ τον χρόνο ενώ στο δικαστικό σώμα ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ κατ' έτος.
Όπως σημειώνουν στο υπουργείο Οικονομικών η τρόικα είναι κάθετη πως αφενός θα πρέπει να επιβληθούν περικοπές σε όλα τα ειδικά μισθολόγια και αφετέρου αυτές να να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2012 όπως είχε συμφωνηθεί τον Φεβρουάριο και περιλήφθηκε στο Μνημόνιο το οποίο υπερψηφίστηκε στην Βουλή.
Από εδώ και πέρα δεν βλέπουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά μειώσεων ενόψει και της άφιξης των επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή.
Προσθέτουν πως επειδή τα ειδικά μισθολόγια αποτελούν “συγκοινωνούντα δοχεία” η παραμικρή διαφοροποίηση του ποσοστού μείωσης σε ένα κλάδο επηρεάζει αυτόματα τις περικοπές κάποιου άλλου.
Άλλωστε επειδή για τους ένστολους επελέγη “ήπια μείωση” , τα ποσοστά είναι υψηλότερα στις άλλες επαγγελματικές ομάδες που αμείβονται μέσω ειδικών μισθολογίων.
Προσμετράται όμως πως οι ένστολοι θα δεχθούν κι άλλο ένα πλήγμα στις αρχές του 2013.
Στο πακέτο των 11,9 δις ευρώ περιλαμβάνεται και η κατάργηση των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών για τα Σώματα Ασφαλείας γεγονός που θα προκαλέσει νέες εισοδηματικές απώλειες. Οι συνδικαλιστές του κλάδου τις υπολογίζουν στο 12%
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως και οι 200.000 υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων θα χάσουν από τον επόμενο χρόνο (όπως και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι)τα δώρα Χριστουγέννων , Πάσχα και το επίδομα αδείας . Δηλαδή 1.000 ευρώ μεικτά τον χρόνο.

=-=====================


7. 29-8-2012  13.15Σε νέα συνάντηση των τριών αρχηγών η προσπάθεια για οριστικοποίηση των μέτρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ
Κουβέλης: «Δεν έχει κλείσει το πακέτο» - Στουρνάρας: «Μένουν ελάσσονος σημασίας ζητήματα» - Βενιζέλος: «Υπάρχουν απαράβατα όρια»


 Η προσπάθεια ανεύρευσης των 11,5 δισ. ευρώ συνεχίζεται, δήλωσε ο Φώτης Κουβέληςεξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ έθεσε τις δικές του «κόκκινες γραμμές» κατά των οριζόντιων περικοπών και των περαιτέρω θυσιών από τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ, ενώ επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις των ΟΓΑ.

Ο κ. Κουβέλης είπε ακόμα ότι το ζήτημα των 11,5 δισ. ευρώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτόνομα, αλλά να συνοδεύεται με μια αναπτυξιακή προοπτική.

«Βεβαίως θα υπάρξει και νέα συνάντηση» κατέληξε.

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας

Ελάσσονος σημασίας ζητήματα έχουν μείνει να συμφωνηθούν, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας μετά το πέρας της σύσκεψης.

Ο κ. Στουρνάρας δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα, ωστόσο, είπε ότι η συζήτηση συνεχίζεται για τα ειδικά μισθολόγια, ενώ δεν μειώνονται οι συντάξεις του ΟΓΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για τεχνικής φύσεως ζητήματα που έχουν απομείνει και τα οποία θα συζητηθούν εντός της ημέρας με τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Σε συζήτηση που είχε λίγο αργότερα με δημοσιογράφους, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό έγινε σε καλό κλίμα.
 
Ο ίδιος πάντως συμπλήρωσε ότι «όταν έχεις να κόψεις 11,5 δισ. ευρώ κόβεις από παντού».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Ευ. Βενιζέλος


Υπάρχουν απάραβατα όρια για τα νέα μέτρα που δεν πρέπει να τα υπερβούμε, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος από την Ιπποκράτους μετά τη δίωρη συνάντηση των τριών κυβερνητικών εταίρων, το πρωί της Τετάρτης. 

Τόνισε ότι όριο αποτελούν τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και η μεσαία τάξη, που είναι ο κορμός της Ελλάδας και δεν πρέπει να διαλυθεί.

Επίσης, ζήτησε από τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί στον «καταιγισμό σεναρίων» που παρουσιάζονται.

Ο κ. Βενιζέλος, όπως και ο κ. Κουβέλης, σημείωσε ότι οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες για τα μέτρα και ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί από τα επιτελεία των κομμάτων αρχίζοντας από απόψε το βράδυ.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου, δήλωσε ότι το βασικό σενάριο των μέτρων έχει οριστικοποιηθεί και εκκρεμούν ελάσσονος σημασίας ζητήματα. Βέβαια, μέσα σε αυτά περιέλαβε και το θέμα «αγκάθι» των ειδικών μισθολογίων.

Ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, προκειμένου οι αρχηγοί να εμφανιστούν στη Βουλή και τον λαό με ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα βγάζει τη χώρα από το τούνελ και θα βάζει τέλος στην καταστροφική συζήτηση για το εάν η Ελλάδα θα μείνει ή θα φύγει από το ευρώ.

Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι γίνεται στην κοινωνία και η αγωνία αυτή θα συνδεθεί με την ανάγκη να σταθεί η οικονομία στα πόδια της, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μιλώντας στους δημοσιογράφους αναρωτήθηκε πως θα μπορούσε να υπάρχει συναντίληψη των τριών κομμάτων όταν δεν έχει αρχίσει ακόμα ο διάλογος για την αναμόρφωση του φορολογικού ζητήματος  Όταν μάλιστα τόνισε το ανέφερε αυτό στη σύσκεψη των τριών αρχηγών ο πρωθυπουργός έδωσε άμεσα εντολή στους υπουργούς του να ξεκινήσουν τον διάλογο.
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=472443

6. 29-8-2012  09.45

Θυσιάζονται οι συντάξεις και σώζονται οι αποδοχές των μάχιμων

Ασπίδα για μάχιμους

Φόρμουλα για να σωθούν οι αποδοχές όσων υπηρετούν σε έξι μάχιμες ειδικότητες, την ώρα που θυσιάζονται στον βωμό της τρόικας οι συντάξεις όλων των κατηγοριών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Διονύσης Νασόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Στην εξαίρεση από τις μισθολογικές περικοπές για έξι κατηγορίες ενστόλων σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, που λαμβάνουν επίδομα επικινδυνότητας, και σε κλιμακωτή μείωση για κάθε άλλη ομάδα (υπόλοιποι ένστολοι, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, διπλωμάτες, γιατροί ΕΣΥ, αρχιερείς κ.ά.), καταλήγει – κατά πληροφορίες – η κυβέρνηση, ενώ επανέρχεται στο τραπέζι η μείωση κατά 30 ευρώ των προνοιακών συντάξεων του ΟΓΑ. 


Τα δύο ζητήματα αποτελούν και δύο από τα μεγάλα αγκάθια που καλούνται να αντιμετωπίσουν στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου οι κ.κ. Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης, παράλληλα με το ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο και το όριο από το οποίο θα ξεκινήσουν οι περικοπές στις συντάξεις.
Την ίδια στιγμή φέρεται ότι έχει κλειδώσει η κατάργηση των δώρων σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ εξετάζεται η επιβολή εισφοράς 1%-3% στις συντάξιμες αποδοχές όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/1995.
Το τελικό σχέδιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, το οποίο θα έχουν σήμερα μπροστά τους οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ κατά τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, τον αναπληρωτή υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη σύσκεψη εξετάστηκε διεξοδικά ο προγραμματισμός της κυβέρνησης έως την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και τη συνεδρίαση του Eurogroup (14 Σεπτεμβρίου), αλλά έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου για το σχέδιο των περικοπών που θα εξετάσουν οι πολιτικοί αρχηγοί.


Με τον Πρωθυπουργό να τραβά τη δική του «κόκκινη γραμμή» για τις ανατροπές στα ειδικά μισθολόγια, φαίνεται ότι λύνεται ο γρίφος που απασχολεί το υπουργείο Οικονομικών και προκαλεί έντονες τριβές με τα υπουργεία Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Πρόταση που θα παρουσιάσει ο κ. Σαμαράς στη σημερινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, προβλέπει την εξαίρεση από τις περικοπές για έξι κατηγορίες ενστόλων που κατατάσσονται στην πρώτη κλίμακα επικινδυνότητας. Ειδικότερα, από το ψαλίδι προτείνεται να διασωθούν όσοι υπηρετούν σε Υποβρύχια Πολεμικού Ναυτικού, Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών (ΟΥΚ), ΜΑΤ - ΕΚΑΜ , Ομάδες ΔΙΑΣ - Δέλτα - «Ζ» της Ελληνικής Αστυνομίας και οι πιλότοι σε πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
«Εγώ δεν δέχομαι νέες μειώσεις γι' αυτές τις κατηγορίες», αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε συνομιλητές του και τη θέση αυτή θα προβάλει στη σημερινή σύσκεψη με τους κ.κ. Βενιζέλο και Κουβέλη, αλλά και απέναντι στην τρόικα. Κατά τις ίδιες πηγές, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενστόλων προβλέπεται αναπροσαρμογή του επιδόματος επικινδυνότητας που λαμβάνουν σήμερα ώστε να αναπληρωθούν οι απώλειες από την κατάργηση του ειδικού μισθολογίου, ενώ στην κυβέρνηση υπολογίζουν στα 90 εκατ. ευρώ το ποσό που πρέπει να εξασφαλιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η τύχη των ειδικών μισθολογίων αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα της σύσκεψης των τριών αρχηγών, που καλούνται ουσιαστικά να συνυπογράψουν τα επώδυνα μέτρα.
Ο κ. Σαμαράς έστειλε εκ νέου χθες μήνυμα - κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ενημέρωσε τον Κάρολο Παπούλια για τα αποτελέσματα της περιοδείας σε Βερολίνο και Παρίσι - ότι το πακέτο των 11,6 δισ. ευρώ θα είναι το τελευταίο με περικοπές, ενώ προβάλλοντας με έμφαση τη συμφωνία των τριών αρχηγών για την παραμονή της χώρας στο ευρώ τόνισε ότι «το λόμπι της δραχμής έχασε ένα γύρο αποφασιστικό».
Συνεργάτες του ανέφεραν πως η δήλωση αποτελούσε προπομπό και της εισήγησης του Πρωθυπουργού στη σημερινή σύσκεψη, καθώς για το Μαξίμου προέχει να διατηρηθεί αρραγές το μέτωπο της κυβερνητικής συνεργασίας.
Σαφές μήνυμα ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει καταλήξει στο πακέτο των μέτρων εξέπεμψε χθες το βράδυ και ο κ. Στουρνάρας, διαμηνύοντας πως πλέον για την κυβέρνηση προέχουν τα χρονοδιαγράμματα και ο συντονισμός δράσεων. Γι' αυτό τον λόγο στη σύσκεψη του κ. Σαμαρά με το οικονομικό επιτελείο συμμετείχαν και οι πρωθυπουργικοί σύμβουλοι Χρύσανθος Λαζαρίδης, Γιάννης Μουρμούρας, Σταύρος Παπασταύρου, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Κώστας Μπούρας, καθώς και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Μέργος.
Βασικός στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι η οριστική λίστα των μέτρων να έχει συμπληρωθεί πριν από την έλευση των εκπροσώπων της τρόικας, που αναμένεται στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ σχετική συζήτηση (με εντολές από τον κ. Σαμαρά για γρήγορους ρυθμούς) θα γίνει και την Παρασκευή στην - πρώτη μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης - συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.


5. 28-8-2012  11.55

Μονόδρομος οι περικοπές στις αποδοχές

Γόρδιος δεσμός τα ειδικά μισθολόγια


Τα ισοδύναμα που προτείνουν οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Αμυνας έχουν υπολογιστεί ήδη στο πακέτο των 11,6 δισ. ευρώ και το οικονομικό επιτελείο εμφανίζει ως μονόδρομο τις περικοπές στις αποδοχές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ελενα Λάσκαρη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται το ύψος των μισθολογικών περικοπών στους 200.000 αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι πολιτικοί αρχηγοί είναι αυτοί που θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά λαμβάνοντας τις οριστικές αποφάσεις.

Το ψαλίδι στα ειδικά μισθολόγια θεωρείται από το οικονομικό επιτελείο αναπόφευκτο όπως και η αναδρομική εφαρμογή του από την 1η Ιουλίου ή, στην καλύτερη περίπτωση, από την 1η Αυγούστου.

Χθες για περισσότερες από δύο ώρες ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας και ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας που καλούνται να κλειδώσουν εξοικονομήσεις 205 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του έτους από την περικοπή των ειδικών μισθολογίων και οι υπουργοί Αμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας που επιδιώκουν να αποκρούσουν νέες μειώσεις στις αποδοχές των στρατιωτικών και των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε οριστικές αποφάσεις. Στη σύσκεψη μάλιστα παρέστησαν με πρωτοβουλία των κ.κ. Παναγιωτόπουλου και Δένδια οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
«Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν», έλεγε μετά τη σύσκεψη υπουργός ο οποίος μετείχε σε αυτή, ενώ έτερος παριστάμενος στη συνάντηση έκανε λόγο για «συνεχιζόμενη διαδικασία ενόψει της έλευσης της τρόικας».
Σε ερώτηση σχετικά με τα χρονικά περιθώρια, δεδομένου ότι την ερχόμενη εβδομάδα επανέρχεται στην Αθήνα το υψηλόβαθμο κλιμάκιο της τρόικας, κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου ανέφερε ως καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης των αποφάσεων τη 14η Σεπτεμβρίου. Τότε έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του συμβουλίου Eurogroup και έως τότε το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να έχει καταθέσει στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

«ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ...». Στη χθεσινή σύσκεψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Δένδιας ζήτησαν να μην υπάρξουν νέες μειώσεις στις αποδοχές των ενστόλων. Η γραμμή άμυνας των δύο υπουργών ήταν ταυτόσημη. «Οταν πάει το μαχαίρι στο κρέας αντί για το λίπος, ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να το επισημάνει», φέρεται να τόνισε στη σύσκεψη ο κ. Παναγιωτόπουλος, σημειώνοντας όπως και ο κ. Δένδιας ότι «ο μισθός πρέπει να διαφυλαχθεί, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια».
Με αυτό το σκεπτικό, οι δύο υπουργοί έχουν υποβάλει δέσμη ισοδύναμων μέτρων για να αποφευχθεί το νέο ψαλίδι στις αποδοχές. Ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποβάλει προτάσεις μέτρων που οδηγούν σε εξοικονομήσεις δαπανών 170 εκατ. ευρώ και αφορούν, μεταξύ των άλλων, πάγωμα προσλήψεων και αναστολή ωριμάσεων για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας.
Οι προτάσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές ως «ισοδύναμα» καθώς, όπως εξηγούσαν αρμόδιες πηγές, ήδη έχουν προσμετρηθεί στο πακέτο μέτρων των 11,6 δισ. ευρώ.
Ανάλογη τύχη φέρονται να είχαν και οι προτάσεις του κ. Παναγιωτόπουλου κυρίως όσον αφορά τις μεταθέσεις πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι οποίες έχουν κοπεί από την τρόικα. Η ηγεσία του υπουργείου Αμυνας πάντως έχει υποβάλει και συμπληρωματικές προτάσεις για νέα μείωση 30% του αριθμού των εισακτέων στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές (έχει προηγηθεί μείωση 10%) και περιστολή του πλήθους των ανώτατων αξιωματικών.
Συνολικά οι αντιπροτάσεις δεν φέρονται ικανές να περάσουν τις εξετάσεις της τρόικας και υπό αυτό το πρίσμα απορρίπτονται από το οικονομικό επιτελείο.
Συνεργάτες και των δύο υπουργών πάντως σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι δεν τίθεται ζήτημα αντιπαράθεσης με το υπουργείο Οικονομικών.
«Βρίσκονται στην ίδια πλευρά του χαρακώματος», σημειώνουν, εκτιμώντας πως πριν από την έλευση του κορυφαίου κλιμακίου της τρόικας την επόμενη Τετάρτη, «δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία».


http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4747833

4. 27-8-2012  

Σ. Κεδίκογλου: Αναζητώνται εναλλακτικά σενάρια για τα ειδικά μισθολόγια


Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των μάχιμων ένστολων, είναι τόσο κραυγαλέα ελάχιστα τα χρήματα που παίρνουν…» ανέφερε για τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Ο κ. Κεδίκογλου σημείωσε ότι αναζητώνται εναλλακτικά μέτρα ώστε «να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τουλάχιστον τους χαμηλότερους βαθμούς. Καταβάλλεται προσπάθεια -και ειλικρινά, γίνεται μια εργώδης προσπάθεια- να μην υπάρξουν περαιτέρω απώλειες σε κλάδους που είναι κραυγαλέα ελάχιστα τα χρήματα που παίρνουν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «καυτό φθινόπωρο» για την Ελλάδα και για την Ευρώπη με ραγδαίες εξελίξεις. «Μέσα στο προσεχές διάστημα θα καθοριστεί και η μορφή της Ευρώπης, ποια Ευρώπη θέλουν οι Ευρωπαίοι. Σε αυτό το κρίσιμο διάστημα, η Ελλάδα πρέπει και θα μείνει μέσα στο παιχνίδι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κεδίκογλου, ο οποίος προσέθεσε: «Προσπαθούμε και ειλικρινά είναι βαθιά μας πίστη ότι ακολουθούμε το μόνο δρόμο που μπορεί να φέρει την Ελλάδα γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες που θα κατανεμηθούν με το δικαιότερο δυνατό τρόπο».

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1789383&nt=103#.UDthNCy7t2A.twitter

3. 27-8-2012 11.40 


Μαχαίρι πολλών ταχυτήτων στα ειδικά μισθολόγια

Προβλέπονται περικοπές που θα αρχίζουν από 5% και θα φτάνουν μέχρι 20%, ανάλογα με το ύψος του μισθού των επαγγελματικών ομάδων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ελενα Λάσκαρη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012Σε περικοπές πολλών ταχυτήτων στις αποδοχές 200.000 υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου να ξεπεράσει τον σκόπελο των υπουργικών αντιδράσεων από τη μία πλευρά και να ολοκληρώσει το παζλ των μέτρων που απαιτεί η τρόικα από την άλλη. 

Το μαχαίρι στις μηνιαίες αποδοχές δικαστικών, ενστόλων, πανεπιστημιακών, γιατρών του ΕΣΥ, διπλωματικών υπαλλήλων και αρχιερέων μετά την απόρριψη από την πλευρά της τρόικας των ισοδύναμων μέτρων που προτάθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών θα είναι κλιμακωτό. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει περικοπές που ξεκινούν από 5% για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κλιμακώνεται σε 8% για τους γιατρούς του ΕΣΥ, αγγίζει το 10%-12% για τους καθηγητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ και φτάνει το 20% για τις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων και των δικαστικών. Αντίστοιχη μείωση εξετάζεται και για τις αποδοχές των αρχιερέων.
Το θέμα αναμένεται να αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα σε σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί ανάμεσα στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, τον αναπληρωτή υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα και τους υπουργούς Αμυνας Πάνο Παναγιωτόπουλο και Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια, οι οποίοι φέρονται να έχουν εγείρει και τις μεγαλύτερες ενστάσεις στο ενδεχόμενο οριζόντιων μειώσεων 12% για όλους τους αμειβομένους με ειδικά μισθολόγια.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο κ. Παναγιωτόπουλος όσο και ο κ. Δένδιας έχουν αντιδράσει έντονα, υπενθυμίζοντας στο οικονομικό επιτελείο ότι στο υπουργείο Αμυνας οι περικοπές που έχουν ήδη υλοποιηθεί ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ ειδικά για τους αστυνομικούς το ψαλίδι σε δώρα και υπερωριακή απασχόληση έχει ήδη συρρικνώσει τις αποδοχές τους κατά 11%.
Το υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του φαίνεται να συμφωνεί ότι οι νέες περικοπές δεν μπορεί να είναι οι ίδιες για όλους και θα πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος των συνολικών αποδοχών. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των δικαστικών φτάνουν τα 65.000 ευρώ όταν για τους στρατιωτικούς διαμορφώνονται σε 28.000 ευρώ και για τους αστυνομικούς κοντά στα 30.000 ευρώ.
Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Αμυνας σημείωνε χθες στα «ΝΕΑ» πως «δεν πάμε στο υπουργείο Οικονομικών για να συγκρουστούμε, αλλά για να βρούμε λύσεις».
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές Ιουλίου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε συντάξει κατάλογο ισοδύναμων μέτρων με περικοπές είκοσι κωδικών δαπανών του προϋπολογισμού κατά 10% έως 20%, μέσω των οποίων προκύπτουν εξοικονομήσεις ύψους 205 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή είναι και το προβλεπόμενο δημοσιονομικό όφελος για το 2012 από τις παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια. Η τρόικα όμως απέρριψε τις προτάσεις αυτές που αφορούσαν οριζόντια περικοπή κατά 0,5% έως 0,8% των καταναλωτικών δαπανών για τους επόμενους μήνες έως το τέλος του 2012 και μεταθέσεις πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Ετσι, η προσπάθεια διάσωσης των ειδικών μισθολογίων εγκαταλείφθηκε και πηγές του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι το μαχαίρι είναι αναπόφευκτο. Θα καταβληθεί όμως προσπάθεια, συνεχίζει η ίδια πηγή, να αντιμετωπιστούν με «ευαισθησία» οι περιπτώσεις των ενστόλων, με μεγαλύτερη έμφαση στους μάχιμους εκτός γραφείου. Σχετική δέσμευση άλλωστε είχε αναλάβει προεκλογικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4747562


2. 27-8-2012 09.00
Σκληρό παζάρι υπουργών για τα ειδικά μισθολόγια


Στον Πρωθυπουργό και στους δύο πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζουν την κυβέρνηση παραπέμπεται τελικώς το ύψος της περικοπής των ειδικών μισθολογίων, που θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1ης Ιουλίου και θα συμπληρώσει το πακέτο των περικοπών 11,7 δισ. ευρώ. Οι εμπλεκόμενοι υπουργοί δεν έχουν κατορθώσει ως τώρα να συμφωνήσουν με το οικονομικό επιτελείο για το ποσοστό των μειώσεων που θα πρέπει να θεσπιστούν το φθινόπωρο, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται «ομηρικές» μάχες μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων που χειρίζονται την υπόθεση, αλλά και μεταξύ των υπουργών που προειδοποιούν για τις πολιτικές επιπτώσεις που θα έχει η υπέρμετρη επιβάρυνση εισοδημάτων τα οποία έχουν ήδη περικοπεί σημαντικά.


Η ενδοκυβερνητική διαμάχη ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Χρ. Σταϊκούρας και η γενική γραμματέας κυρία Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ενημέρωσαν τα υπουργεία Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Παιδείας ότι θα πρέπει να υπογράψουν μεσοσταθμικές μειώσεις 12,4% για τους υπαλλήλους τους που περιλαμβάνονται στα ειδικά μισθολόγια και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιουλίου.
Αυτό σημαίνει ότι, όπως προβλέπει το μνημόνιο που υπογράφηκε τον Απρίλιο αλλά «πάγωσε» η κυβέρνηση προεκλογικά, θα πρέπει να μειωθούν κατά 12% οι αποδοχές περίπου 200.000 υπαλλήλων και συγκεκριμένα:
 • Ολόκληρου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
 • Των ιερέων και των αρχιερέων.
 • Των καθηγητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και του προσωπικού των ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Του προσωπικού του Διπλωματικού και του Δικαστικού Σώματος.
 • Των γιατρών του ΕΣΥ.
Οπως είναι φυσικό, κανένας από τους κλάδους αυτούς δεν δέχεται νέα περικοπή των αποδοχών του μετά τη μείωση της τάξεως 20%-35% που υπέστησαν από τα δύο μνημόνια και οι συνδικαλιστές ηγεσίες τους άρχισαν ήδη να πιέζουν τους υπουργούς και να απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Οι υπουργοί με τη σειρά τους άρχισαν να στέλνουν στο υπουργείο Οικονομικών καταστάσεις με τις περικοπές στις οποίες έχουν ήδη προχωρήσει, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη μείωση μισθών.
Για παράδειγμα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλος υπενθύμισε στον κ. Χρ. Σταϊκούρα ότι το υπουργείο του έχει υποστεί ήδη περικοπές επιδομάτων και δαπανών που αγγίζουν το 37% εξοικονομώντας 2,15 δισ. ευρώ, για να τονίσει ότι οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αντέχουν επιπλέον περικοπή.
Αντιστοίχως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδιας υπενθυμίζει στο υπουργείο Οικονομικών ότι έχει ήδη περικόψει τα κονδύλια για δώρα και υπερωριακή απασχόληση στους αστυνομικούς που αντιστοιχούν σε μείωση αποδοχών κατά 11% και δεν μπορεί τώρα να προχωρήσει σε νέα μείωση 12%.
Από την άλλη πλευρά, οι κκ. Ι. Στουρνάρας και Χρ. Σταϊκούρας επισημαίνουν ότι οι περικοπές που επικαλούνται οι υπουργοί έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο πακέτο των 11,7 δισ. ευρώ, αλλά αναζητούνται ακόμη 2 δισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν μόνο από τις πιστώσεις μισθολογικών δαπανών.
Ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν πάντως ότι η λύση θα βρεθεί τελικά «κάπου στη μέση», καθώς οι ανυποχώρητοι υπουργοί θα πειστούν να δεχθούν κάποιες μειώσεις, αλλά και το οικονομικό επιτελείο θα πειστεί να μην επιμείνει στην υπέρμετρη επιβάρυνση εισοδημάτων που έχουν ήδη πληγεί σημαντικά. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν περίπου σε 15 ημέρες και αφού ανιχνευθούν προηγουμένως και οι διαθέσεις της τρόικας. Αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι μειώσεις αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια θα κινηθούν ως εξής:
 • Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας η μείωση των αποδοχών δεν θα υπερβεί το 5%, ειδικά για όσους υπηρετούν σε «μάχιμες» μονάδες και όχι σε υπηρεσίες γραφείου. Επειδή όμως θα είναι δύσκολος ο διαχωρισμός, το πιθανότερο είναι ότι θα ισχύσει μια γενική μείωση 4%-5% από 1.1.2012.
 • Η μείωση στα ειδικά μισθολόγια του υπουργείου Παιδείας θα είναι κατά μέσον όρο 10%-12%. Εχει ήδη αποφασιστεί να μην υπάρξει καμία μείωση στις αποδοχές των ιερέων επειδή είναι ήδη πολύ χαμηλές, αλλά θα μειωθούν οι αποδοχές των αρχιερέων περίπου κατά 20% (ο μισθός του μητροπολίτη είναι σήμερα περίπου 2.250 ευρώ και θα μειωθεί στα 1.900 ευρώ). Αντίστοιχες θα είναι και οι μειώσεις στους καθηγητές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, ενώ κάπως μικρότερες θα είναι οι μειώσεις στις αποδοχές του προσωπικού των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί ότι από 1.1.2014 εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς είχαν εξαιρεθεί ώσπου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αξιολόγησης.
 • Δεν θα ξεπεράσουν το 8% οι μειώσεις στις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ, καθώς εκτιμάται ότι θα προκληθούν αντιδράσεις που θα παραλύσουν τα νοσοκομεία.
 • Ο,τι ποσό υπολείπεται για να συμπληρωθεί το κονδύλι που επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών θα καλυφθεί από τις περικοπές στα μισθολόγια δικαστών και διπλωματών, οι οποίοι θα υποστούν τη μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με τους άλλους κλάδους. Εκτιμάται ότι οι μειώσεις θα αγγίξουν το 20%, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί απολαμβάνουν και άλλα προνόμια, τα οποία δεν έχουν θιγεί από τις περικοπές.
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=472097&h1=true#commentForm

============

1. 22-8-2012

Περικοπή 12% στα ειδικά μισθολόγια για να συμπληρωθούν τα €11,5 δισ.


Η περικοπή των ειδικών μισθολογίων κατά 12% που «πάγωσε» από την κυβέρνηση προεκλογικά, και που επρόκειτο να ισχύσει από τον Ιούλιο, επανέρχεται και πάλι από το οικονομικό επιτελείο, για να συμπληρωθεί το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που απαιτεί η Τρόικα.

Όπως πληροφορείται το tovima.gr, η απόφαση του οικονομικού επιτελείου είναι οριστική, παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που προβάλλουν οι εμπλεκόμενοι υπουργοί, προειδοποιώντας για σοβαρές πολιτικές αναταράξεις που θα δοκιμάσουν την κυβερνητική συνοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη αποφασιστεί από το υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει μια μέση μείωση της τάξης του 12,4% σε όλα τα ειδικά μισθολόγια (προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ιατροί ΕΣΥ, δικαστικοί λειτουργοί, διπλωμάτες, καθηγητές ΑΕΙ καιΤΕΙ, αρχιερείς κ.λ.π. ) μειώνοντας κι άλλο τις αποδοχές περίπου 200.000 δημοσίων υπαλλήλων.

Παρά τις εισηγήσεις των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να εξαιρεθούν από την ρύθμιση αυτή οι «μάχιμοι» στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες για να μην υποστούν μείωση αποδοχών όσοι δεν υπηρετούν σε γραφεία, η απόφαση της κυβέρνησης μέχρι σήμερα, είναι ότι η μείωση θα είναι οριζόντια για να υπάρξει μια σημαντική εξοικονόμηση στα σχετικά κονδύλια των δύο υπουργείων.

Από το βράδυ της Δευτέρας όμως που ελήφθη η σχετική απόφαση, ασκούνται έντονες πιέσεις από υπουργούς και βουλευτές στο πρωθυπουργικό γραφείο για να είναι μικρότερη η μείωση στα ειδικά μισθολόγια. Μάλιστα οι συναρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Π. Παναγιωτόπουλος και Ν. Δένδιας επισημαίνουν ότι η διατήρηση των ειδικών μισθολογίων στα σημερινά επίπεδα αποτελεί προεκλογική δέσμευση της Ν.Δ. αλλά και βασική δέσμευση στην προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Βουλευτές εξάλλου που έχουν πληροφορηθεί την εξέλιξη αυτή σημειώνουν πως μια τέτοια μείωση «δύσκολα θα υπερψηφιστεί από την Βουλή».

Γι αυτό και κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τελικώς το ποσοστό της μέσης μείωσης μάλλον θα είναι μικρότερο, αν και αυτό θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνηθεί από τους κυβερνητικούς εταίρους αλλά και από την Τρόικα
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=471508


=============================


Θα ισχύσουν αναδρομικά από φέτος…

«Κλειδώνουν» περικοπές και στα ειδικά μισθολόγια


«Κλειδώνουν», όπως φαίνεται, οι περικοπές κατά 12% σε μέσο όρο- και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιουλίου εφέτος, όπως ορίζει ο νόμος- στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, καθηγητών ΤΕΙ, ερευνητών, κληρικών, ερευνητών, διπλωματών κ.α.).

Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει πολλές εναλλακτικές παρεμβάσεις, το ότι πρέπει αφ' ενός να εξασφαλιστεί η εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισμού και αφ' ετέρου να εξευρεθούν μέτρα συνολικού ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη διετία 2013- 2014 (ώστε να προκύψει «καθαρή» μείωση δαπανών 11,6 δισ. ευρώ, μετά την αρνητική επίδραση σε φορολογικά έσοδα και εισφορές), φαίνεται ότι δεν θα αποφευχθεί το «ψαλίδισμα» των ειδικών μισθολογίων.

Πάντως, ασκούνται έντονες πιέσεις από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να εξαιρεθούν από τις εφετινές περικοπές τα ειδικά μισθολόγια των «μάχιμων» ένστολων. Αλλά, είναι δεδομένες οι μειώσεις συνολικά στα ειδικά μισθολόγια (αφορούν περίπου 250.000 λειτουργούς του Δημοσίου) για το 2012 και το 2013.

Υπό συζήτηση συνεχίζει να παραμένει και το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησης των «υπολειμμάτων» των επιδομάτων εορτών και αδείας, όχι μόνο για τους εν ενεργεία υπαλλήλους, αλλά και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι λαμβάνουν 1.000 ευρώ μικτά τον χρόνο (500 ευρώ τα Χριστούγεννα και από 250 ευρώ το Πάσχα και το καλοκαίρι) και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου λαμβάνουν 800 ευρώ μικτά (400 ευρώ τα Χριστούγεννα, 200 ευρώ το Πάσχα και 200 ευρώ το καλοκαίρι).

Όσον αφορά στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες εξετάζονται πλέον δύο σενάρια, λόγω των αντιρρήσεων που υπήρξαν μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι για όσους υπαχθούν στο νέου τύπου καθεστώς εφεδρείας θα καταβάλλεται το 60% του βασικού μισθού για μία τριετία. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης περιόδου, οι υπάλληλοι θα αποχωρούν από το Δημόσιο. Το μέτρο δεν θα αφορά όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας όλοι οι υπάλληλοι που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα ή έχουν διαταχθεί ΕΔΕ εις βάρος τους. Επίσης, σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εξετάζεται να τεθούν κατά προτεραιότητα οι υπάλληλοι οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένα τυπικά προσόντα και απασχολούνται σε οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου που συγχωνεύονται ή κλείνουν. Επιπλέον, το μέτρο θα αφορά και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και όσους είναι κοντά στον χρόνο σύνταξης.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, εξετάζεται, εναλλακτικά, το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ένα καθεστώς «προσυνταξιοδοτικής ωρίμανσης», το οποίο θα προβλέπει την αποχώρηση από το Δημόσιο όλων όσοι βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Στους υπαλλήλους αυτούς θα καταβάλλεται ένα ποσό κοντά στο 60% του βασικού μισθού ως «κίνητρο πρόωρης αποχώρησης».

188 σχόλια:

 1. Αθανασίου Χαράλαμπος του Χριστόφα:
  ΝΑΙ σε όλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΣΙΩΝΗ22 Αυγούστου 2012 - 1:04 μ.μ.

  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ! ΚΑΤΑ Τ΄ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΚΥΡΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ, ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΧΥΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΜΕ.ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΠΙΑ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΣΙΩΝΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η οποία περικοπή θα είναι μεσοσταθμική,δηλαδή θα υπάρξουν μειώσεις από 6 έως 18% για τους υψηλόμισθους(μαντέψτε ποιοι ανήκουν σε αυτούς). Και βέβαια και οι μειώσεις θα γίνουν και μάλιστα αναδρομικά και το 2013 επειδή τα νέα μέτρα δεν θα πετύχουν λόγω της ύφεσης θα υπάρξουν και νέες μειώσεις κ.ο.κ. Απο καθαρή περιέργεια περιμένω να δω σε τι ποσό πρέπει να φτάσει ο μισθός συναδέλφων για να αρχίσουν έμπρακτα και αποτελεσματικά(όχι με ανακοινώσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό)να πράττουν( και όχι απλά να διαμαρτύρονται,όσοι διαμαρτύρονται). Και έμπρακτα εννοώ:1)πλήρης αποχή απο τα καθήκοντα μας διότι υπάρχει και το 120 πάρ.4 του Συντ. 2)Μαζικές παραιτήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. μαζικές παραιτήσεις υπογεγραμμένες από τους δικαστές στα χέρια του Δ.Σ. της ένωσης με εξουσιοδότηση να τις καταθέσουν στον Υπουργό, εφόσον μαζευτούν περί τα 80% των συναδέλφων. Ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που οφείλουμε, εφόσον σεβόμαστε το Σύνταγμα και τον εαυτό μας, να παρέχουμε στην ένωσή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "...1)Πλήρης αποχή από τα καθήκοντά μας διότι υπάρχει και το άρθρο 120§4 Συντ. 2)Μαζικές παραιτήσεις". Συνάδελφοι μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί το που πάει η Ελλάδα. Το βιοτικό μας επίπεδο κινείται "ανατολικά" (βλ. Ρουμανία, Βουλγαρία, ήτοι μισθοί που δεν θα ξεπερνούν τα 1.000- 1.200 ΕΥΡΩ μηνιαίως και ίσως είναι και πολλά).Αν πούμε λοιπόν εμείς, που λαμβάνουμε σήμερα, άνω των 2.000 ΕΥΡΩ μηνιαίως (στον πρώτο βαθμό) σε 1,5 εκατομμύριο ανέργους (με μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ.) και σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων που λαμβάνουν από 500 μέχρι 1000 ΕΥΡΩ μηνιαίως (και δε μιλάω για εργάτες αλλά για επιστήμονες), ότι αδικούμαστε και δεν μπορούμε να ζήσουμε και γι' αυτό παραιτούμαστε μαζικά, πιθανότατα όλοι αυτοί θα μας απαντήσουν "παραιτηθείτε, θα βρεθούν άλλοι να σας αντικαταστήσουν".Ο μισθός του δικαστικού προσαρμόζεται στα δεδομένα της χώρας στην οποία εργάζεται. Αν εργάζεται στην Γερμανία, όπου λχ. ο καθηγητής λαμβάνει μισθό άνω των 2000 ΕΥΡΩ τότε σαφώς ο δικαστής λόγω της θέσης του θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 4000 ΕΥΡΩ.Αν όμως εργάζεται πχ. στη Ρουμανία, όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων λαμβάνει το πολύ μέχρι 700-800 ΕΥΡΩ μηνιαίως, τότε προφανώς θα ήταν παράλογο να επιδιώκει να λαμβάνει όσα και ο Γερμανός Δικαστής.Υποστηρίζοντας τα ανωτέρω δεν παραβλέπω το πόσο δύσκολο θα είναι για εμάς, αν λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας μας, να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς, ωστόσο καλώς ή κακώς ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε κάτι καλύτερο μισθολογικά. Η το αποδεχόμαστε ή αποφασίζουμε να φύγουμε απ' αυτή και να ασχοληθούμε με κάτι άλλό, όπως χιλιάδες νέων και όχι μόνο συμπατριώτών μας πράττουν, μεταναστεύοντας στο εξωτερικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΕΝΟΧΗ Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ. ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΥΤΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αφήστε τα συνδικαλιστικά συνάδελφοι Δικαστές, η αγαπημένη μας Πατρίδα περνάει δύσκολες στιγμές. Μέχρι τελικής πτώσεως όλοι και όποιος αντέξει. Ο δρόμος για την παραίτηση είναι ανοικτός και τα σκυλιά είναι δεμένα. Ο κύριος Αθανασίου καλά θα κάνει και επιβάλλεται να πει ναι σε όλα. Έτσι θα κάνει το καθήκον του προς την Πατρίδα. Προσέξτε, γιατί αν μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη, θα ζήσουμε δυστυχία που ούτε οι παππούδες μας δεν γνώρισαν. Καθήκον δικό μας είναι να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυστηρότερα τα οικονομικά εγκλήματα, πλημμελήματα και κακουργήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο ανώνυμος των 6:34΄ λέει τα πράγματα όπως έχουν. Είναι πρόκληση να εμμένουμε στη διατήρηση αυτών των αμοιβών όταν γύρω μας η κοινωνία πένεται. Είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας και εκ των πραγμάτων θα μοιραστούμε την τύχη της.
  Γενικότερα πάντως μόνο αλγεινή εντύπωση προκαλεί, σ' ένα επιστημονικό blog να σχολιάζονται με τόση ζέση μόνον όσα αφορούν τα μισθολογικά και τα συνδικαλιστικά και ως προς τα νομικά θέματα να επικρατεί εκκωφαντική σιωπή... Έχουν άδικο όσοι λένε ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για τα λεφτά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Όποιος θέλει να παραιτηθεί, ας παραιτηθεί και ας μας αφήσει ήσυχους. Οι εκκλήσεις για μαζικές παραιτήσεις είναι φτηνή κίνηση εντυπωσιασμού, που θα οδηγήσει και σε απαξίωση του κλάδου στην ελληνική κοινωνία. Ο υπεύθυνος πολίτης (πόσο μάλλον δικαστής) αναλαμβάνει μόνος του την ευθύνη των πράξεων του και δεν επιδιώκει να κρυφτεί κάτω από την ανωνυμία της μάζας. Και όλοι να παραιτηθούμε (που δεν πρόκειται), στις νομικές σχολές μπαίνουν κάθε χρόνο περί τα 1.500 άτομα. Οπότε, υπάρχει κόσμος με όρεξη για δουλειά και μαθημένος στα λίγα χρήματα και στην πολλή δουλειά (όποιος έχει δουλέψει σε δικηγορικό γραφείο καταλαβαίνει), για να αντικαταστήσει τους παραιτηθέντες. Θα είναι δε και θέμα αξιοπρέπειας της Ελληνικής πολιτείας να δεχτεί τις παραιτήσεις (όσες και να είναι) αντί να εκβιάζεται με παλαιοσυνδικαλιστικά τερτίπια ή να αποδεχτεί ότι την υπηρετούν παραδόπιστοι δικαστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συνάδερφε των 6:34 δεν μας είπατε κάτι: Μένετε στο ενοίκιο, ή σε δικό σας σπίτι; Είστε υποχρεωμένος να βάζετε πετρέλαιο για να ζεσταθείτε, ή μήπως έχετε κλιματισμό ή φυσικό αέριο που κοστίζει και φτηνότερα; Υπηρετείτε στον τόπο που μένει και η οικογένειά σας, ώστε να μην είστε και υποχρεωμένος να μετακινείστε; Εγώ υπηρετώ στη Σάμο Πρωτοδίκης και μπαίνω ήδη στον τρίτο χρόνο διαμονής μου εδώ. Πληρώνω 450 ΕΥΡΩ ενοίκιο το μήνα, συν πετρέλαιο, λογαριασμούς και Ιντερνετ. Για να μετακινούμαι στην Αθήνα που μένει η οικογένειά μου, πρέπει να πληρώνω γύρω στα 200 και πλέον ΕΥΡΩ με επιστροφή (διότι εδώ η Ολυμπιακή το έχει μονοπώλιο). Για το μεταβατικό στο Καρλόβασι, το ταξί κοστίζει 30 ΕΥΡΩ η διαδρομή (με επιστροφή 60), τα οποία τα βάζουμε από την τσέπη μας, γιατί η υπηρεσία δεν μας τα δικαιολογεί. Μόνο η μετάβαση και η διαμονή μας στην Ικαρία δικαιολογούνται, αλλά όχι βέβαια και ό,τι ξοδεύουμε για την τροφή μας εκεί (με τη γελοία δικαιολογία ότι τρώμε και στο σπίτι μας). Σας συγχαίρω για τα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που φαίνεται ότι έχετε, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι δεν φταίμε εμείς οι δικαστικοί που τα νιάτα της Ελλάδος μεταναστεύουν ούτε για τους χαμηλούς μισθούς στην αγορά εργασίας. Και εμείς σπουδάσαμε και εμείς ξενυχτήσαμε, δεν σημαίνει όμως ότι και εμείς πρέπει να φτάνουμε να παίρνουμε μισθούς Ρουμανίας! Άλλωστε η πολιτεία (θεσμικό μέρος της οποίας είναι και η δικαστική εξουσία και μάλιστα το πιο σημαντικό, γιατί αυτή είναι που θα πει πάντοτε την τελευταία λέξη) οφείλει να εγγυάται τη λειτουργική και προσωπική μας ανεξαρτησία. Τώρα, προσωπική ανεξαρτησία με μισθούς πείνας ή δανεικά, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να κατοχυρωθεί (πάρτε παράδειγμα τη χώρα μας με την ισχνή οικονομία). Και αν οπωσδήποτε θέλετε να συγκρίνετε τη Ρουμανία με την Ελλάδα, μην περιορίζεστε στους μισθούς. Συγκρίνετε το πόσο πωλείται εκεί το γάλα, τα είδη πρώτης ανάγκης, πόσο κοστίζει το πετρέλαιο, η βενζίνη κλπ., και αν βρείτε ότι κοστίζουν το ίδιο, τότε ας περιοριστεί ο μισθός μας στα 1000 ΕΥΡΩ (εκτός αν απλώς προσπαθείτε να μας προϊδεάσετε για το τι μέλλει γενέσθαι). Εξάλλου,εμείς βάσει Συντάγματος (το οποίο φαίνεται να προσπερνάτε) αμοιβόμαστε με βάση το λειτουργημά μας και όχι με τιμή πρώτης προσφοράς τα 500 ΕΥΡΩ που αναγκάζονται και παίρνουν οι νέοι με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά! Και μιας και συγκρίνετε τους μισθούς μας με το μισθό του Γερμανού Δικαστή, θα σας ρωτήσω το εξής: Τον ίδιο όγκο δουλειάς έχουμε; Πολύ αμφιβάλλω! Έχετε μήπως δει Γερμανική Απόφαση, να τη συγκρίνετε με τη δική μας; Ξέρετε, ότι εκεί οι διάδικοι εφόσον αιτηθούν απόφαση με πλήρη αιτιολογία πληρώνουν επιπλέον, αποζημιώνοντας από την τσέπη τους το δικαστή που θα αναλώσει εργατοώρες για τη γράψει; Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τέτοιου είδους συγκρίσεις κ. Συνάδερφε. Είμαστε εξουσία όπως και οι βουλευτές και οι υπουργοί, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν είμαστε ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι παρακάτω από αυτούς. Και κάτι τελευταίο: Ας μην παίρνουμε και τόσο πολύ στα σοβαρά την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ΕΥΡΩ. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται νομικά έξοδος χώρας από την ευρωζώνη και δεύτερον, αν ποτέ βγούμε από το ΕΥΡΩ, η πρώτη οικονομία που θα πληγεί θα είναι αυτή της Γερμανίας. Αφήστε που είμαστε και μια από τις πιο δυνατές αγορές απορρόφησης των εξαγωγών της...
  Αυτά τα ολίγα κ. Συνάδερφε και κ. Συνάδερφοι. και μη μασάτε. Αν ο νόμος με τον οποίο μας περικόψουν τα λεφτά μας, κριθεί αντισυνταγματικός τότε θα μας τα ξαναδώσουν πίσω!
  Κωνσταντίνος Πασιαλής Πρωτοδίκης-Ανακριτής Σάμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Απάντηση στον ανώνυμο 22 -8 - 2012 ώρα 6.34 και στους επόμενους που συμφωνούν:
  Είναι πράγματι αλήθεια ότι έχουμε μισθούς των 700 ευρώ, μικρές συντάξεις κλπ. να μην τα επαναλαμβάνουμε. Πολλοί πένονται κλπ. κλπ., τα γνωστά... Δεν αναφερθήκατε όμως και σε μία άλλη μεγάλη κατηγορία πολιτών σήμερα: αυτούς, που το πρώτο ψηφίο στις καταθέσεις τους αρχίζει τουλάχιστον από 1 και τα μηδενικά, που ακολουθούν τουλάχιστον έξι, αυτούς, που πλούτισαν ατομικά υπό την ασυλία του φιλελευθερισμού από τους ανοικτούς λογαριασμούς των τραπεζών, που βγάζουν τα σπασμένα στον κόσμο, αυτούς, που τα ακίνητα τους και τα αυτοκίνητα τους τα αγόρασαν παρακρατώντας ΦΠΑ (μιλάμε για χιλιάδες ευρώ ο καθένας), αυτούς, που πουλούσαν χρυσάφι και έκοβαν αποδείξεις για ποπ κόρν, αυτούς, που επιδίδονται σε λουλουδοπόλεμο το βράδυ στα μπουζούκια και σε συναγριδοπόλεμο μέρα μεσημέρι (γεγονός), αυτούς, που από το μηδέν έχουν τα σπίτια τους και τα εξοχικά τους και εσύ απορείς και λες μα είναι δυνατόν και όμως είναι, αυτούς, που κλέγονται και είναι εξασφαλισμένοι και υποκριτές, αυτούς, που στεναχωριούνται επειδή λόγω της κρίσης δεν θα αποκαταστήσουν τα τρισέγγονα τους, αυτούς, που δίνουν 300.000 ευρώ για 10ήμερες κρουαζιέρες με θαλαμηγούς, αυτούς, που με την είσοδο του ευρώ, ανεξέλεγκτα μετέτρεψαν τις 500 δρχ. όχι σε 1,5 ευρώ αλλά σε 15 και πλούτισαν, αυτούς, που στεναχωριούνται επειδή το κέρδος τους από τα 5.000.000 έπεσε στα 3.000.000 αυτούς, αυτούς... που είναι πολλοί, πάρα πολλοί σήμερα, η πλειοψηφία θα τολμήσω να πω και κάνουν τουμπεκί ψιλοκομμένο... Το κράτος έμεινε φτωχό και έρμο από όλους αυτούς, συμπαρασύροντας σαφώς τους οικονομικά εξαρτώμενους από αυτό (μισθωτούς και συνταξιούχους) και εσύ ως δικαστής αύριο με αναστολή σε όλες τις ποινές, με μετατροπές κάθε ποινής έλα να δικάσεις όλους αυτούς τους πάρα πολλούς υπό μορφή φασόν (αυτή είναι η αλήθεια, υπό μορφή φασόν) και μετά έβγα σαν ταλαίπωρος από την ευελπίδων να σκέφτεσαι αν θα σου φτάσει το ενοίκιο, ή η δόση του δανείου, σαν κακομοίρης. Προσπαθείς βέβαια προς τα έξω να δίνεις άλλη εικόνα, του άρχοντα κλπ. κλπ. Αν μου έδιναν για μία ημέρα μία κάμερα και ένα μεγάλο κανάλι θα επικέντρωνα σε όλους αυτούς τους πάρα πολλούς και όχι στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ή τους άστεγους, που εστιάζουν όλοι και που υπήρχαν ανέκαθεν και θα εμφάνιζα αυτή τη χώρα κάτι σαν αραβικά εμιράτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Όπως πάνε τα πράγματα, βλέπω να εμφανίζονται κρούσματα διαφθοράς στο Σώμα και το 120 παρ. 4 του Συντάγματος να πηγαίνει περίπατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Όπως πάνε τα πράγματα, βλέπω να εμφανίζονται κρούσματα διαφθοράς στο Σώμα και το 120 παρ. 4 του Συντάγματος να πηγαίνει περίπατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ε, ναι ειναι προκληση να παιρνουμε 2.000 ευρω..
  οταν ο μισθος του οδηγου τρενου ειναι 2.500 ευρω +υπερωριες+εξτρα παροχες (ατελειες) 5.000 ευρω, και στον οποιο ακομα να εφαρμοστουν οι μειωσεις του πρωτου μνημονιου, και που αν εφαρμοστουν, ολο θα βρεθει ενα ηρωικο ειρηνοδικειο να του τα δωσει πισω..
  οταν ο μισθος του υπαλληλου περιφερειας ειναι 1.000 ευρω, αλλα περιεργως καθε μηνα παιρνει αλλα 800 ευρω απο υπερωριες, αφου περιεργως ολοι οι υπαλληλοι δουλευουν το ανωτατο οριο υπερωριων καθε μηνα ολο το χρονο (και ας ειναι καθε ημερα κλειστη η περιφερεια απ' τις 1 το μεσημερι)..
  οταν ο μισθος του γιατρου ειναι του μεν στα νοσοκομεια 2.000 ευρω (αλλα περιεργως ζει μια πλουσιοπαροχη ζωη εξαιτιας αφιλοκερδων "δωρεων"), του δε ιδιωτη 200 ευρω μηνιαιως, αν και διατηρει ιατρειο στο κολωνακι..
  οταν του καθηγητη ειναι 700 ευρω, αλλα περιεργως πως εχει λεφτα το καλοκαιρι να κανει 2 μηνες διακοπες στο εξοχικο του!!
  οταν το εμφανιζομενο εισοδημα του εστιατορα ειναι μηδενικο, εχει να πληρωσει φορους και ΦΠΑ απο ποτε..
  οταν ο υδραυλικος, μπογιατζης, κτλ, εχει ξεχασει την οψη της αποδειξης...
  οταν απ' τους 1,5 εκ ανεργους, οι μισοι συνεχιζουν να δουλευουν, παιρνοντας ταυτοχρονα και το επιδομα ανεργια..

  ΥΓ Περιμενω με απορια να δω την ποινικη και διοικητικη αντιμετωπιση, οσων το τελευταιο διαστημα επαιρναν συνταξη πεθαμενων συγγενων τους, οσων χρωστουν στο δημοσιοι ανω των 500.000 ευρω, οσως εχουν να αποδωσουν εδω και κατι δεκαετιες ΦΠΑ, οσων παιρνουν επιδομα τυφλου ενω ειναι οδηγοι νταλικας, κτλ.. αμα συνεχισουν να παιρνουν αναστολη απ' τα διοικητικα για ψηλου πηδημα και να εχουν ποινες χαδι απ' τα ποινικα δικαστηρια, οχι 10%, ειμαστε αξιοι 50% μειωσεων στους μισθους μας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Θέλω να απαντήσω στον ανώνυμο. Αφού είναι έτσι κύριε συνάδελφε, τότε γιατί δεν αναφέρεστε και για τους βουλευτές και τους υπόλοιπους πολιτικούς?Αυτοί δηλαδή ζουν σε άλλη χώρα?Μήπως ζουν στη Γερμανία και γι αυτό απολαμβάνουν μισθούς της τάξης των 20.000 ευρώ το μήνα και τις λοιπές φοροαπαλλαγές κλπ?Για τους εν λόγω κυρίους δεν αναφέρεστε καθόλου, παρά μόνον για τους δικαστές. Αυτοί είναι τελικά το πρόβλημα? Αμφιβάλλω αν είστε όντως συνάδελφος. Και αν ναι, τότε να μάθετε να εκτιμάτε περισσότερο τον εαυτό σας και τη δουλειά σας, γιατί αν επιμένετε ότι πρέπει οι δικαστικοί λειτουργοί να έχουν μισθό της τάξης των 1000 ευρώ, ή και ακόμη παρακάτω, επειδή κάποιοι μας έφτασαν εδώ, τότε δεν έχετε καμία θέση στο σώμα. Φυσικά και είναι προτιμότερο να ασχολούμαστε με τα νομικά και πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις πάμπολλες ελλείψεις και κενά, αλλά όχι να απαξιώνουμε το μισθολογικό κομμάτι επειδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πάντα θα υπάρχουν. Και μάλιστα είναι πιο σοβαρό αν ένας δικαστικός λειτουργός δεν αμοίβεται καθώς πρέπει, γιατί τότε δε θα είναι λίγοι αυτοί που θα ανατρέχουν σε άλλες μη νόμιμες ενέργειες..Όσο για την παραμονή στην Ευρώπη και δη στο ευρώ..ασχολίαστο..Ας αφήσουμε λοιπόν το ΔΝΤ και τους λοιπούς να κάνουν ό,τι θέλουν αφού εμείς δεν έχουμε τα "κότσια" κάποιων άλλων χωρών..Πραγματικά λυπάμαι που κάποιοι σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο..Μόνη σωτηρία λοιπόν το ΔΝΤ. Συλληπητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. μονο η μιση φοροδιαφυγη στην ελλαδα να αντιμετωπιζοταν δεν θα χρειαζοταν κανενα μετρο!!
  αφιερωμενο σε "ευαισθητους" δικαστες, που ακομα και οταν πιανονται στα πρασα οι φοροφυγαδες, φροντιζουν η οποια αντιμετωπιση τους να ειναι απο μηδενικη εως χαδι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Γιάννης Ευαγγελάτος23 Αυγούστου 2012 - 11:38 π.μ.

  Για μια ακόμη φορά θέμα που αφορά στις περικοπές των μισθών των δικαστών έχει τα περισσότερα σχόλια, σε αντίθεση με νομικά θέματα που δεν τυγχάνουν ευρείας αποδοχής...Μήπως, όμως, αυτό δείχνει σε ποιο τραγικό σημείο έχουν φτάσει τα πράγματα; Μήπως η ανησυχία των δικαστών δεν προέρχεται από τη φιλοχρηματία τους, αλλά πηγάζει από την άμεση ανάγκη τους για επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους; Μην ξεχνάμε ότι πολλοί υπηρετούν μακριά από τον τόπο που διαμένει η οικογένειά τους και έχουν διπλά έξοδα.
  Γιατί, λοιπόν, δε ζητάμε και εμείς άλλα "ισοδύναμα" μέτρα αν μειωθεί ο μισθός;
  Ας ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ το επίδομα βιβλιοθήκης. Δε θα χρειαζόταν να παίρνουμε επίδομα βιβλιοθήκης αν το κράτος αναλάμβανε να μας καλύπτει τα σχετικά έξοδα. Συνδέσεις με το ίντερνετ (και όχι μόνο με τη Νόμος, αφού -καλή ώρα - υπάρχουν κι άλλες σελίδες χρήσιμες για τη δουλειά μας), προμήθεια νομικών βιβλίων και περιοδικών, εκτυπωτές, μελάνια και γενικά οργάνωση γραφείου. Έχει σκεφτεί κανείς από τους ειδήμονες του υπουργείου ότι τελικά θα κόστιζε λιγότερο στο κράτος;
  Ας ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ το επίδομα ταχύτερης διεκπεραίωσης. Συνάμα όμως, να μην είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε ειδικά και εμπεριστατωμένα σε κάθε ισχυρισμό. Συνοπτικές αιτιολογίες, σύντομη και περιεκτική απόφαση. Για αυτό το ζήτημα έχει εκφράσει αναλυτικά τη θέση της, μεταξύ των άλλων, και η κυρία Μαρία Τσάμη (Δημοσιευμένες σε προηγούμενο τεύχος στα Δικαστικά Νέα).
  Ας ΜΕΙΩΘΕΙ και ο μισθός. Αλλά να μας εξασφαλίσει το κράτος γραφεία και πλήθος ατελειών που (από)λαμβάνουν εδώ και 50 χρόνια οι άλλοι λειτουργοί του κράτους (βουλευτές και υπουργοί).
  Δε γίναμε δικαστές για να πλουτίσουμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να υπάρχει ηρεμία στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, ώστε να αφοσιωθούμε πλήρως στο λειτούργημά μας. Αυτή την ηρεμία οφείλει το κράτος να μας εξασφαλίσει και μπορεί πολύ εύκολα να το κάνει. Αν πραγματικά θέλουμε η δικαιοσύνη να αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη και όχι το πρώτο άλλοθι των πολιτικών….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΩΝ 6.34
  Ημουν σίγουρος όταν απέστειλα το κείμενο αυτό, ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι θα αντιδράσουν έντονα.θελω απλά να πληροφορήσω ότι και εγώ πληρώνω ενοίκιο, πετρέλαιο κλπ. έχω καταβάλει πολλά ΕΥΡΩ σε έξοδα κίνησης για τα μεταβατικά και ο μοναδικός μου πόρος διαβίωσης είναι ο μισθός μου και φυσικά θέλω και απαιτώ αυτός να είναι αντάξιος του λειτουργήματός μου.Γνωρίζω ότι οι βουλευτές λαμβάνουν υπερβολικές αμοιβές, κρίθηκαν όμως γι' αυτό δύο φορές προσφάτως από τον Ελληνικό λαό.Από εκεί και πέρα αν όλοι οι αντιδρώντες στα όσα υποστηρίζω, θεωρείτε ότι η χώρα μας ανθεί οικονομικά και ότι το Ελληνικό κράτος έχει μεγάλα ταμειακά αποθέματα, τότε μπορούμε να ζητήσουμε ακόμα και αύξηση του μισθού μας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν μέσα στον Σεπτέμβριο δεν συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους και δεν πάρουμε την δόση του δανείου, τοτε οι αμοιβές μας σύντομα θα ανέρχονται σε εκατομμύρια Δραχμές. Κ. συνάδελφοι, η ευημερία όλων μας (πλην των εκάστοτε βολεμένων, οι οποίοι διαχρονικά στην Ιστορία ακόμα και σε πολέμους, ξένη κατοχή κλπ. επιβίωναν με άνεση) εξαρτάται από την καλή ή κακή πορεία της χώρας μας.Αυτό ήθελα να τονίσω και με την πρώτη τοποθέτησή μου, διότι ούτε πλούσιος είμαι, ούτε υποτιμώ την εργασία μου, ώστε να μην ενδιαφέρομαι αν θα υποστώ μείωση στις αποδοχές μου.Για τον λόγο δε αυτό εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι οι όποιες κινητοποιήσεις του τύπου μαζικών παραιτήσεων ή πλήρους αποχής, αφενός μεν προκαλούν την κοινωνία, αφετέρου δε μας καθιστούν όμοιους με περιπτώσεις συνδικαλιστών της Δ.Ε.Η. που απειλούν ότι αν μειωθούν οι αποδοχές τους θα βυθίσουν την χώρα στο σκοτάδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. τελικά οι Ενώσεις συναντήθηκαν με τον Υπουργό Οικονομικών, αν ναι γιατί δεν μας ενημερώνουν, όπως τις άλλες φορές?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αφου θα υπαρξουν μειώσεις οι διαιτησίες τα καλά σωματεία και οι θέσεις στο εξωτερικό που θα πηγαίνουν ; Μήπως στους "ανώνυμους" που σφυρίζουν αδιάφορα ή υποστηρίζουν την εξαθλίωσή μας ; Η κοινωνία υποφέρει και το μόνο καταφύγιο είμαστε εμείς αλλά τουλάχιστον να μην πληρώνουμε τόνερ και χαρτί εκτυπωτών ή επισκευές κλιματιστικών και υπολογιστών των γραφείων από την τσέπη μας . Επίσησ τι θα γίνει με τα χρήματα που μασ κρατούν για εφάπαξ σύνταξη και ιατρικές καλύψεις ; Κανέας γιατρός δεν δέχεται τα βιβλιάριά μας και οι φαρμακοποιοί επίσης δεν δέχονται καμία συμμετοχή . Να σταματήσουν τώρα αυτές οι κρατήσεις για να πληρώνουμε τουλάχιστον καμία ιδιωτική και να νοσηλευόμαστε αξιοπρεπώς . Αν δεν λειτουργεί το κράτος να μην το πληρώνουμε τσάμπα γιατί τελικά "οι άλλοι μας τα τρώνε" . . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ας γίνει αντιληπτό από όλους. Υπάρχουν συνάδελφοι που ζουν αποκλειστικά από τον μισθό τους που δεν τους καλύπτει ούτε τα αναγκαία και αυτοί είναι σε τραγική κατάσταση. Υπάρχουν πάλι άλλοι αριστοκράτες Δικαστές που με το μισθό τους στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, πάνε διακοπές στο εξωτερικό, αγοράζουν επώνυμα ρούχο κλπ. Τα υπόλοιπα τα συμπληρώνουν από μίσθωση ακινήτων, περιουσία γονέων, πεθερικών κλπ. Αυτοί δεν είναι δυνατό να αντιληφθούν το πρόβλημα των πρώτων. Μην προσπαθείτε άδικα να τους πείσετε. Χάνετε τα λόγια σας. Τους ενδιαφέρει το δικαστικό πρεστίζ, τί θα πεί η κοινωνία για μας, να μην τους στραβοκοιτάξει ο μανάβης... Ας δούμε πόσοι ζούν στην κάθε όχθη του ποταμού. Όσο συνεχίζονται οι περικοπές ο αριθμός των εργατών- δικαστών θα μεγαλώνει. Όσο πιο πολύ ακούγονται οι αριστοκρατικές φωνές των "κοινωνικά ευαίσθητων" το μαχαίρι θα μπαίνει πιο βαθιά. Μην έχετε αυταπάτες... Σκληρή γραμμή μέχρι την δικαίωση όχι μόνο τη δική μας αλλά και των υπόλοιπων εργαζομένων που θα ακολουθήσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. εδω τα παιδια μας πανε σε παιδικους σταθμους και βρισκονται στην ανωτατη μισθολογικη κλιμακα, με τους περισσότερους ευπορους της περιοχης (μεγαλοδικηγορους, μεγαλογιατρους, εργολαβους, κτλ) να βρισκονται στην κλιμακα μολις πανω απ' το οριο του αφορολογητου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Οι κύριοι που ανώνυμα μόνο ξέορν να παριστάνουν τους πατριώτες Ελληνες τάχα δικαστές που τους ενδιαφέρει μόνο το καθήκον και τίποτε άλλο γιατί κακόπεσαν σε δικηγορικά γραφεία θεωρώ ότι δεν είναι συνάδελφοι αλλά απλώς τους παριστάνουν υποβολιμαία για να μας φοβίσουν. Τους αντιπαρέρχομαι.... Δεν πάει άλλο όμως και πρέπει να δράσουμε άμεσα διότι κινδυνεύει η αξόπρέπειά μας. Η πολιτεία απαιτεί να είμαστε συνεπείς σε όλα, προσεκτικοί στοις κοινωικές σχέσεις μας, διαβασμένοι και ενημερωμένοι, εξοπλισμένοι με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, Η/Υ, σκάνερ, βιβλιοθήκη, ιντερνετ, να ζούμε ζωή λιτ'η διότι οι συανναστροφ΄΄ες με άλλους χώρους μπορεί να οδηγήσει και σε μεροληψία, ωστόσο απαιτεί να ζήσουμε με μισθούς υπαλλήλων βασικής εκπαίδευσης στις ΔΕΚΟ και σε άλλες χώρες. Υπενθυμίζω ότι ήδη στην Τουρκία όπου ο μέσος μιθσός δημοσίου υπαλλήλου είναι 300 ευρώ ο Πρωτοδίκης έχει αποδοχές πολύ περισσότερες από του Ελληνα και αναλογικά με τους λοιπούς ακόμη περισσότερες Επίσης, στην Πορτογαλία όπου η Τρόικα έκανε επέλαση οι μισθοί των δικαστών δεν μειώθηκαν. Πρέπει η ενωση να κάνει τώρα το ακατόρθωτο. Να προβάλει εντατικά και μεγαλοφώνως ότι το μσιθολόγιό μας δεν είνβαι απλά ειδικό αλλά συνταγματικό. Οτο το ρυθμίζει όχι ο κοινός νομοθέτης αλλά ο συνταγματικός και ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι δυαμική η αντίδρασή μας. Δεν μπορεί να μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι οι δικαστές και οι απλοί στρατιωτικοί ή ένστολοι διότι δεν επιτελούμε το ίδιο έργο και διότι έτσι επιβάλλεται από τη διάκριση των εξουσιών και από τα παγκόσμια ήθη στο χώρο της δικαστικής εξουσίας. Αποχή και κατάθεση προσφυγών. Ο κ. Αθανασίου ας πάρει μία πρωτοβουλία επιτέλους. Δεν πρόκειται να σωθεί το Ελληνικό κράτος από τους μισθούς των 3.500 δικαστών σε σχέση με τους 250.000 υπαλλήλους των ειδικων μισθολογίων. Ας αναλογιστούν τι πάνε να κάνουν στους ανθρώπους της δικαιο΄συνης και στη χώρα όλοι οι κύριοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δεν κατάλαβα γιατι δεν πρέπει ο δικαστής να μιλάει ή να διαμαρτύρεται για τα μισθολογικά του ζητήματα αφου κι αυτός είναι εργαζόμενος και μάλιστα όχι αναλόγως με τις υπηρεσίες που παρέχει αμειβόμενος (κι ας γράφει το Σύνταγμα τα δικά του περί ανάλογης αμοιβής κ.λπ.). Συμφωνώ ότι δεν γίναμε δικαστές για να πλουτίσουμε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εργαζόμαστε δωρεάν ή με μισθούς πείνας. Προσωπικά μπορεί και να μην είχα αντίρρηση να λαμβάνω μισθό 1.000 - 1.200 ευρώ, (όπως ανέφερε κάποιος σχολιαστής κάνοντας σύγκριση με τη Ρουμανία) αν εργαζόμουν διαρκώς στον τόπο κατοικίας μου, είχα ωράριο και διακοπές δημοσίου υπαλλήλου και ήξερα ότι η δουλειά μου τελείωνε στις τρεις το μεσημέρι κάθε εργάσιμης ημέρας αλλά όταν εργάζομαι κάτω από τις συνθήκες που εργάζεται ο έλληνας δικαστής θέλω τουλάχιστον έναν αξιοπρεπή μισθό (κι ας είναι και μικρότερος από αυτόν των βουλευτών ή των υπαλλήλων των Δ.Ε.Κ.Ο.) ώστε να ασχολούμαι απερίσπαστος με το έργο μου και όχι με την καθημερινή μου επιβίωση. Μακάρι το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας να λυνόταν με τα 200 - 300 εκατομμύρια ευρώ που θα εξοικονομηθούν κατ΄ έτος από τις σχεδιαζόμενες νέες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ο ανώνυμος των 6. 34 έγινε πλέον ανώνυμος των 1.33 και απάντησε στα επιχειρήματα του ανωνύμου των 8.32, ο οποίος είχε συμφωνήσει με όσα είπε ο ανώνυμος των 3.07...

  Δειλοί, ανώνυμοι κι άβουλοι αντάμα,
  προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Δεν μπορεί να μπαίνουμε στον ίδιο πάγκο του "οικονομικού χασάπη" οι δικαστές/εισαγγελείς και οι στρατιωτικοί ή ένστολοι, διότι δεν επιτελούμε το ίδιο έργο και διότι έτσι ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ από τη διάκριση των εξουσιών όπως αυτή επιτάσσεται από το Σύνταγμα και από τα παγκόσμια ήθη στο χώρο της δικαστικής εξουσίας. Αποχή και ΑΜΕΣΗ κατάθεση προσφυγών. Ο κ. Αθανασίου, που τόσο πιστέψαμε, ας πάρει μία πρωτοβουλία επιτέλους. Δεν πρόκειται να σωθεί το Ελληνικό κράτος από τους μισθούς των 3.500 δικαστών σε σχέση με τους 200.000 μισθοδοτούμενους των ειδικων μισθολογίων. Όσο για τις απόψεις που παραπάνω διατυπώθησαν περί αδιαμαρτύρητης προσαρμογής μας στα επίπεδα της Ρουμανίας, είναι πέραν πάσης λογικής (αμφισβητείται, δε, εάν έχουν γραφεί πράγματι από συνάδελφο), διότι με την ίδια λογική θα έπρεπε και οι βουλευτές - υπουργοί να μην παίρνουν πλέον τις παχυλότατες αποζημιώσεις και τα διάφορα "έξτρα" τους, αλλά να ψάξουν να μάθουν και να εισπράξουν τα αντίστοιχα των Ρουμάνων συναδέλφων τους/ Αλλιώς, για ποιό "ισότιμο" και "ισόκυρο" των τριών Εξουσιών μιλάμε; ...Αιδώς Αργείοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Δε θα υπήρχε καμία απολύτως αντίρρηση να μειωθεί περαιτέρω ο μισθός μου σε επίπεδο Βουλγαρίας, εφόσον όμως:
  1. Υπάρξουν ανάλογες μειώσεις στους μισθούς των λειτουργών των υπολοίπων κρατικών εξουσιών (νομοθετικής/εκτελεστικής), ομοίως σε επίπεδο Βουλγαρίας εφαρμοζομένης επιτέλους της αρχής της αναλογικότητας.
  2.Περιοριστούν σημαντικά:α) το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και β) η παράνομη καταβολή επιδομάτων, συντάξεων κ.λ.π σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
  3. Το κράτος μου παράσχει τη δυνατότητα να έχω ένα γραφείο και υπλογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε να επεξεργάζομαι τις δικογραφίες μου και να μπορώ στοιχειωδώς να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου (έκδοση ορθών διατάξεων, αναφορών, προτάσεων), διότι η απονομή της Δ/νης είναι κρατική λετουργία και αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου και δια τούτο δε χωρεί σύγκριση με κάποιον άλλο συμπολίτη μου που αμοίβεται μεν δυσανάλογα προς το επίπεδο των σπουδών του κ.λ.π εργάζεται όμως σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και η απόδοση στη δουλειά του αφορά τον ίδιο προσωπικά, όχι την άσκηση συντεταγμένης κρατικής εξουσίας, όπως συμβαίνει με εμάς.

  Όσο τα παραπάνω δε συμβαίνουν, θεωρώ απολύτως θεμιτή -κι επιβεβλημενη την αντίδρασή μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. βικτωρια μαρσιωνη εισαγ.πρωτοδικων26 Αυγούστου 2012 - 1:27 μ.μ.

  Οι ανωνυμοι που παριστανουν τους δικαστες κ δεχονται να ζησουν με μισθους πεινας και διατεινονται οτι η πατριδα περναει δυσκολες στιγμες να ενημερωθουν πρωτα οτι υπαχθηκαμε στο δ.ν.τ παρανομα γιατι η γερμανια αρνηθηκε να χρηματοδοτηθουμε οπως οριζε η συνθηκη της λισσαβωνας κ οπως εγινε στις ηνωμ.πολιτειες αμερικης με την καλιφορνια οταν κινδυνευε να χρεωκοπησει οτι η γερμανια εχει κερδισει45 δισεκατομμυρια σπο τους τοκους των δανειων που μας δινουν γισ να εξοφλουμε με αυτα γερμανικες κ γαλλικες τραπεζες κ οτι παρολο που το χρεος της ελλαδος αντιπροσωπευει μονο το 3%του ευρωπαικου γιναμε η ευκολη λεια των διεθνων καιρδοσκοπωνπου τζογαρουν στη χρεωκοπια μας με στοχο το ξεπουλημα της χωρας μας την μετατροπη μας σε προτεκτορατο κ την μειωση του κοστους των αμοιβων για ν απολαυσουν υπερκερδη αυτοι που θα μας αγορασουν.επισης ν μας απαντησουν πως θ αντικαταστησει η πολιτεια τους παραιτηθεντες δικαστες με αλλους.με μια απλη αιτηση;ισως βολευει αυτο ολους αυτους που παρεμειναν στη δικηγορια γιατι δεν ειχαν τα κοτσια να διαβαζουν νυχθημερον για ενα χρονο ισως κ περισσοτερο.και αντε να δεχθω οτι μπορει να γινει αυτο στον πρωτο βαθμο για τον δευτερο βαθμο και τον αρειο παγο πως θα γινει;θα διοριζονται με βαση την ηλικια;45-55 στσ εφετεια και 55-65 στον αρειο παγο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Δυστυχώς δε θα είναι 12% στους δικαστές , αλλά 20% (!!!!) σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις κυριακάτικες εφημερίδες . Περαστικά μας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ο συναδελφος που χορηγησε αναστολη στο σφραγισμα της επιχειρισης στην υδρα παρακαλειται να μας δινει το βαρυ χειμωνα τμημα του μισθου του..
  ετσι και αλλιως γι' αυτον η φοροδιαφυγη ειναι απλη υποθεση, το δε κρατος δεν χρειαζεται τους φορους να μας πληρωνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ο,τι ποσό υπολείπεται για να συμπληρωθεί το κονδύλι που επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών θα καλυφθεί από τις περικοπές στα μισθολόγια δικαστών και διπλωματών, οι οποίοι θα υποστούν τη μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με τους άλλους κλάδους. Εκτιμάται ότι οι μειώσεις θα αγγίξουν το 20%, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί απολαμβάνουν και άλλα προνόμια, τα οποία δεν έχουν θιγεί από τις περικοπές.

  Ποια είναι τα επιπλέον προνόμια που απολαμβάνουμε; Μάλλον το προνόμιο ότι υπαγόμαστε στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Εφετείου.
  Αλλά τι αναρωτιέμαι. Γνωστός ο ρόλος του συντάκτη του κειμένου του "Βήματος", τον οποίο κύριε διαχειριστή δεν αναφέρετε στη ανάρτηση. Να τον πω εγώ λοιπόν: είναι ο κ. Χιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Η Ένωση που είναι γιατί σιωπά ένοχα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Η Ένωση σιωπά γιατί απλά δεν είναι ικανή για κάτι πλέον. Να τις χαιρόμαστε τις μειώσεις και πολύ περισσότερο τους συναδέλφους που δεν προβληματίζονται. Προφανώς δεν γνωρίζουν από οικογένεια και υποχρεώσεις. Τυχεροί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Δεν γνωρίζω αν αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν οι περικοπές, έχουν κάνει κάποιες οικονομίες, από καλύτερες εποχές (από απόψεως αποδοχών) για τον κλάδο, ωστόσο, εμείς που τώρα εισερχόμαστε στο σώμα, φαίνεται ότι, θα παίρνουμε χρήματα, τα οποία, αν τα έξοδα (τα σχετικά με την υπηρεσία) είναι πολλά, ενδεχομένως να μην φτάνουν για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, παρά μόνο με συνεισφορά των γονέων μας. Τώρα αν αυτό θεμελιώνει προσωπική ανεξαρτησία και αν οι αποδοχές αυτές είναι ανάλογες με το λειτούργημά μας και το φόρτο εργασίας μας (όσο συσταλτικά και αν ερμηνεύσουμε τις συνταγματικές επιταγές), το αφήνω στην κρίση του καθενός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Μάλιστα... Πέραν των μειώσεων του μισθού μας που αγγίζει ήδη το 38%, επίκειται και άλλη μείωση της τάξεως όχι 12% αλλά 20% γιατί το μέσο ύψος των αποδοχών μας είναι περί τα 65.000 ευρώ!!!!!!
  Οι δικαστές του πρώτου βαθμού όμως μεταξύ των οποίων κι εγώ, και είμαστε η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ έχουμε αποδοχές μέσου ύψους 30.000 ευρώ και όχι 60.000 ευρώ που γράφει η κ. συντάκτης του άρθρου!
  Περιμένουμε την απάντηση της Ένωσης, καθόσον ακόμη και ο κ Υπουργός Δ/νης έχει ήδη παραδεχθεί δημοσίως ότι η περαιτερω μείωση των αποδοχών μας είναι αντισυνταγματική. Δεν είμαστε προτεροράτο της τρόικα και της ΕΕ! Υπάρχει Σύνταγμα και πρέπει να τηρείται. Το μονο που ζητάμε είναι αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας... Εάν δεν αντιδράσουμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, πάλι εμείς θα είμαστε πρωτοι στις επόμενες περικοπές που σύντομα θ' ακολουθήσουν καθώς η εκτελεστική εξουσία και τα γνωστά "παπαγαλακια" της έχουν δείξει από καιρού τις προθέσεις τους.
  Αξιότιμη Κ. Θάνου, ελπίζω να μας ακουτε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 37. Ας μιλησουμε με νούμερα, ομως.
  Τι σημαινει μείωση 20%?
  Επί τίνος?
  Επί του βασικού?
  Επί του συνόλου των αποδοχών?
  Επί των επιδομάτων?
  Μπορεί κάποιος να μας το διευκρινίσει αυτό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΧΟΛΙΟ,ΠΛΗΡΕΣ ΕΜΠΑΘΕΙΑΣ ,ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΉΘΗΚΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ(http://dexiextrem.blogspot.gr/2012/08/20-5.html)
  "Ανώνυμος είπε...
  Κάποιους δικαστικούς τους χρειαζόταν. Για να έχουν τη γενναιότητα να αποφασίζουν ως ανεξάρτητοι λειτουργοί, σύμφωνα με το σύνταγμα, και όχι σύμφωνα με τις μπουρδολογίες των συνταγματολόγων της διαπλοκής (και μάλιστα των πιό αντιαισθητικά παχύσαρκων από αυτούς). Σε λίγο που θα τους βάλουν και στο ΙΚΑ θα καταλάβουν καλά με ποιόν έπρεπε να είναι: με τον έντιμο λαό δηλαδή. 26 Αυγούστου 2012 2:09 μ.μ."
  Ας αποφασιστεί λοιπόν σε ποιό ύψος θα οριστούν οι αποδοχές μας για να ησυχάσουν οιεμπαθείς ,τα λαμόγια και οι φοροφυγάδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αυτό που "πληρώνουμε" τώρα συνάδελφοι το πληρώνουμε διότι τόσα χρόνια σιωπούσαμε με τις λοιπές "μειώσεις" που παρατηρούσαμε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μας.Δε συμφωνώ με τις μειώσεις ιδίως αν δεν είναι οριζόντιες διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ο ένστολος που έχει και άλλες παροχές από την εργασία του (κατασκηνώσεις, ειδικά νοσοκομεία κλπ) και φυσικά ωράριο πρέπει να υποστεί μείωση της τάξεως του 8% και όχι του 20% όπως ο δικαστής.Αυτό που θα πρέπει να φροντίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα είναι να μπορεί ο καθένας μας να υπηρετεί σε μέρος που δεν θα επιβαρύνεται με μίσθωση ακινήτου όσο αυτό βέβαια είναι δυνατό.Όσο για τους συνδικαλιστές μας ενδεχομένως στην Ένωση μας να υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι χωρίς όμως τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη δεδομένη στιγμή την κατάσταση.Κουράγιο σε όλους γιατί και η δουλειά είναι πολλή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΕΠιχειρησιακή σύμβαση στην Εθνική τράπεζα προβλέπει μεσοσταθμική μείωση 7%.
  "Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα περίπου 30% αμείβεται με 2.500- 3.500 ευρώ, 20% με 3.500 ευρώ και πάνω, ενώ μόλις στο 15% των εργαζομένων οι αποδοχές είναι έως 1.800 ευρώ. "

  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=168679&catID=3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Μακαρι οι μειωσεις των αποδοχων μας να ελυναν το προβλημα της χωρας.Απλα μαθηματικα αποδεικνυουν το αντιθετο.Συναδελφοι ας ενωθούμε σε αντισταση για να καταδειξουμε οτι ειμαστε Δικαστες ικανοι να υποστηριξουμε αποτελεσματικα τα δικαιωματα μας...το θεμα δεν ειναι μονο χρηματικο, ειναι θεμα αξιοπρεπειας.Το γεγονος οτι το συνολο των εργαζομενων της χωρας υποαμειβεται ειναι αδικο και προβληματικο αλλα δεν μπορει να συσχετιστει με τα προβληματα του Δικαστικου σωματος.Οπως προειπαν οι συναδελφοι α)εργαζομαστε χωρις ωραριο, β)ειμαστε ολιγαριθμοι και καθενας μας εργαζεται για τρεις, γ) καλυπτουμε πληθος εξοδων της Υπηρεσιας με ατομικα εξοδα και δ) η πλειοψηφια υπηρετει σε αλλους νομους απο εκεινον των συμφεροντων μας.Οχι αλλες μειωσεις και επιτελους οχι αλλη παραπληροφορηση της ελληνικης κοινωνιας για το εργο και τις αποδοχες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Θα αναφέρω 2 σημερινά δημοσιεύματα και δη 1/ στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ σελ 4 27-8-2012 όπου αναγράφεται: όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών οι μέσες ετήσιες αποδοχές των δικαστικών φτάνουν τα 65000€, όταν για τους στρατιωτικούς διαμορφώνονται σε 28.000€ και για τους αστυνομικούς κοντά στα 30.000€ και 2/ στο newsit: να μην μπουν στο ίδιο καζάνι οι ένστολοι για παράδειγμα με τους δικαστικούς που έχουν ως και χιλιάδες ευρώ διαφορά στους μισθούς τους.Γιατί τόσο μένος κατά του δικαστικού σώματος και γιατί τέτοια παραπληροφόρηση του κόσμου από παντού;Θα ζητήσω να μάθω που μοιράζουν αυτά τα χρήματα, ώστε να τα πάρω και εγώ και να σφυρίζω αδιάφορα στις μειώσεις. Να στείλει η Ενωση παντού ανακοίνωση με τα ακριβή ποσά που παίρνει ο κάθε βαθμός, τουλάχιστον να ξέρει ο κόσμος τι χρήματα λαμβάνει αληθινά ο Πρωτοδίκης. Κατάντια της πολιτείας η προσπάθεια για υποβιβασμό του Ελληνα Δικαστή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι πρωταρχικός στόχος των όποιων κινητοποιήσεων , που κρίνονται επιβεβλημένες, θα πρέπει να είναι η ενημέρωση του κόσμου για τις συνθήκες εργασίας μας. Θα πρέπει επιτέλους να μάθει ο κόσμος ποια είναι ακριβώς η δουλειά που κάνουμε και κάτω από ποιές συνθήκες. Ο κόσμος, μεταξύ αυτών και η πλειοψηφία των δικηγόρων, αγνοεί ότι εμείς δεν έχουμε στην ουσία μέρες ανάπαυσης , σε αντίθεση με όλους τους άλλους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σεβασμός σε όλους τους κλάδους , αλλά ακόμη και οι "μάχιμοι ένστολοι" έχουν μέρες αργίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Πολύ καλά τα λέει ο ανώνυμος των 2:57 της 27/8. Επί ποιου ποσού θα γίνει η μείωση; Επίσης, σε κάποιο από τα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι η μείωση θα είναι μεγαλύτερη για τους δικαστικούς σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζόμενων επειδή οι δικαστικοί απολαμβάνουν ειδικά προνόμια. Ας μας πει κάποιος ποια είναι αυτά τα ειδικά προνόμια. Είναι άραγε προνόμιο το να υπηρετούμε μακριά από τον τόπο κατοικίας μας και να μας βαρύνουν τα έξοδα διατήρησης δεύτερης κατοικίας και οι δαπάνες μετακίνησης; Είναι άραγε προνόμιο το να διατηρούμε βιβλιοθήκη και γραφείο στο σπίτι μας με όλα τα έξοδα που αυτά συνεπάγονται για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ταχύτητα (την οποία η πολιτεία απαιτεί χωρίς να παρέχει τα αναγκαία προς τούτο μέσα) ; Τέλος, από όλα τα σχετικά δημοσιεύματα απουσιάζει το όνομα του υπουργού Δικαιοσύνης και εμφανίζονται μόνον οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να "μάχονται" για να μην υποστούν μειώσεις οι ένστολοι. Ο υπουργός Δικαιοσύνης σιωπά αρκούμενος προφανώς στο χαρακτηρισμό ως αντισυνταγματικής της περαιτέρω μείωσης των αποδοχών μας (δηλαδή να υποθέσω ότι δεν θα συναινέσει στην μείωση;).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Οι υπουργοί δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη συνοδεύονταν,στην συνάντηση τους με τον υπουργό οικονομικών,απο τις φυσικές ηγεσίες των σωμάτων των ενστολων. Νομίζω ότι ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ είναι η παρουσία και της δικής μας φυσικής ηγεσίας (πρόεδροι ΑΠ,ΣτΕ κλπ) σε συνάντηση του υπουργού δικαιοσύνης με τον υπουργό οικονομικών.Δεν επιτρέπεται τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας μας να μείνουν αμέτοχα σε αυτο που πάει να γίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. 'Δεν θα ξεπεράσουν το 8% οι μειώσεις στις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ, καθώς εκτιμάται ότι θα προκληθούν αντιδράσεις που θα παραλύσουν τα νοσοκομεία."

  Αυτά είναι! Το δίκιο του πιο "φωνακλά". Άρα, ποιος θα την πληρώσει;

  Επίσης, η μείωση στη συνολική δαπάνη που προκαλείται από τα ειδικά μισθολόγια υποτίθεται πως θα είναι 12%. Οι μειώσεις που λένε, για ένστολους, γιατρούς εσυ, πανεπιστημιακούς(κάτι διάβασα για 10-12%), ιερείς, θα είναι κάτω του 12%. Αυτοί όμως, δεν είναι γύρω στο 90% των αμοιβομένων με ειδικά μισθολόγια; Νομίζω ότι και 20% και 25% να μας κόψουν, πάλι δεν βγαίνει 12% της περικοπής της συνολικής δαπάνης των ειδικών μισθολογίων (αφού δεν κόβουν 12% από τους πολλούς), δεδομένου ότι πρέπει να είμαστε λιγότερο από το 2% των προσώπων που υπάγονται σε ειδικό μισθολόγιο.
  Μήπως να περιμένουμε παραπάνω μειώσεις λοιπόν;
  Και πάλι όμως, είμαστε τόσο λίγοι, που το όφελος θα είναι μικρό για τον προϋπολογισμό (αν αρκούσε, πιστεύω ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες δε θα είχαν κανένα πρόβλημα να κόψουν μόνο από εμάς, για να σώσουν τους μάχιμους, τους άμαχους και άλλες συμπαθείς κατηγορίες).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Αλήθεια ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοιου είδους δημοσιεύματα :
  http://www.tydky.gr/news/news/pos-dikastikoi-kai-politikoi-trone-kai-pinoun-eis-ugeian-ton-koro.html
  (Πως δικαστικοί και πολιτικοί τρώνε και πίνουν εις υγείαν των κορόιδων) υπογεγραμμένο μάλιστα από τον δικηγόρο Γιάννη Αποστολίδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Διαβάστε και αυτό :
  http://nonews-news.blogspot.gr/2012/08/18.html -Προαναγγέλλει και νέες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια χωρίς εξαιρέσεις διότι ο λογαριασμός σύμφωνα με την τρόικα έφτασε στα 18,5 δισ ευρώ αντί των προβλεφθέντων 11,5 δισ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Συναντήθηκε σήμερα με τους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να συζητήσουν για τη μικρότερη δυνατή περικοπή των μισθών τους. Προτεινόμενη λύση: η περικοπή των μισθών των Δικαστών κατά 20% (ήτοι συνολικά 60%). Και αναρωτιέμαι: οι μισθοί των 3.500 Δικαστικών Λειτουργών θα σώσουν τους μισθούς των 250.000 ένστολων, με τους οποίους σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε τίποτα άλλο κοινό εκτός από αυτό το κατάπτυστο "Ειδικό Μισθολόγιο";Πότε περιμένουν οι Ενώσεις μας να αντιδράσουν δυναμικά επιτέλους; Όταν θα κληθούμε να εργαζόμαστε αφιλοκερδώς και τα ΜΜΕ θα διαδίδουν ακόμα και τότε ψευδώς στο λαό ότι οι Δικαστές λαμβάνουν αποδοχές ίσες ή και ανώτερες από αυτές των βουλευτών στρέφοντάς τον ακόμα περισσότερο εναντίον μας; Και όσον αφορά τη Ρουμανία: η Ρουμάνα Δικαστής - γιατί με αυτή θα συγκριθώ και όχι με τον Ρουμάνο ταξιτζή, εργάτη, οικοδόμο,δάσκαλο, καθηγητή κλπ - τι μισθό λαμβάνει άραγε και σε τι αναλογία βρίσκεται αυτός με τους λοιπούς μισθούς και το βιοτικό επίπεδο της χώρας της;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Μπορεί κάποιος από όλους αυτούς, που κόπτονται για το λαό και για το ότι οι μισθοί των νέων εργαζομένων ξεκινούν από τα 600 ευρώ και άρα λοιπόν εμείς ως Δικαστές πρέπει να συμπάσχουμε μαζί τους, να μου πει ποια είναι τα προνόμιά μου ως Δικαστή και σε τι διαφέρω από την περίφημη γενιά των 600 ευρώ; Γιατί τον τελευταίο καιρό, τόσο από το Κράτος όσο και από τους πολίτες, μόνο ως Δικαστής δεν αισθάνομαι.... Και για όποιον έχει αντίθετη άποψη τον προσκαλώ και τον προκαλώ να έρθει να δικάσουμε μαζί τον Φεβρουάριο, με θερμοκρασία -4 βαθμούς C, στο Κτίριο 4 της Σχολής Ευελπίδων, από τις 9.00 έως τις 17.00΄ (νέο ωράριο), ακούνητοι, χωρίς θέρμανση, με διάλειμμα 30΄. Αν δε προτιμάτε τη ζέστη, ελάτε το καλοκαίρι, να δικάσουμε μαζί στο Β΄Αυτόφωρο Μονομελές με 42 βαθμούς C, χωρίς κλιματισμό. Και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες να πρέπει να απαντήσετε σε κάθε ισχυρισμό των διαδίκων, να διευθύνετε τη διαδικασία, να αποφασίσετε κλπ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμα και ο νέος των 600 ευρώ μια καρέκλα σωστή για να καθίσει και να κάνει τη δουλειά του θα την έχει...Εμείς ως Δικαστές πάλι όχι, δεδομένου ότι το 80% των καθισμάτων στις έδρες είναι διαλυμένα (μια αυτοψία θα σας πείσει).... Και μη μου αρχίσετε τα σχόλια περί υψηλού φρονήματος του Δικαστή και περί λειτουργήματος κλπ, γιατί όλα αυτά και τα γνωρίζω και προσπαθώ να τα αισθάνομαι. Δώστε μου όμως και ένα κίνητρο για να τα πιστέψω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

  Κε Υπουργέ
  Εν όψει της επικείμενης, νέας, μείωσης του μισθού μου και των συνθηκών εργασίας μου που μεταβλήθηκαν προς το χείριστο να μην αναφέρω χοίριστο , σας δηλώνω ότι επιθυμώντας να παραιτηθώ των δικαστικών μου "προνομίων" μετά και την επικειμενη(;) συγχώνευση των τριών εξουσιών , παρακαλώ να μεταταγώ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του οποίου από λειτουργό με θεωρείτε υπάλληλο , στο Υπουργείο Άμυνας και να γίνω λοχίας του Ελληνικού Στρατού ώστε να τιμώ και να υπηρετώ εντίμως την πατρίδα μου όπως παντα ήθελα . Θα με βόλευε βέβαια - κατόπιν της νέας ονοματοδοσίας μου - να γίνω υπάλληλος της Βουλής αλλά δυστυχώς στερούμαι συγγενικών σχέσεων με Βουλευτές . Επίσης θα με εξυπηρετούσε να γίνω υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να είμαι κοντά σας, αλλά μάλλον δεν θα με θέλετε δίπλα σας ,αφού η συνεχήσ τρώση της αξιοπρέπειάς μου και του Συντάγματος προκαλέι την μήνιν μου. Θα με βόλευε και μία θέση στην Κυβέρνηση αλλα δυστυχώς παρότι κρίνω αυτά που ψηφίζετε η γνώμη μου δεν έχει καμία σημασία , όπως νομιζετε .Εν όψει δε των σπουδών μου και των γνώσεών μου ( δύο πτυχία , δύο μεταπτυχιακά , τρεις ξένες γλώσσες , σεμινάρια σε ξένα πανεπιστήμια κ.α. -όλα με ίδια χρηματοδότηση - ) μήπως θα πρέπει να γίνω Βουλευτής - διότι φαντάζομαι ότι όλοι έχετε αντίστοιχα προσόντα- για να έχω και εγώ το "κάτι τις παραπάνω" αυτούς τους χαλεπούς καιρούς οπότε περιμένω και τις συμβουλές σας για την εκλογή μου , με γνώμονα ότι οι θέσεις στο Επικρατείας είναι μάλλον κλεισμένες . Θα ήθελα δε - επιτρέψτε μου εμένα του ταπεινού γραφικού υπαλλήλου - να σας υπενθυμίσω, εν όψει των όσων συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα ¨1) δύο ημερομηνίες προς γνώση όσων δεν αγαπούν και δεν τιμούν , την Ελλάδα τον Ελληνικό λαό και το λειτούργημά τους : 13-07-1789 και 25-12-1989 και 2) ΔΕΝ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΕ ΟΥΤΕ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΝΕΙΣ για την θέση που κατέχω ώστε να χρωστάω "χάρες" αλλά την θέση μου την απέκτησα με τις γνώσεις μου και την διατηρώ καθημερινά ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ έτσι συμβαίνει και με άλλους υπαλλήλους-λειτουργους ; . Με τιμή Ο αιτών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Πάγια τακτική μας είναι να μη δημοσιεύουμε ανώνυμα σχόλια που απευθύνονται προσωπικά σε σχολιαστή ο οποίος δημοσιοποίησε το όνομά του.
  Ως εκ τούτου, αναμένουμε την άδεια της κ. Μαρσιώνη προκειμένου να δημοσιεύσουμε ανώνυμα σχόλια επί σχολίου της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΣΙΩΝΗ ΕΙΣΑΓ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ28 Αυγούστου 2012 - 12:53 μ.μ.

  ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΣ,ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΡΑΛΛΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ ΟΥΤΕ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ.ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥΣ,ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ή ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Αναρωτιέμαι ως νέος δικηγόρος αν αυτή είναι η άποψη σας για εμάς τους δικηγόρους ? Ότι δηλαδή είμαστε τεμπέληδες και βολευτήκαμε παραμένοντας στη δικηγορια γιατι δεν είχαμε τα κοτσια να διαβάζουμε νυχθημερον για ενα χρονο ισως κ περισσότερο ώστε να περάσουμε στην Σχολή Δικαστών ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Αναρωτιέμαι, μήπως και εμείς (οι Δικαστές) ένστολοι δεν είμαστε; Τα κουστούμια (και τα ταγέρ) στολή δεν είναι; έχουμε καμία διάθεση να φοράμε γραβάτες και κουστούμια συνεχώς; να ιδρώνουμε το καλοκαίρι και να ξεϊδρώνουμε; Μήπως πρέπει και εμάς να μας αντιμετωπίσουν ως ενστόλους, που κάνουμε μάλιστα την πλέον επικίνδυνη δουλειά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. για όλα αυτά οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων τηρούν σιγή ιχθύος. γιατί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΘΕΩΡΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ" ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ;
  ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Κύριοι Συνάδελφοι μην ασχολείστε με όσους ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν ανήκουν στον χώρος μας και είναι βαλτοί προκειμένου να σπείρουν έριδες και σύγχυση. Άμεση κινητοποίηση για να αποφασιστεί αποχή άμεσα από τα καθήκοντά μας. Ας διοχετεύσουμε αυτή τη στιγμή το μένος μας προκειμένου να αναγκαστεί η "ωραία" κοιμωμένη ΕΝΔΕ να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση και να αποφασιστεί επ΄αόριστον αποχή από τα καθήκοντά μας, όπως ήδη αποφάσισαν οι εισαγγελείς. Κάθε μέρα αδράνειας σημαίνει κυριολεκτικά πλέον σε σημείο εξωφρενικά αστείο νέες περικοπές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Οι οποίες απόφάσεις πρέπει πλέον να ληφθούν από έκτακτη γενική σύνευλευση των μελών της ένωσης μας . Είναι καθήκον του Δ.Σ να τη συγκαλέσει το δυνατό συντομότερο ! Δεν υπάρχουν πλεον άλλα περιθώρια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Άμεση παρέμβαση και στήριξη και απο προέδρους Ανωτάτων Δικαστηρίων θα ήταν κάτι που και θα βοηθούσε την κατάσταση και θα τάραζε τα νερά.Η ηγεσία μας μπορεί και επιβάλλεται να σταθεί δίπλα μας,ειδικά στους νέους συναδέλφους του πρώτου βαθμού,με οικογένεια και μικρά παιδιά. Και επιχειρήματα τύπου "λειτουργήματος" που
  ασκείται ανεξαρτήτως ύψους αποδοχών και "ήθους" που δεν επιτρέπει αντίδραση για μισθολογικούς λόγους αποτελούν πολυτέλεια (και ύποπτη) την παρούσα χρονική στιγμή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Τελικά το φιρμάνι είναι... συνολικές μειώσεις στο μηνιάτικό μας 80% και πλέον μέσα σε δύο χρόνια... προφανώς έτσι θα υλοποιηθεί η πολυπόθητη ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας. ΕΥΓΕ.

  Άραγε οι πολιτικοί μας των άλλων δύο Εξουσιών, με τί μισθούς (θα) αμοίβονται ???

  Ή αυτοί ανήκουν στα ΕιδιΚΟΤΕΡΑ Μισθολόγια, που δεν έχουν κάποια σχέση με μας ????

  Ο κ. Στουρνάρας... τί ποσό άραγε καρπούται μηνιαίως από την εργασία του ???

  Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ.... ήδη υπαγορεύτηκε από τους Εισαγγελείς και οφείλουμε ΟΛΟΙ να την ακολουθήσουμε.

  Το ελάχιστο θα πρέπει να είναι... επιστροφή των δικογραφιών από το σπίτι στην υπηρεσία και εργασία μέχρι πέρατος ωραρίου αυτής. Ουδεμία άλλη ενασχόληση στη συνέχεια, μέχρι την επομένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Συναδελφοι κοιτω και ξανακοιτω τη μισθοδοσια μου.Για ποιο επιδομα βιβλιοθηκης μιλανε οι παντογνωστες δημοσιογραφοι? Δεν υπαρχει τετοιο επιδομα.Κι αν κανουν λαθος σε αυτο τοτε ποιος θα τους πληροφορησει για το πραγματικο καθαρο υψος των μηνιαιων αποδοχων μας? ποιος τους δινει αυτα τα στοιχεια που καμια σχεση δεν εχουν με την πραγματικοτητα και ερεθιζουν την κοινη γνωμη? Ευχαριστω το blog για τη φιλοξενια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Το πρόβλημα είναι της Δικαιοσύνης.Όταν αυτή απαξιώνεται καταλύεται η Δημοκρατία.Το μισθολόγιο συναρτάται με το κύρος της Δικαιοσύνης. Οι δικαστές είναι ολιγάριθμοι. Η συνεχής μείωση των μισθών τους δεν παρέχει κάποια ωφέλεια στην οικονομία.Αποτελεί το πρόσχημα για την εξέλιξή τους σε υποχείρια της εκτελεστικής εξουσίας. Πολύ σύντομα θα αντιληφθούμε όλοι δικαστές και πολίτες τι σημαίνει η κατάλυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. http://lefteria.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8346.html

  την ωρα που οι δικοι μας μισθοι μειωθηκαν, και θα μειωθουν ακομα, οι μισθοι των υπαλληλων των ΔΕΚΟ οχι μονο δεν μειωθηκαν, αλλα αυξηθηκαν τα χρονια των μνημονιων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Παιδιά, για όσους γράψανε για τους μισθούς στη Ρουμανία χωρίς να έχουν ιδέα για το τι γίνεται εκεί, να σας ενημερώσω ότι ο κατώτερος μισθός είναι 200 ευρώ και ο μισθός του δικαστή 2500-3000 ευρώ!! Με φρουρό και γραμματεία και ένα σωρό άλλα προνόμια. Είπατε κάτι?? Μιλάμε για σεβασμό στο θεσμό, ανεξάρτητα αν το γενικό βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλό. Εκεί αν πεις ότι είσαι δικαστής, μόνο που δεν υποκλίνονται, όχι εδώ που σου ρίχνουν μούτζες και σε βρίζουν ότι τα παίρνεις... Αλλά τι να πεις, οι συνάδελφοι που δέχονται να παίρνουν λιγότερα από τον οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ, είναι αυτοί που κατάντησαν το Σώμα να ζητιανεύει τα συνταγματικά του δικαιώματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Ως νέος στο λειτούργημα σκέφτομαι μήπως, εφόσον δεν αποφευχθούν με τίποτα οι μειώσεις, πρέπει να περικοπούν μόνο οι αποδοχές που αντιστοιχούν στα καταργημένα πλέον χρονοεπιδόματα και μισθολογικές προαγωγές.
  Διαφορετικά, θα οδηγηθεί ο πρώτος βαθμός σε πρωτοφανή εξαθλίωση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. δικάσιμος ασφαλιστικών : χρέωση 30, βάρος δικογραφιών που μετέφερα σπίτι 9 κιλά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Στο πλαίσιο της διάκρισης των λειτουργιών ο ρόλος της δικαστικης εξουσίας είναι να αναχαιτίζει την αυθαιρεσία των άλλων δύο εξουσιών και ιδιαίτερα της Διοίκησης παγιώνοντας την ασφάλεια δικαίου που με τη σειρά της θωρακίζει την κοινωνική συνοχή.Η δικαιοσύνη δεν ειναι το μέσο παγίωσης και νομιμοποίησης της κρατικής αυθαιρεσίας (την οποία άλλωστε υφίσταστε και εσείς) , αλλά το θεσμικό πλαίσιο ανατροπής της.
  Στην Τουρκία (σύμφωνα με προηγούμενο σχόλιο) οι μισθοί των δικαστών είναι ίσως ψηλότεροι, αλλά είναι η Τουρκία Κράτος Δικαίου;Μήπως οι μισθοί των δικαστών στην Τουρκία είναι τόσο ψηλοί, ακριβώς διότι οι δικαστές είναι ο νομιμοποιητικός μηχανισμός της κρατικής αυθαιρεσίας και όχι προστάτες των δικαιωμάτων των πολιτών;
  Το ελληνικό κράτος διαχρονικά μας διαίρεσε: άλλοι προσλαμβάνονται ρουσφετολογικά στο δημόσιο, άλλοι δεν αξιολογούνται , ούτε ελέγχονται, σε άλλους κατ'ουσίαν επιτρέπεται να δωροδοκούνται, οι αγρότες επιδοτούνται ανεξαρτήτως παραγωγής, ο ιδιωτικός τομέας φοροδιαφεύγει νόμιμα (κάθε 3-5 χρόνια θεσμοθετείται κάποιας μορφής περαίωση- παρεμπιπτόντως σκεφτήκατε ποτέ ότι αρκετοί από τους πολίτες με εκκρεμείς υποθέσεις φοροδιαφυγής είναι στα δικαστήρια , γιατί δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να λαδώσουν; ) κλπ. Τελικά όλοι νομίζουν ότι κάτι "κερδίζουν" με όλα τα παραπάνω, αλλά στην πραγματικότητα μεσοπρόθεσμα χάνουμε όλοι.Η στρέβλωση αυτή μας οδήγησε παρεπόμενα σε έναν εξαχρειωμένο ατομικισμό.
  Η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη για τους περισσότερους, ωστόσο η οικοδόμηση μιας κοινωνίας αμοιβαίας εμπιστοσύνης και μιας πραγματικής δημοκρατίας δικαιωμάτων ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ είναι ο μόνος δρόμος, για να βγούμε από την κρίση και εσείς ως πολίτες-δικαστές έχετε τη δύναμη να βοηθήσετε (ανεξαρτήτως των μισθολογικών σας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Για τον/την ανωνυμο/η συναδελφο της 5.9.2012, ωρα 9:33: 30 υποθεσεις ασφαλιστικων κρατησες συναδελφε? Απο πόσες που ειχε το εκθεμα? Αν σε παρηγορεί, προφανώς εισαι καλος Δικαστής και οι δικηγοροι οταν σε βλεπουν, δεν ζητανε αναβολη!
  Παρηγορηθηκες? Οσο για τα κιλα, μην εισαι μιζερος. Κανεις και δωρεαν γυμναστικη. Αλλοι στα γυμναστηρια πληρωνουν αδρά για να σηκωνουν βαρη.
  Αντε, να γελασουμε και λιγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Νομίζω οτι κάποια μείωση στους μισθούς των δικαστικών πρέπει να υπάρξει ενόψει της άθλιας οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου που, αν συνεχιστεί, σε λίγο καιρό δεν μπορεί να καλύπτει ούτε τις στοιχειώδεις λειτουργίες του.Άλλωστε είναι σαφές πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να υποστούμε θυσίες. Ωστόσο οι θυσίες αυτές, εν προκειμένω οι περικοπές στους δικαστικούς, πρέπει να είναι λελογισμένες και ανάλογες του έργου που επιτελούν. Γνωρίζω νέους δικαστές (λόγω ηλικίας, μόνο νέους δικαστές γνωρίζω) που δουλεύουν πολύ, με όρεξη και παράγουν ποιοτικό έργο. Αλλά και απο όσα έχω δει στα ακροατήρια, αυτός είναι ο κανόνας για τη μεγάλη πλειοψηφία των δικαστών. Είναι άδικο (απο ουσιαστική άποψη), λοιπόν, να μην αμείβονται καλά για τη πολλή και καλή δουλειά που κάνουν (κάτω απο δύσκολες συνθήκες), πέρα απο τα επιχειρήματα που αναφέρουν ανωτέρω άλλοι σχολιαστές για το ισόκυρο της δικαστικής εξουσίας κλπ.
  Με έκπληξη, όμως, πρόσεξα τα σχόλια διαφόρων ανωνύμων, που δηλώνουν δικαστικοί, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ, καταφέρονται συλλήβδην κατά προσώπων που οδηγούνται στο ακροατήριο κατηγορούμενοι για φορολογικά κλπ αδικήματα. Μάλιστα κάποιος ανώνυμος σχολίασε αρνητικά απόφαση αναστολής σφράγισης επιχείρησης στην Ύδρα ζητώντας τμήμα του μισθού του δικαστή που εξέδωσε την απόφαση! Κατά τη γνώμη μου η προκατάληψη δεν αρμόζει σε δικαστικό. Ο Δικαστής, όταν κρίνει τον οποιοδήποτε κατηγορούμενο κρίνει πολίτη, κρίνει έναν άλλο άνθρωπο και μάλιστα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, με δική του ταυτότητα και προσωπικότητα. Και θεμέλια της κρίσης του είναι ο νόμος και η συνείδηση του, με σκοπό η κρίση του να επιβεβαιώνει τη αξία του ανθρώπου και να αναδεικνύει το κοινωνικό βίο άξιο του ανθρώπου. Αν η κρίση θεμελιώνεται στις προσωπικές συγκυριακές πεποιθήσεις/απωθημένα/ψυχολογία του κρίνοντος, τότε δεν είναι δικαστική κρίση αλλά αυθαίρετη βία. Ίσως αυτά να φαίνονται ψιλά γράμματα, σε ένα πινάκιο 40 υποθέσεων στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που πρέπει να δικαστούν σε ένα πρωϊ, αλλά αν ο δικαστής δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη, τότε γιατί έγινε δικαστής ; Για το καλό μισθό ; Ελπίζω, ειλικρινά, τέτοιες απόψεις να μην εκφράζουν τη πλειονότητα των δικαστών, διότι σε μια κοινωνία αποσαθρωμένη, με πολιτικά απονομιμοποιημένη την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία (και δεν αναφέρομαι στη τυπική συνταγματική νομιμοποίηση που, προφανώς, υπάρχει), αν επικρατήσει στη κοινωνία η άποψη οτι και οι δικαστές είναι σαν τους άλλους άρχοντες, τότε θα μιλάμε για πλήρη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου. Και δεν νομίζω τότε οτι θα υπάρξει έστω και ένας πολίτης (απο τους νομοταγείς!), που ενδιαφερθεί -ή θα χαλαλίσει αν θέλετε- έστω και για ένα δευτερόλεπτο για να σκεφτεί οτι σε μια ευνομούμενη οργανωμένη κοινωνία οι δικαστές δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παθητικό του προϋπολογισμού. Νέος μικροδικηγόρος που προσπαθεί για το μεροκάματο (απο αυτούς που δεν έχουν τα κότσια να διαβάσουν για τις εξετάσεις των δικαστών γιατι στερούνται καλής νομικής παιδείας και έτσι θεωρόύν εαυτούς ανάξιους της ευθύνης να κρίνουν άλλους ανθρώπους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. οσοι προτεινετε δυναμικες κινητοποιησεις, μπορειτε να μου πειτε τι πετυχαν οι δικηγορικοι συλλογοι μετα απο μηνες αποχων για διαφορα αιτηματα τους;
  εχετε καταλαβει ο,τι ειαμστε δικαστες και οχι οδηγοι συνδικαλιστες των λεωφορειων;
  εχετε καταλαβει οτι ο ιδιος δικαστης που διακοπτει (=απεργει) παρα τη συνταγματικη απαγορευση, την ιδια ωρα θα δικαζει υποθεση οπου γνωστη συνδικαλιστικη ομαδα θα εχει μπει και θα εχει κανει καταληψη σε εργοσταστιο; θα δικαζει υποθεση για να κριθει απεργια παρανομη και καταχρηστικη; θα λεει με πολυ στομφο στο γειτονα που του καταπατηθηκε το χωραφι και το πηρε με τη βια "γιατι δεν ακολουθησατε τη νομιμη οδο";;
  Εμεις γιατι δεν ακολουθουμε τη νομιμη οδο;
  Εχουμε δυνατοτητα να ασκησουμε αγωγες στηριγμενες σε πολλαπλες βασεις: παραβιαση της αρχης της ισοτητας σε ολες τις μειωσεις, παραβαση του άρθρου 88 σε σχεση α) με τους μισθους των υπαλληλων των ΔΕΚΟ και β) σε σχεση με τα προνομια-ατελειες των βουλευτων, δημαρχων, κτλ.., παραβαση του αρθρου 88 λογω του οτι παιρνουμε μισθους αναντιστοιχους με το λειτουργημα μας...
  Να λοιπον μια λογικη αντιδραση, συμφωνη με το νομο..
  Ασκηση αγωγων, ωστε απ' το αρμοδιο δικαστηριο να κριθουν με συνεση ολα τα αιτηματα μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. θα απαντήσω στον ανώνυμο της 4ης Σεπτεμβρίου 11.40 ότι εκτός από τον πρώτο υφίστανται και άλλοι βαθμοί στο χώρο της δικαιοσύνης στους οποίους υπηρετούν άνθρωποι με αρκετά χρόνια υπηρεσία σε απομακρυσμένα μέρη τα χρόνια που οι αποδοχές δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο.η "εισήγηση" να τους κοπεί το χρονοεπίδομα για να εξισωθούν μισθολογικά με τον πρώτο βαθμό απλά καταδεικνύει το ήθος ορισμένων που υπηρετούν το δικαστικό σώμα.συνάδελφε εκτίθεστε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Σωστά, να κάνουμε αγωγές, να μας επιδικαστούν ποσά, τα οποία θα πάρουμε του αγίου .....
  όπως και τα προηγούμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Ομαδικές παραιτήσεις τώρα!!!Μόνο με κινήσεις που θα γίνουν γνωστές σε όλο τον κόσμο θα πετύχουμε!!!τετοια υποβάθμιση ουτε στη Ζιμπάμπουε και εμείς ακόμα καθόμαστε και το κοσκινίζουμε!!!!Στη Γαλλία τόλμησε να πει κάτι ο Σαρκοζί για τους δικαστες και αναγκάστηκε εξαιτίας των κινητοποιήσεων να το πάρει πίσω!!Πού ακούστηκε να κάνει η μια εξουσία την άλλη ότι θέλει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Τελική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να εντάξει τους δικαστές στο ενιαίο μισθολόγιο. Είναι απίστευτη η διαφθορά.Σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία δεν έχει συμβεί αυτό. Είναι αδύνατο τα ανώτατα δικαστήρια και οι δικαστικές ενώσεις να μην έχουν αποτελεσματικά μέτρα να ανατρέψουν τις μειώσεις των αποδοχών μας που συναρτώνται με την ανωτέρω επιδίωξη,εκτός αν ο πολιτικός χώρος τους δεν ανέχεται ευνομούμενα κράτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Μειώσεις 23%- 25% θα υποστούν οι δικαστικοί->
  http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17826&subid=2&pubid=129143754

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Άκαρπη η συνάντηση με Στουρνάρα...Μήπως ήρθε η στιγμή να ορθώσουμε το ανάστημά μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Παρατηρώ στη στάση των επίσημων συνδικαλιστικών φορέων των δικαστικών μια αντίφαση : Από τη μια λέγουν οτι το μισθολόγιο σας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο, είστε ισόκυρη με τις άλλες δύο εξουσία και αν προχωρήσουν στις περικοπές αυτές είναι αντισυνταγματικές τότε θα επέλθει ευθεία ρήξη. Μάλιστα ορισμένοι σχολιαστές κάνουν λόγο για απεργίες, διακοπές συνεδριάσεων σε συγκεκριμένες ώρες κλπ. Από την άλλη όμως το Σύνταγμα απαγορεύει να απεργήσετε και να αρνησιδικήσετε. Δηλαδή επειδή κάποιος παραβιάζει, όπως λέτε, το Σύνταγμα, θα το υπερασπιστείτε παραβιάζοντας το και εσείς ; Έχω την εντύπωση ότι όσοι υπερασπίζονται τη νομιμότητα απέναντι στη παρανομία δεν πρέπει οι ίδιοι να τη παραβιάζουν. Γι' αυτό πιστεύω πως στο τέλος δεν θα βρεθούν δικαστές για να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και όλος αυτός ο θόρυβος, από επικοινωνιακής άποψης, θα είναι εναντίον σας, ιδίως αν στο μέλλον αποφασιστούν και νέες περικοπές. Πολίτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Ανώνυμε της 6ης Σεπτεμβρίου 2012 ώρα 9.05μμ μιλάμε για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.Διαφαίνεται ήδη μετά την υποβάθμιση της δικαστικής εξουσίας ότι χάνεται.Με ποιο τρόπο θα ανακτήσει το κύρος της? Έχετε προτάσεις για την αναχαίτιση των αυθαιρεσιών της εκτελεστικής εξουσίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναθεώρηση των άρθρων 87 έως 100 του Συντάγματος.Κύριο μέλημά της είναι η κατάργηση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν την απίστευτη διαφθορά.Πνιγόμαστε απ΄αυτήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Ανώνυμε της 9ης Σεπτεμβρίου ώρα 3:53 μ.μ.. Δεν νομίζω οτι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης θίγεται επειδή απειλείται η μείωση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σημαίνει πρώτον οτι στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών, ο Δικαστής κρίνει με βάση δικαιϊκά κριτήρια ενώ η εκτελεστική εξουσία με κριτήρια κοινωνικοπολιτικής σκοπιμότητας και δεύτερον οτι ακριβώς για το προηγούμενο λόγο ο Δικαστής κρίνει με βάση το νόμο και τη συνείδηση του. Άλλωστε, έχω τη γνώμη οτι ο κριτής, στη λειτουργία της απονομής δικαισύνης, δεν πρέπει ούτε καν να λογαριάζει προσωπικές συνέπειες που μπορεί να επέλθουν στο πρόσωπο του εξαίτιας της κρίσης που διατύπωσε (λ.χ. απειλές κ.α.). Αλλιώς δεν είναι δικαστής (με την ουσιαστική έννοια). Άρα το ζητημα των αποδοχών σε σχέση με τη ποιότητα απονομής δικαιοσύνης, την ορθή και έλλογη κρίση αν θέλετε, όχι μόνο δεν έχει καμία σημασία αλλά, κατά τη γνώμη μου, παρεισάγει και ένα ανεπίτρεπτο ανταποδοτικό κριτήριο (λ.χ. να με πληρώνετε καλά για να βγάζω δίκαιες αποφάσεις !). Αφού οι δικαστές μισθοδοτούνται απο το δημόσιο ταμείο, το ύψος του μισθού θα καθοριστεί με δημοσιονομικά κριτήρια και μάλιστα απο την εκτελεστική εξουσία βάσει των νόμων που ψήφισε η Βουλή. Δεν μπορεί να καθοριστεί απο δικαστήριο, όχι μόνο διότι τούτο δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα αλλά και γιατί δεν είναι έλλογο αλλά και γιατι παραβιάζει την βασική δικαιϊκή αρχή, ουδείς δικαστής σε δική του υπόθεση. Με ρωτάτε αν έχω προτάσεις. Πολλοί έχουν διατυπώσει πολές προτάσεις. Μια ιδέα, στο ζήτημα που ενδιαφέρει, θα ήταν η δικαιοσύνη να έχει δικούς της οικονομικούς πόρους, τους οποίους θα αυτοδιαχειρίζεται, με τους οποίους να χρηματοδοτεί τη λειτουργία της. Τούτο όμως προϋποθέτει οτι η οικονομική διαχείριση θα υπόκειται σε δημόσιο δημοκρατικό έλεγχο απο το κυρίαρχο λαό ( ο οποίος πληρώνει τους φόρους και απο τον οποίο εκπορεύεται η δικαστική εξουσία, υπενθυμίζω οτι η εξουσία των δικαστών είναι δοτή). Αφού δεν θέλετε τον δημοσιονομικό έλεγχο της Βουλής, τότε πρέπει απαραιτήτως να δεχθείτε μια άλλη αρχή με άμεση λαϊκή νομιμοποίηση που θα ασκεί τον έλεγχο στα οικονομικά της δικαιοσύνης. Αυτά όμως εκτός του οτι προϋποθέτουν σαρωτικές μεταβολές στο Σύνταγμα, είμαι σίγουρος οτι βρίσκουν αντίθετη και τη μεγάλη πλειοψηφία των δικαστών, για λόγους γνωστούς σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών καθιστά τη Δικαιοσύνη ισότιμη με τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Το μισθολογικό καθεστώς των δικαστών αποτελεί εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του (άρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.2 του Συντάγματος). Τι ακριβώς εννοείτε ανώνυμε της 10/9/2012 ώρα 11.18πμ? Ότι οι αποφάσσεις των δικαστών πρέπει να είναι αρεστές και στις δύο άλλες λειτουργίες,αλλιώς δεν χρειάζεται η Δικαιοσύνη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=473956&h1=true#commentForm

  Δείτε τι γνώμη έχουν οι πανεπιστημιακοί για εμάς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Υπάρχει περίπτωση ενόψει των μειώσεων να διεκδικήσουμε την κατάργηση τουλάχιστον του κωλύματος εντοπιότητας ώστε να λυθούν ουσιαστικά προβλήματα διαβίωσης και μετακίνησης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. "Στη διάρκεια της συνάντησης, οι δικαστές αναγνώρισαν ότι οι κινητοποιήσεις τους κινούνται στα όρια της νομιμότητας, κρίθηκαν όμως απαραίτητες λόγω της εξαθλίωσης από την οποία κινδυνεύουν σε περίπτωση νέων μειώσεων."

  Η διαρκής σύνδεση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με την διατήρηση των αμοιβών των δικαστών είναι πολύ κακό επιχείρημα. Επίσης τα περί εξαθλίωσης στα ώτα της χειμαζόμενης κοινωνίας ακούγονται τουλάχιστον αστεία.
  Εφόσον αποφασίσαμε να κάνουμε συνδικαλισμό, αποχές και επαφές με τα πολιτικά κόμματα θα πρεπε να προσέχουμε την επιχειρηματολογία μας, όσο προσέχουν οι ανώτατοι δικαστές τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων.
  Συγγνώμη κύριοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι αλλά αυτά τα επιχειρήματα ούτε στέκουν έτσι όπως εκφράζονται, ούτε και μας εκφράζουν όλους.
  Το αληθές επιχείρημα είναι η ισοτιμία των εξουσιών και μια σοβαρή περιγραφή του τι σημαίνει αυτή η ισοτιμία και η συνεπαγόμενη αναλογικότητα στις αμοιβές (βάσει του αριθμού των εκπροσώπων κάθε εξουσίας, των αναγκών πρόσθετης αποζημίωσης πέραν του μισθού για αντικειμενικές ανάγκες του επαγγέλματος).
  Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς; συνδικαλιστικά αποτύχαμε παταγωδώς, οι εκπρόσωποί μας αναδείχθηκαν ανεπαρκέστατοι. Για άλλη μια φορά προς γνώση και συμμόρφωση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Ανώνυμε της 10ης Σεπτεμβρίου ώρα 12:56 μ.μ.. Προφανώς και δεν εννοώ οτι οι αποφάσεις των δικαστών πρέπει να είναι άρεστές στις άλλες δύο εξουσίες και οτι δεν χρειάζεται η δικαιοσύνη. Απορώ μάλιστα πως μπορεί να σας δημιουργήθηκε η εντύπωση οτι αυτό είναι το νόημα της τοποθέτησης μου. Αν και δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, η θέση μου είναι απλή : Αφού οι δικαστές μισθοδοτούνται απο το δημόσιο ταμείο, το ύψος των αποδοχών τους θα εξαρτηθεί απο δημοσιονομικά κριτήρια, με πρώτο και καλύτερο τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο ταμείο. Δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει επί της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το έργο ανήκει στη Βουλή και υλοποιείται απο τη κυβέρνηση(προϋπολογισμός). Η συνταγματική εγγύηση του μισθολογικού καθεστώτος των δικαστών δεν σημαίνει οτι το κράτος θα καταβάλλει μισθούς πέρα απο τις οικονομικές δυνατότητές του ! Αλλά οτι στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του θα καταβάλει αναλόγως (δηλαδή προσφόρως και αναγκαίως) μισθούς. Η δε σύνδεση του μισθού των δικαστικών με άλλους αξιωματούχους, ερμηνευτικά δεν σημαίνει μονοσήμαντα αύξηση του μισθού των δικαστών αλλά απεναντίας μείωση του μισθού των άλλων αξιωματούχων. Αν είστε δικαστικός, σας υπενθυμίζω, αν δεν είστε, σας τονίζω, οτι δικαστική εξουσία βεβαίως είναι ισόκυρη και ισότιμη των άλλων δύο εξουσιών αλλά επειδή στερείται άμεσης λαϊκής νομιμοποίησης (χωρίς τούτο να σημαίνει οτι δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση), ο δικαστής δεν μπορεί να θεσπίζει νομικές διατάξεις. Με απλά λόγια, οι δικαστές δεν μπορούν να καταρτίσουν το προϋπολογισμό και δεν μπορούν να κρίνουν με δικαιϊκά ερμηνευτικά κριτήρια πολιτικές αποφάσεις, που από τη φύση τους, λαμβάνονται με κοινωνικοπολιτικά και ηθικοκοινωνικά κριτήρια. Η άποψη μου είναι οτι εν προκειμένω δεν είναι η εκτελεστική εξουσία που μπαίνει στα χωράφια της δικαστικής αλλά το αντίθετο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Μπα; Θυμήθηκε και το Σύνταγμα τώρα ο κ. Βενιζέλος; Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάποιο άρθρο του που να ισχύει ακόμα... Καμμία αισχύνη πια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Ανώνυμε της 11ης/9/2012 ώρα 11.24 οι διαφορές σχετικά με τις κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις των δικαστικών λειτουργών εκδικάζονταιαπό το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99 (άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος), στο οποίο δεν πλειοψηφούν οι δικαστές.Υπάρχει πλούσια νομολογία για το ποιες πρέπει να είναι οι αποδοχές τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. ανωνυμε της 11ης σεπτ.11.24,"εξωσχολικος " εισαι;εξω απο το χορο πολλα τραγουδια λεγονται.αντε παιξε παραπερα,που θα μας πεις οτι μπηκαμε καί στα χωραφια της εκτελεστικης εξουσιας!!!!τι απυθμενο θρασος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Φυσικά και η Δικαστική Λειτουργία δεν μπορεί να διατηρήσει μισθούς πέρα από τα όρια αντοχής του κρατικού προϋπολογισμού.
  Αλλά επειδή σε αυτή την χώρα ο φθόνος και η υποκρισία περισσεύουν, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρέπει να είναι ο τελευταίος μισθός που θα πρέπει να περικοπεί. Ήδη, αν και 40% δεν μειώθηκε κανένας μισθός σε κανέναν άλλο στην Ελλάδα (επαναλαμβάνω μισθός, όχι αν έπεσε ο τζίρος σε επιχειρήσεις), το Σώμα δεν προχώρησε σε αγωγές. Αναγνώρισε το κρίσιμο της συγκυρίας.
  Αν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά όμως σήμερα, παρακαλώ όλους να ερευνήσουν πόσα παίρνουν χιλιάδες υπαλλήλων σε Δήμους κατηγορίας ΔΕ, πόσα παίρνουν οι.. δημοτικοί αστυνομικοί, καθώς φυσικά και οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ. Θα διαπιστώσετε ότι μιλούμε για ποσά από 1100 έως και 2.200 (μέσος όρος)καθαρά για δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλων χωρίς καν πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή κάτω των 30 ετών, που φυσικά δε μειώνονται ούτε με τα νέα μέτρα. Επομένως, το να θέλουμε να μειωθεί ο μισθός του Πρωτοδίκη σε 1.700 καθαρά και να μειωθεί γενικά το "κόστος" μισθοδοσίας 4.000 δικαστικών για να σωθεί ο προϋπολογισμός, είναι τουλάχιστον υποκριτικό.
  Τονίζω ότι δεν εννοώ ότι πρέπει να χάσουν όλοι οι άλλοι τις αποδοχές τους, αλλά ότι πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους και να αφήσουμε τους αφορισμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Η άποψη μου είναι ότι οι δικαστές θα πρέπει να απαιτήσουν με σθένος και αποφασιστικότηα την μείωση των αποδοχών των βουλευτών και των υπουργών οι οποίες θα πρέπει να εξισωθούν άμεσα με αυτές του μέσου δικαστή ώστε πρώτον να αρθούν οι ανισότητες από την διαφορετική αντιμετώπιση όλων των ισότιμων λειτουργιών και δεύτερον να εισφέρουν και αυτοί αναλόγως των δυνάμεων τους στα κοινά βάρη (4 παρ. 5 Συντ.).
  Μόνο μια αντεπίθεση αυτής της λογικής θα μπορούσε να γίνει ανεκτή από την κοινωνία και θα ήταν αποτελεσματική διότι θα μπορούσε παράλληλα να θίξει και τα κακώς κείμενα των παρελθόντων ετών.
  Αντίθετα οι συνεχείς εκκλήσεις απέναντι στις άλλες δύο "ισόκυρες" λειτουργίες όχι μόνο μειώνουν το κύρος των δικαστών οι οποίοι εν τέλει αυτοαναιρούνται αλλά περαιτέρω ηχούν παράταιρες, εγωϊστικές και νομικίστικες στον μέσο Έλληνα και λόγω του λαϊκού αυτού αισθήματος που έχει διαμορφωθεί ο υπουργός και ο βουλευτής αδιαφορεί ευκόλως για τα όποια δίκαια αιτήματα δικαστών και για την όποια συνταγματική τάξη επικρατεί στην χώρα μας.
  Τέλος αν ο μισθός του βουλευτή είναι 6800 ευρώ δηλαδή δεκαπλάσιος και πλέον του πρωτοδιόριστου δασκάλου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προδήλως δυσανάλογος κατά την κοινή πείρα; Τότε λοιπόν πως είναι δυνατόν να απαιτείται ισότητα στην παρανομία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Αντιπαρέρχομαι τα σχόλια περί εξωσχολικών, υποκριτών κλπ. Λυπούμαι που δεν υπάρχει η ψυχραιμία για διάλογο και συνεπώς η συνέχεια του δεν προσφέρει κάτι.
  Θα μου επιτρέψετε, ωστόσο, τρεις τελευταίες παρατηρήσεις. Πρώτον παρατηρώ σε ορισμένους σχολιαστές μια παρωχημένη τυποκρατική νομική σκέψη. Λυπούμαι που πρέπει να τους υπενθυμίσω, οτι η επίκληση νομικών τόπων(με την έννοια των ουσιαστικών επιχειρημάτων) που δεν ανταποκρίνονται στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ή η επίκληση ολωσδιόλου κενών ουσίας τύπων, κατάλοιπων προηγούμενων αντιλήψεων περί κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, ήδη απονομιμοποιημένων στα μάτια του λαού, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην υπόθεση των αποδοχών. Ο Δικαστής δεν επιτρέπεται να ξεχνά οτι ο τύπος περιβάλλει την ουσία.
  Δεύτερον, σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, όπου όλοι οι θεσμοί δοκιμάζονται και δυστυχώς αποδεικνύονται ως αναποτελεσματικοί, ορισμένοι εμμένουν να θέλουν να εκφέρουν κρίσεις απευθυνόμενοι όχι στο μεμονωμένο πολίτη διάδικο, στον οποίο η αυθεντία της κρίσης επιβάλλεται αναγκαστικά διά της κρατικής επιβολής, αλλά στο κοινωνικό σύνολο. Ξεχνούν έτσι ποιος τους έδωσε την όποια εξουσία, ποιος είναι το θεμέλιο της εξουσίας και ΥΠΕΡ ποίου ασκούνται όλες οι εξουσίες. Διότι τα έσχατα όρια της συνταγματικής ερμηνείας είναι οτι αυτή πρέπει πάντοτε να καταλήγει σε λύσεις που υπηρετούν το κυρίαρχο Λαό. Και αφού η Βουλή, ό άμεσα νομιμοποιημένος εκφραστής της λαϊκής βούλησης λέγει, κύριοι, δεν δύναμαι για λόγους δημοσιονομικούς να καταβάλω τους Χ μισθούς αλλά τους Χ-20%, επειδή έτσι συμφέρει το λαό περικόπτω τις δικαστικές αποδοχές, ποιος δικαστής, με ποια εξουσία και με ποιο ερμηνευτικό θεμέλιο, θα πει μην περικόπτετε απο εμένα αλλά απο τον υπάλληλο της ΔΕΚΟ, το δημοτικό υπάλληλο κλπ ; Είναι δυσάρεστο, αλλά η δημοκρατική λειτουργία λειτουργεί με όρους συμφέροντος της πλειοψηφίας και όχι με την αυθεντία της διάσκεψης της έδρας. Δεν καθορίζει ο δικαστής το νόμο αλλά τον ερμηνεύει και εφαρμόζει. Γι' αυτό, όσοι διαφωνούν προς τα παραπάνω ας αφήσουν τα μεγάλα λόγια περί "συνταγματικής εκτροπής" και ας μάθουν τη ρήση ενός παλαιού νομομαθούς, του Αλ. Λιτζερόπουλου οτι " ο αγών δια την επικράτηση του δικαίου δεν αποκλείεται απολύτως (εννοεί σε περίπτωση αδίκου νόμου). Οι αδικούμενοι ... δικαιούνται -όχι απλώς δύνανται- εις άκρας περιπτώσεις και ΕΠΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ εις αντίστασιν κατά του αδίκου νόμου, δυναμένην να φθάση και μέχρις επαναστάσεως". Όσοι, λοιπόν, νομίζουν οτι καταλύεται το Σύνταγμα επειδή η κυβέρνηση κάνει περικοπές, ιδού, ας καλέσουν το Λαό να το υπερασπιστεί. Να είστε σίγουροι : Ουδείς θα τους ακολουθήσει. Όπως και στις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις προβλέπω οτι ελάχιστοι δικαστικοί θα συμμετάσχουν.
  Τρίτον, προς εκείνους που επιμένουν, με τον αριστοκρατικό αέρα της αυθεντίας, να χρησιμοποιούν άκριτα τυποκρατικά επιχειρήματα. Απο το παρακάτω ιστορικό παράδειγμα μπορούν συνάγουν συμπεράσματα για το ατελέσφορο και αδιέξοδο της τυποκρατικής σκέψης : Το Δεκέμβριο του 1789 ο Thomas de Mahy, μαρκήσιος de Favras, συνελήφθη απο τη τότε γαλλική κυβέρνηση κατηγορούμενος για προδοσία, οτι ήταν αυλικός του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ', οτι ενήργησε εναντίον του λαού κλπ. Στην απολογία του ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου, ισχυρίστηκε οτι έδρασε στα πλαίσια του Παλαιού Καθεστώτος, όπου ο βασιλιάς ήταν το θεμέλιο και η έκφραση του νόμου και συνεπώς κατά τα τότε ισχύοντα δεν παρανόμησε υπηρετώντας το βασιλιά. Απεναντίας, είπε, η γαλλική εθνοσυνέλευση παρανομεί, που αφαίρεσε απο το βασιλιά την εξουσία του. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Πριν την εκτέλεση του, στη πλατεία της Γρέβης, ζήτησε να διαβάσει τη καταδικαστική απόφαση. Του την έδωσαν και αφού τη διάβασε είπε : "Έχετε κάνει τρία ορθογραφικά λάθη !". Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. -τωρα επιασε ο πονος καποιους οτι με τις αποφασεις του μισθοδικειου επιβαρυνουμε τον προυπολογισμο!!
  οταν επι μια εικοσαετια (1990-2010) οποια κοινωνικη ομαδα ηθελε με μια αγωγή ή προσφυγή επαιρνε δις δραχμές ή ευρώ επιδοματα αλλων κοινωνικων ομαδων, τοτε ειμασταν "χρησιμοι"..
  -ολοι ενοχλουνται με τους δικαστες.. με τους υπαλληλους ΔΕΚΟ που παιρνουν 3.000 ευρω καθαρα υπαλληλος ΔΕ με 3 χρονια υπηρεσια δεν ενοχλειται κανενας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. -τωρα επιασε ο πονος καποιους οτι με τις αποφασεις του μισθοδικειου επιβαρυνουμε τον προυπολογισμο!!
  οταν επι μια εικοσαετια (1990-2010) οποια κοινωνικη ομαδα ηθελε με μια αγωγή ή προσφυγή επαιρνε δις δραχμές ή ευρώ επιδοματα αλλων κοινωνικων ομαδων, τοτε ειμασταν "χρησιμοι"..
  -ολοι ενοχλουνται με τους δικαστες.. με τους υπαλληλους ΔΕΚΟ που παιρνουν 3.000 ευρω καθαρα υπαλληλος ΔΕ με 3 χρονια υπηρεσια δεν ενοχλειται κανενας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Το σχόλιο σου ανώνυμε της 12-9 2:44 είναι ενδεικτικότατο. Επικαλείσαι ισότητα στην παρανομία. Προσωπικά ενοχλούμαι αφάνταστα από το στημένο σκηνικό στις ΔΕΚΟ με τα επιδόματα, και ούτε τότε αγαπούσα τους δικαστές που τα επεκτείνανε.
  Να σημειώσουμε βέβαια ότι πολλές φορές δεν έφταιγαν οι δικαστές, αφού οι δίκες ήταν κομματικά στημένες μέσω ομολογίας ή έμμεσης ομολογίας των αντιδίκων οργανισμών, άρα ο δικαστής δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Κάποιες φορές όμως μπορούσε..
  Γενικά έχει αρχίσει να κυκλοφορεί πολύ το μεθοδολογικό επιχείρημα "καλά αυτό σας πείραξε; όταν οι άλλοι..τότε ήταν καλά". Ο τρόπος σκέψης αυτός, άσχετος και εκφεύγων από τη δημοκρατία και την ουσιαστική δικαιοσύνη, μπορεί να νομιμοποιήσει τα πάντα. Είναι λυπηρό να ακούγεται από ανθρώπους που έχουν επιφορτιστεί με τη μέγιστη ευθύνη έναντι της κοινωνίας.
  Και για να μην εξομοιωθώ μ' αυτήν την λογική, προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω και την ιστορία του δικού μας "κλάδου" με την υπεράσπιση των γραμματίων προείσπραξης και των κατώτατων αμοιβών. Όταν δηλαδή το κακούργημα θέλει ενάμιση χιλιάρικο τι θα πούμε σαν δικηγόροι; ότι όποιος δεν τα έχει θα μείνει ανυπεράσπιστος; όχι βέβαια, η ευθύνη μας ως συλλειτουργών της δικαιοδοτικής διαδικασίας και υπερασπιστών είναι πάνω από "κατώτατα όρια" αμοιβών.
  Να προσέξουμε γιατί το να αποστραφεί η κοινωνία από τους θεσμούς δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
  Δικηγόρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. ο Κ.βενιζελος που υπεραμυνεται της τηρησης του συνταγματος ν΄ανατρεξει στα εγχειριδια του συνταγματικου δικαιου για να θυμηθει οτι η μειωση των μισθων θίγει το δικαιωμα της ιδιοκτησιας,οτι ειναι παρανομα να γινεται αναδρομικά,οτι οι συμβασεις που περιοριζουν την εθνικη κυριαρχια μιας χωρας πρέπει να επικυρωνονται από τα 3/5 της βουλης,οτι δεν μπορει ενας κρατος να παραιτειται απο την ασυλια που απολαμβανει και να επιτρεπεται η κατασχεση στην περιουσια του,οτι ολοι οι πολιτες πρεπει να συμμετεχουν στα φορολογικα βαρη αναλογα με τις δυναμεις τους,οτι ολοι ειναι ισοι απεναντι του νομου και δεν επιτρεπεται οι βουλευτες να μην διωκονται για τα εγκληματά τους ουτε να διατηρουν τα προνομια τους και τους παχυλους μισθους τους και οι δικαστες να εξαθλιωνονται.Να γινει λοιπον αναλογη μειωση στους βουλευτες,να παψουν να κατεχουν κρατικα αυτοκινητα,-ο ιδιος δε ο κ.Βενιζελος να επιστρεψει την b.m.w των 750.000 ευρω που χρησιμοποιει-,να σταματησει η δωρεαν παροχη των (7) τηλεφωνικων συνδεσεων που πληρωνει ο ελληνικος λαος,των εξοδων παραστασεων τους,η πληρωμη των ασφαλιστικων ταμείων του επαγγελματος του καθενος-το οποιο λίγοι εχουν ασκησει- και τοσα άλλα που δεν ειμαι σε θεση τώρα ν΄ανακαλέσω απο τη μνημη μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Οι περικοπές στους μισθούς μας είναι ¨σταγόνα στον ωκεανό¨ μπρος στις λοιπές κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων, δοθέντος ότι αριθμητικώς είμαστε μόνον 3.000 περίπου Δικαστές. Κατά συνέπεια, οι περικοπές αυτές αλλού αποσκοπούν... Αποσκοπούν σαφώς στην εξαθλίωση και υποβάθμιση των ήδη εξαθλιωμένων και απαξιωμένων -κυρίως από την πολιτεία- Δικαστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. ΕΠΩΝΥΜΟΣ
  Μία λίγο διαφορετική αλλά με επιπλέον ουσία άποψη:
  http://www.capital.gr/News.asp?id=1613806
  Νομίζω ότι κινείτο προς τη σωστή κατεύθυνση για το άμεσο μέλλον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Συμφωνώ με τον Γρηγόρη. Μόνο έτσι μπορού να βρουν το δίκιο τους οι δικαστές-και καλό γι αυτούς είναι να αποφέυγουν τις συγκρίσεις με άλλες κοινωνικές ομάδες όσον αφορά τα μισθολογικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Αγαπητοί κύριοι,
  Δεν είμαι συνάδελφός σας, Δικαστής. Είμαι (ακόμα) ένας δικηγόρος και θα κάνω την προσπάθεια να γίνω συνάδελφός σας, εάν όλα πάνε καλά, από το 2013.
  Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτες τις κάθε είδους μειώσεις προς τους Δικαστικούς. Δεν νοείται ένας άνθρωπος που πραγματικά πέρασε έναν Γολγοθά για να φτάσει σήμερα εκεί που είναι (μιλώ για την πλειοψηφία, σε κάθε επαγγελματικό κλάδο υπάρχουν και οι μειοψηφίες), έναν Γολγοθά που μόνο αυτοί που καταγίνονται με τη Νομική Επιστήμη (και όχι όλοι) καταλαβαίνουν, να φτάνει σε σημείο να μη ζει άνετα. Είναι επιεικώς απαράδεκτο. Το λειτούργημά σας απαιτεί όλα αυτά που εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, και για όλα αυτά χρειάζεται άνετο επίπεδο διαβίωσης. Προσωπικά, κατηγορώ και τους συναδέλφους μου δικηγόρους που διαμαρτύρονται λέγόντας όσα λένε. Κάποιοι είχαν απλά μάθει να ζουν με πάρα πολλά και τώρα το πρόβλημά τους είναι πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με μικρότερο προϋπολογισμό. Δεν τους φταίνε οι Δικαστές. Οι Δικαστές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και ζητούν τα αυτονόητα. Ούτε για τις αοριστίες τους στα δικόγραφα τους φταίνει οι Δικαστές, ούτε για τις αναβολές. Αυτά είναι βλακείες (συγχωρείστε μου τη λέξη) για να ακούει ο πελάτης και να μην κατηγορεί το δικηγόρο.
  Προσωπικά, γνωρίζω πάμπολλες κατηγορίες ανθρώπων που λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από έναν Πρωτοδίκη. Όπως και όλοι σας. Με τη διαφορά ότι αυτοί οι άνθρωποι (τουλάχιστον πολλοί από αυτούς) υιοθετούν πλάγιες μεθόδους για να τα βγάλουν, με ότι και αν ασχολούνται. Τουλάχιστον 20 ονόματα δικηγόρων που παίρνουν 3 και 4 χιλιάδες ευρώ το μήνα μου έρχονται αυθόρμητα, κοροϊδεύοντας τους πελάτες τους και μη διατηρώντας την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια - προφανώς σαφώς υπάρχουν και δικηγόροι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σωστοί επαγγελματίες, δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Και όχι μόνο. Και οδηγούς ΜΕΤΡΟ, και οδηγούς ΤΡΑΜ, και χίλιες άλλες ειδικότητες.
  Υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν έχω να κερδίσω, όντας ένας απλός δικηγόρος χωρίς κανένα νομικό background στην οικογένειά μου, σας εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου και εύχομαι όχι μόνο να μην υποστείτε έτερες περικοπές, αλλά να λαμβάνετε τις αποδοχές που πρέπει να λαμβάνετε προκειμένου να συνεχίσετε να τελείτε το λειτούργημά σας με ορθό και ακέραιο τρόπο.

  Υ.Γ: Δεν αναγράφω το όνομά μου γιατί θα υπάρξουν σίγουρα καλοθελητές που θα πουν ότι αντλώ κάποιο συμφέρον από αυτά τα σχόλια.

  Καλή Δύναμη κύριοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Υποψιάζομαι, οτι η Κθβέρνηση θα μειώσει λίγο το ποσοστό περικοπών για να το εμφανίσει ως υποχώρηση στον κλάδο μας.Εαν η ένωση το θεωρήσει ως επιτυχία, τότε θα πρόκειται περί σκευωρίας.Θα αποδειχθεί ότι ο Αθανασίου βρήκε μιμητές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. ΠΡΟΣΟΧΗ!Να προλάβουμε προσφυγή στο Μισθοδικείο γιατί ετοιμάζουν με την προσεχή αναθε[ωρηση απάλειψη του άρθρου του Συντάγματος για ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείρηση των δικαστών.Αλλωστε έχουν ετοιμάσει το έδαφος για να εξισωθούμε με τους δημοσίους υπαλλήλους με τις διατάξεις για περικοπή μισθού λόγω καθυστέρησης,στέρηση των δικαστικών διακοπών,ΙΚΑ κ.λ.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Θυμηθείτε αυτά τα νούμερα:

  Για ποσά μέχρι 1000 ευρώ μείωση 8%
  Για ποσά μέχρι 2500 ευρώ μείωση 21%
  Για ποσά από 2500 ευρώ και άνω 40%

  πχ. κάποιος με μισθό 3400 ευρώ, θα χάσει 80 ευρώ για τα πρώτα 1000 ευρώ, 315 ευρώ για τα επόμενα 1500 ευρώ και 360 ευρώ για τα υπόλοιπα 900 ευρώ. Σύνολο 755 ευρώ.

  Κασσάνδρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Συνάδελφοι, επειδή η Πολιτεία την εργασία μας την αποτιμά με τόσους χαμηλούς μισθούς, καλό θα ήταν και εμείς αφενός μεν να εκδίδουμε τις αποφάσεις μας σε εύλογο χρόνο, αφετέρου δε οι αποφάσεις μας να είναι πιο συνοπτικές (έως συνοπτικότατες, πράγμα που δεν σημαίνει μη αιτιολογημένες)στις (απολογίες, συγνώμη...) αιτιολογίες των αποφάσεών μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Κασσανδρα παιδι μου ειδα τα νουμερα και στραβωθηκα!!!!!!


  Με συναδελφικους χαιρετισμους,

  Τειρεσιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. θυμηθείτε, ακόμη, ότι 755 ευρώ Χ 6 μήνες (αναδρομικά από 1.7.2012) = 4.530 ευρώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

  Το καφενείο - εντευκτήριο των λιμενεργατών βρίσκεται φυσικά στο λιμάνι. Μεγάλος χώρος με αυλή, τραπεζάκια, τσιπουράκια, τοστ, μεζέδες και το απαραίτητο τάβλι.
  Το πρωί όμως μέσα κι έξω μετατρέπεται σε...  μίνι γραφείο ευρέσεως εργασίας.

  Ανειδίκευτοι εργάτες Έλληνες και αλλοδαποί στριμώχνονται για την ημερήσια ...διαλογή. Παίρνουν στα χέρια ένα μικρό χαρτάκι και αποχωρούν. Όσοι βέβαια είναι τυχεροί ή οι εργοδότες τους …"δημόσιοι υπάλληλοι" τους
  έχουν «μόνιμους» και δεν παιδεύονται!

  Σας μπέρδεψα; Να σας εξηγήσω...

  Οι λιμενεργάτες είναι υψηλοαμοιβόμενοι εργαζόμενοι. «Οι εργαζόμενοι» που λέει και η Παπαρήγα. Αυτό συμβαίνει γιατί πέραν του μισθού τους μοιράζονται …ποσοστό επί των εισπράξεων του τονάζ που μεταφέρεται μέσω του λιμανιού! Κέρδος που οι «εργαζόμενοι» το πέτυχαν εδώ και χρόνια με «αγώνες» ή κατ΄αλλους με εκβιαστικές απεργίες (γιατί αν παραλύσει το λιμάνι σταματούν εισαγωγές και εξαγωγές και καταρρέει η οικονομία.)

  Έτσι οι… εργαζόμενοι λαμβάνουν ποσοστό «βρέξει χιονίσει»! Τα νούμερα είναι τεράστια. Ο δε πρώην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Κεφαλογιάννης είχε πει στη Βουλή το εξής απίστευτο:

  «Πρότεινα στους λιμενεργάτες να λαμβάνουν το μισθό του αρχηγού του λιμενικού σώματος. Αρνήθηκαν. Τους ξαναπρότεινα τον μισθό υπουργού. Αρνήθηκαν. Τους είπα τον μισθό του πρωθυπουργού. Αρνήθηκαν. Ε λοιπόν τί θέλουν τον μισθό τού προέδρου των ΗΠΑ;»

  Αυτή είναι η αλήθεια. Ο καθε λιμενεργάτης, σε καλή χρονιά (αναλόγως των εμπορευμάτων) μπορεί να βγάλει περίπου 250.000 ευρώ !

  Και επανέρχομαι στο καφενείο για να σας ξεμπερδέψω.

  Επειδή οι λιμενεργάτες παίρνουν ένα τεράστιο μεροκάματο και η δουλειά είναι σκληρή, προσλαμβάνουν …άτυπα άλλους λιμενεργάτες, περιστασιακούς «χαμάληδες», τους δίνουν 30 ευρώ και τους στέλνουν στα δικά τους πόστα!

  Γράφουν σε ένα χαρτάκι τον χωρο δουλειά και το παραδίδουν στον «σημειωτή» ο οποίος μετά την εργασία γράφει το ΟΚ και το επιστρέφει σε αυτούς που το μεσημέρι το δίνει πίσω στον λιμενεργάτη εργαζόμενο-εργοδότη για να πληρωθούν τα ...30 ευρώ!

  Εδώ που τα λέμε αφού το ...κανονικό μεροκάματό είναι…500-600 ευρώ, γιατί να σκοτωθούν οι κανονικοί λιμενεργατες στη δουλειά; Παίζουν τάβλι ολη μέρα στο καφενείο και δίνουν κάτι τις και σε κάποιον άνεργο και άτυχο της κοινωνίας…

  Η ιστορία αυτή τραβάει χρόνια, αλλά τη θυμήθηκα σήμερα που διάβασα το πανό των «εργαζόμενων» ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΘ. ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΛΑΟΥ!

  Ετσι είναι. Οι «εργαζόμενοι» ενδιαφέρονται σφόδρα για την προστασία του δημόσιου χρήματος και των φορολογουμένων
  http://melinakarapanagiotidou.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3418.html


  ΥΓ Αλα ειπαμε.. οι δικαστες ειναι οι πιο ακριβοπληρωμενοι της κοινωνιας..

  ηθελα και εγω να ρωτησω: ποσοι μεγαλοδικηγοροι θα δεχονταν να αμοιβονται με το μισθο του προεδρου του ΑΠ? ποσοι μεγαλογιατροι? ποσοι "μεγαλοεπιχειρηματιες"? ποσοι μεγαλολογιστες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Προτείνω να κάνουμε κι εμείς λίγη οικονομία, Καθιέρωση στολών (για να γλιτώσουμε τα έξοδα για κοστούμια και ταγέρ) περουκών (να γλιτώσουν οι γυναίκες συνάδελφοι και κανένα κομμωτήριο) και εντάξει ας κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι να εφευρεθεί ο διακτινισμός (για όσους υπηρετούν επαρχία).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Οι δικαστές βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος. Θέλετε να συγκρίνεστε με τους βουλευτές επειδή έτσι λέει το Σύνταγμα. Ας προσπεράσουμε το γεγονός ότι θέλετε για ´αγνωστο λόγο να γίνετε ίσα κι όμοια με την πλέον μισητή κάστα στην Ελλάδα. Θέλετε τα λεφτά που παίρνουν. Οκ. Ζητήστε να κατεβάσουν τις αμοιβές τους. Πηγαίντε στο μισθοδικείο, κερδίστε και πείτε: αυτά που δικαιούμαστε, δεν θα τα πάρουμε αν από αύριο οι βουλευτές ρίξουν τις αμοιβές τους. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον της πατρίδας και η συμπόρευση με το λαό μας. Διαφορετικά θα σας ρίξουν στην πυρά. Θα δείτε τα οργισμένα πλήθη, όχι έξω από τη Βουλή, αλλά έξω από τον Άρειο Πάγο. Κι επειδή θέλετε να είστε ίσοι με τους βουλευτές, έχω κ μια τελευταία ερώτηση: οι βουλευτές απεργούν? Απέχουν? Αν το πράξουν τι θα έχουμε? Η διακοπή της λειτουργίας του κοινοβουλίου δε θα σημάνει χούντα? Κάτι παρόμοιο είναι αυτό που κάνετε κι εσείς με την αντισυνταγματική απεργία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Στον ανώνυμο 11.56'
  Σταματήστε πια αυτήν την κούφια προπαγάνδα. Όλοι όσοι φτιάξατε τις ζωές σας με τον ένα ή άλλο τρόπο αρνείστε να δείτε την κατάντια στην οποία φτάσαμε και ότι αυτή η κατάντια θα οδηγήσει σε εκτεταμένη διαφθορά και λιβανίζετε μια διάταξη του συντάγματος. Γιατί να απέχουν οι βουλευτές βαθυστόχαστε αναλυτή των 11.56' ; Οι ίδιοι δεν είναι που αποφασίζουν για το μισθό τους; Να διαμαρτύρονται εναντίον του εαυτού τους; Όσο για το ποιός είναι μισητός στην κοινωνία σας αντιστρέφω το ερώτημα. Πείτε μου εσείς ποιός είναι αγαπητός σε μια κοινωνία που ο ένας τρώει τον άλλο. Εσείς αλήθεια τί επάγγελμα κάνετε για να δούμε πόσες συμπάθειες έχετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Προς Ανώνυμο 11:56

  Εάν δε στηριζόμαστε στο Σύνταγμα και στη διάκριση των εξουσιων που αυτό προβλέπει, τότε πού θα πρέπει να στηριζόμαστε; Στην προπαγάνδα των μμε; Ασφαλώς και θα πρέπει να υπάρχει αναλογία μισθολογικών παροχών των εκπροσώπων των τριών εξουσιών. Δε μας απασχολεί η αύξηση του μισθού μας. Νομίζετε αλήθεια ότι εάν οι μειώσεις μισθών ήταν ανάλογες για όλους τους εκπροσώπους των τριών εξουσιών, θα ζητούσαμε... αύξηση; Ήδη δεχθήκαμε περικοπές που ανέρχονται στο 38% των αποδοχών μας σχεδόν αιαμαρτύρητα- ιδίως το 8% επί των επιδομάτων αφορούσε μόνο εμάς. Τί άλλο πρέπει να κάνουμε; να σκύβουμε το κεφάλι και να αποδεχθούμε ότι όσοι δεν έχουμε άλλη πηγή εισοδημάτων πλην του μισθού μας θα πρέπει να μην είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του λειτουργήματός μας; Και ποιό μήνυμα θα δίναμε τότε στο χειμαζόμενο πολίτη; Ότι όταν παραβιάζεται το Σύνταγμα, δεν πρέπει να αντιδρούμε επειδή πρόκειται για ζητήματα όικονομικής φύσεως που μας αφορούν; Η αναλογία στις μισθολογικές μας παροχές πρέπει να έχει ως μέρο σύγκρισης τις απολαβές των εκπροσώπων των άλλων δύο λειτουργιών. Τηρουμένης αυτής της αναλογίας βεβαίως και δεχόμαστε περαιτέρω μείωση του μισθού μας. Την κοροϊδία δε δεχόμαστε. Οι πολίτες συνεισφέρουν στα βάρη αναλόγως των δυνάμεών τους. Όλοι οι πολίτες και ασφαλώς σε αυτούς δε συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δικαστές αλλά και οι εκπρόσωποι της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. 500 € ο βουλευτής 500 € και εγώ.
  Αυτό ειπώθηκε στη ΓΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Οι βουλευτές δηλαδή πρακτικά ΔΕΝ απέχουν;! Κάποιοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πώς γίνεται να ασκούν τα καθήκοντά τους;!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Χαίρομαι γι'αυτό που ειπώθηκε στη ΓΣ (500 ο βουλευτής, 500 κι εγώ). Κι όχι μόνο ο βουλευτής, αλλά κ όλοι οι χρυσοκάνθαροι του δημοσίου. Και δείχνει ότι οι δικαστές δεν ενδιαφέρονται για την τσέπη τους και μόνο, αλλά για την πατρίδα. Κι ο ανώνυμος 11.56, όσο κι αν δε μας άρεσε, αυτό πρότεινε. Να πιέσουμε τους βουλευτές με τα μέσα που μόνο εμείς έχουμε. Και ανώνυμε 2.19, μην απαξιώνεις "μια διάταξη του συντάγματος". Οφείλουμε σεβασμό σε κάθε διάταξη. Αν είναι να ζητάμε ισότητα στην παρανομία, ας αθωώνουμε και αυτούς που λένε "γιατί εμένα κι όχι τον άλλον που έκανε τα ίδια". Είναι καλή πάντως η πρόταση να δηλώσουμε ότι δε θα πάρουμε τίποτα από όσα επιδικάσει το μισθοδικείο, αν προχωρήσουν οι βουλευτές στις ανάλογες μειώσεις. Να το σκεφτούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Ανώνυμε 11.56 στην αρχή φρύαξα με την πρόταση "εκβιασμού" των βουλευτών με τα αναδρομικά. Μετά όμως μου φάνηκε λογική και ίσως η μόνη αποτελεσματική, γιατί αυτοί μόνο έτσι καταλαβαίνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. κ. Στουρνάρα
  αφού "όταν έχεις να κόψεις ... κόβεις από παντού"
  Παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,
  ΤΙ ΚΟΨΑΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Αφού τα μέτρα αποφασίστηκαν δεν χρειάζονται περαιτέρω κινητοποιήσεις;;;!!!
  Η απόλυτη ήττα.
  Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΌΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΌΤΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟΥ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ.
  ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΓΩΓΕΣ 500ΑΡΕΣ... ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. Δηλαδή αγαπητοί συνάδελφοι που είστε έτοιμοι να παραιτηθείτε από όσα τυχόν σας επιδικάσει το Μισθοδικείο και μπορείτε να ζήσετε με 500 ευρώ, αν παίρνουν τόσο και οι βουλευτές, ποιόν κοροϊδεύετε; Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι δεν έχετε πραγματικά οικονομική ανάγκη και ότι δεν ζείτε από το μισθό σας αλλα από κάπου αλλού. Ότι όλη η ιστορία είναι απλά ζήτημα γοήτρου με την εκτελεστική εξουσία. Όχι φίλοι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους περισσότερους από μας. Αν πραγματοποιηθούν οι μειώσεις δεν τα βγάζουμε πέρα. Ο βουλευτής μπορεί να πάρει 500 το μήνα αλλά δεν έχει το ασυμβίβαστο οπότε μπορεί να ζει από το κύριο επάγγελμά του. Εσείς από που θα ζείτε; Μην τσιμπάτε αμέσεως σε ότι εντυπωσιακό ακούτε και το κάνετε σημαία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. Συγχαρητήρια κα Μαρσιώνη για τις τεκμηριωμένες θέσεις σας, ίσως όμως είναι καιρός να κάνετε ως σώμα την αυτοκριτική σας, γιατί τόσες δεκαετίες ενώ βλέπατε απ τις θέσεις τα διάφορα που συνέβαιναν δεν είχαμε ποτέ αποτελεσματική δικαιοσύνη.

  Εύχομαι να είναι χρυσή ευκαιρία τώρα, ένεκα των προσωπικών σας σεβαστών προβλημάτων, να κατανοήσετε ως σώμα ότι η πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί το θεμέλιο λίθο μιας δημοκρατίας και δημιουργεί Κράτος ευνομούμενο και σοβαρό.

  Ελπίζω να κρατήσετε αυτή την σωστή αντίληψη, ως σώμα πάντα, και όταν θα χουν αποκατασταθεί οι μισθοί σας.

  ένας δικηγόρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Αν ισχύσουν οι αναγραφόμενες στο δημοσίευμα της real μειώσεις, οι καθαρές αποδοχές του Πρωτοδίκη τετραετίας θα φτάσουν στα 2.150 ευρώ περίπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Μου αρέσει που το σάιτ λέγεται dikastis.gr. Μάλλον θα πρέπει να του αλλάξουν όνομα σε vouleytis.gr, ή dimosiografos.gr.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
  13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :
  «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων με αυτόν βαθμών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
  α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου
  Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ .Δ.Δ. 1.70
  β. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π και του Ε.Σ. ,Επίτροπος της
  Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. 1.62
  γ. Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π.,
  Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των
  Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών
  Διοικητικών Δικαστηρίων 1.42
  δ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας
  Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων 1.27
  ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών
  Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α` Τάξης 1.13
  στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας
  Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
  Β` Τάξης 1,00
  ζ. Δόκιμος Εισηγητής του Σ.Τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου,
  Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης 0.85
  η. Ειρηνοδίκης Δ` Τάξης 0.77
  2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε χίλια επτακόσια εβδομήντα οκτώ (1.778) ευρώ.».

  14. Οι παράγραφοι 3, 5, και 6 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :
  «3. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
  α. Ειρηνοδίκες Γ` και Δ` Τάξης, Δόκιμος Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316 €).
  β. Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 €).
  γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ (456 €).
  δ. Πάρεδρος του ΣτΕ και αντίστοιχοι τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).
  ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 €) .
  στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (485 €).
  ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι πεντακόσια ευρώ (500 €).»
  «5. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ` οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
  Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου πεντακόσια εξήντα ευρώ (560 €).
  Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ` Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του ΣτΕ και αντίστοιχων τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).
  6. Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
  Πρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 €).
  Αντιπρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161 €).
  Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι εκατόν είκοσι ένα ευρώ (121 €).
  Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Ο Χριστός και η Παναγία!!! Φτωχός Δικαστής = Φτωχός Δικαστής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Να το διαβάσουν με προσοχή όσοι
  διαφωνούν με τις κινητοποιήσεις
  μας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. Αν δεν αντιδρασουμε δυναμικα(βλ.Ιταλούς δικαστες),θα έχουμε δραματα,κατασχεσεις κλπ.Να κλείσουν εντελώς τα δικαστήρια!Αλλωστε δεν θα υπάρχουν χρήματα ούτε για βενζίνη,ξενοδοχεία κλπ.,το δημόσιο δεν προκαταβαλει τα έξοδα για τα μεταβατικα και κανένας δεν ασχολείται με την κατάργηση των κωλυματων εντοπιοτητας.Βεβαια υπάρχει και η λύση της συγκατοικησης για να μοιράζονται τα έξοδα.Έτσι όπως πάμε μας βλέπω και φτωχούς και καθόλου δικαστες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. θα καταληξουμε κι εμεις να νοικιαζουμε διαμερισματα ανα 10δες οπως κανουν οι μεταναστες που στοιβαζονται και θα πληρωνουμε το ενοικιο ολοι μαζι για να εχουμε καπου να δουλευουμε αφου τα σπιτια μας θα ειναι ποντικοτρυπες.πρεπει να αντιδρασουμε δυναμικα. να μη στανατησουμε τωρα που θα ψηφιστουν τα μετρα. αυτο περιμενουν κι αυτοι, να τα παρατησουμε!οσο για τις αγωγες που τοοοοσο καιρο λεμε και τιποτα δεν κανουμε, κι ακομα και να τις ασκησουμε θεος ξερει ποτε θα παρουμε πισω τα οφειλομενα. πρεπει να συνεχισουμε τον αγωνα,δεν παει αλλο.

  καταντια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Άρα μιλάμε για μεικτό μισθό πρωτοδίκη, χωρίς επιδόματα μεταπτυχιακών, με χρονοεπίδομα τριετούς υπηρεσίας 12% περίπου 2.870 ευρώ. Το θέμα του καθαρού είναι πιο δύσκολο. Οι κρατήσεις υποτίθεται ότι υπολογίζονται με ποσοστά επί του μισθού, λ.χ. η υγειονομική περίθαλψη είναι 2,55% επί του μεικτού μισθού. Αλλά με το άρθρο 2 ν. 4024/2011 (σε συνδ. μα άλλες διατάξεις) φαίνεται να ορίζεται ότι οι κρατήσεις για τη σύνταξη θα υπολογίζονται μέχρι το 2015 με βάση το μισθό της 31-10-2011. Έτσι είναι δεδομένο ότι οι κρατήσεις θα μειωθούν λίγο αλλά είναι αδύνατο να υπολογίσω πόσο ακριβώς. Αν έμεναν ίδιες θα είχαμ καθαρό μισθό περί τα 1850 ευρώ, αλλά μάλλον θα είναι περίπου στις 2000.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Δεν φταίει ο Αθανασίου για την οικονομική κατάσταση της χώρας ούτε είναι αυτός ολόκληρη η τρικομαματική κυβέρνηση ούτε μπορεί να κουβαλάει τους Δικαστές όπου πάει όπως η χελώνα το Καβούκι της... αυτή την στιγμή υπηρετεί το λαό και το συμφέρον του Εθνους...τι θα γίνει σαν το Φωτόπουλο ή το Παναγόπουλο...ή τους Πιπεργιάδες...αυτούς πληρώνουμε σήμερα αντιληφθήτε το όσοι μπορείτε....αρκετά πια μακάρι να είχε και άλλο αξιο σαν αυτό το σώμα...σε κάθε περίπτωση αντιληφθήτε οτι εαν δεν ψηφισθούν τα μέτρα με πατάτες Νευροκοπίου θα μας πληρώνουν μετά....τοσο καλά..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. Αυτό είναι το 'νέο μισθολόγιο' των δικαστών; Γιατί προβλέπει μεγαλύτερες μειώσεις για τους δικαστές από ΟΛΑ τα άλλα ειδικά μισθολόγια... Το 88 παρ 2 του Συντάγματος έχει καταλυθει εν τοις πράγμασι. Μένει και η τυπική κατάργησή του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. Δικαιοσύνη στην Ελλάδα τέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. Διαβάζω τα σχόλια των δικαστών. Για ορισμένα θλίβομαι γιατί φανερώνουν συμπλέγματα. Γενικά όμως χαίρομαι για το αγωνιστικό φρόνημα. Μας περιμένουν μέρες κυριολεκτικής πείνας και η γενιά μας είναι τελειωμένη. Αντιδράστε όμως για τα παιδιά μας ρε γαμώτο. Με αλληλεγγύη. Χ.Μ., δικηγόρος, 34 ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. "Καθήκον δικό μας είναι να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυστηρότερα τα οικονομικά εγκλήματα, πλημμελήματα και κακουργήματα."

  22 Αυγούστου 2012 9:25 μ.μ.ΤΑ

  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ κε δικαστά;

  ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ 100 ΠΟΛΤΙΚΟΙ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΠΡΟΚΟΠΗ
  ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. Όποιος θέλει να παραιτηθεί λόγω των περικοπών, το κάνει:

  "Ομαδική παραίτηση 40 στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος

  Σοκ στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά την ομαδική παραίτηση 40 κορυφαίων αξιωματούχων της ΤτΕ. Η απόφαση τους οφείλεται στην διάταξη που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες στον νόμο περί αποκρατικοποιήσεων (άρθρο 6) που ορίζει ότι ο ανώτατος μισθός των διοικήσεων των τραπεζών και των ΔΕΚΟ δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από τις 5.000 ευρώ μικτά (ή 2.900 ευρώ καθαρά)."

  (http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1827631&nt=103)

  Τα περί συλλογής των παραιτήσεων και διάθεσής τους στη διακριτική ευχέρεια του
  δσ της ένωσης, είναι αστειότητα. Ας τα βλέπουν οι καπεταναίοι ψευτοποπολάροι του δσ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. Και πάλι συγχαρητήρια στην πλειοψήφια της Γ.Σ. και στο Προεδρείο της Ένωσης για τη διαπραγματευτική γραμμή που χάραξαν και για το θρίαμβο που πέτυχαν!
  Αν ευχηθώ ανάλογη επιτυχία και για τις επόμενες κινήσεις, θα είναι σαν να εύχομαι να μας πάρουν με τις πέτρες ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. Το βραβείο αλληλεγγύης στον αυτόκλητο συνήγορο του κ Αθανασίου. Οσο για τον σχολιαστη που φερνει ως παράδειγμα τους 40 παραιτηθέντες της τραπεζας της Ελλάδος, λαικιζει επικινδυνα Λησμονεί οτι πισω μας υπαρχουν παιδια, δανεια, προβλήματα υγειας. Οταν σχεδιαζα τη ζωη μου κύριε πριν δεκα χρονια και στερούμουν τα πάντα για να μπω στο δικαστικό, δεν είχα υπ' όψιν μου οτι θα φτασω να κινδυνευω να μπω στον Τειρεσια και να μου παρουν το σπίτι ούτε ότι δεν θα μπορώ να στειλω τα παιδιά μου αε εναν παιδικο σταθμο της προκοπής, ούτε οτι θα πηγαίνω τα ρουχα μου στη μοδίστρα για μεταποίηση. Αν τα ηξερα πιθανόν δεν θα εκανα αυτες τις επιλογές ζωής διότι, το ομολογώ, περισσότερη από την δίψα μπυ για δικαιοσύνη είναι η αγωνία μου για αξιοπρεπή επιβίωση, κ οχι διαβίωση πλέον. Αν αυτο με κανει καθόλου Δικαστή, κατα την κρίση σας, είμαι περήφανος για αυτό διότι αγωνιώ για αξιοπρέπεια κ ανεξαρτησία και όχι για υποταγή με κάθε μέσο προκειμένου να παίρνω ένα μισθουλάκο. Αν θα παραιτηθω; Προφανώς όχι, δεν έχω άλλο τρόπο να ζήσω τα τρία μου παιδιά Ούτε είμαι της ότι η συγκεκριμένη πρόταση ήταν πολιτικα κ θεσμικά ορθή. Άλλο όμως αυτό και άλλο να ενσκήπτουν κήνσορες που την απόγνωσή μου την μετατρέπυν σε επιχείρημα εναντίον μου και με προκαλουν θικά να αποδείξω αν έχω τα κότσια να αυτοκτονήσω κοινωνικά, ηθικά, επαγγελματικά, οικογενιακά και οικονομικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Όσοι λένε καλά κάνουν και μειώνουν από τους Δικαστές να σκεφτούν πόσο θα μειώσουν και τους δικούς τους μισθούς και τα επιδόματα ανεργίας και πρόνοιας. Οι μόνοι που θα ζουν πλέον με αξιοπρέπεια(και παραπάνω από αυτό)στη χώρα είναι οι υπουργοί,οι μητροπολίτες και οι εφοπλιστές:(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. Προφανώς αυτή τη στιγμή καταργείται κάθε θεσμός που συνδέεται με την εθνική κυριαρχία και το Σύνταγμα, μεταξύ αυτών και κατά κύριο λόγο η Δικαιοσύνη.

  Προφανώς η Τρόικα δεν ενδιαφέρεται για την ύπαρξη και τη λειτουργία της δικαιοσύνης σε ένα κράτος που αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σε ένα μηχανισμό αποπληρωμής των δανείων.

  Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον τόσο σημαντικό θεσμό που υπηρετούμε με νύχια και με δόντια, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα καθήκοντά μας σαν να μη συνέβη τίποτα.

  Θα πρέπει να αντιδράσουμε όχι μόνο στις περικοπές των μισθών μας αλλά και σε όλα αυτά τα μέτρα με τα οποία καταλύεται το κράτος δικαίου.

  Όσο για τους συναδέλφους που ανησυχούν μήπως αντιδράσουμε και πτωχεύσουμε, γνωρίζουμε ότι αν πτωχεύσουμε θα είναι επειδή εδώ και κάποια χρόνια διάφοροι επιτήδειοι ασύδοτα έπαιρναν δάνεια και έτρωγαν χρήματα σε βάρος της Ελλάδας(και δεν ήταν από τον χώρο της Δικαιοσύνης) και όχι επειδή θα αντιδράσει η Δικαιοσύνη έστω την ύστατη ώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. Τα συγχαρητήρια μου στον "Ανώνυμο 06-11-2012 2:05μ.μ." για την κατάθεση ψυχής που έκανε.
  Το πρόβλημα αγαπητέ συνάδελφε είναι ότι μπήκαμε πολλοί στο κλειστό τους club τα τελευταία χρόνια και αυτό τους έχει ξενίσει πολλούς και πολύ.
  Στα έγγραφα του κ. Άκη Τσοχατζόπουλου το λέει ξεκάθαρα: "Το πρόβλημα μας είναι οι πρωτοδίκες που δεν ελέγχονται". Βρήκαν τον τρόπο να ελέγχουν τη δικαιοσύνη.

  Δεν χρειάζεται να παραιτηθούν όλοι. Αρκεί να παραιτηθεί η ηγεσία και να δηλώσουν δημόσια πως είναι έτοιμοι να παραιτηθούν οι υποψήφιοι αντικαταστάτες τους. Στην Τουρκία αυτό έκανε η στρατιωτική ηγεσία και ο Ερντογάν έκανε πίσω. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα παραιτηθούν οι πρωτοδίκες αλλά οι αρεοπαγίτες. Πιστεύει κανείς πως αυτοί θα το τολμήσουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. Πρώτο μέρος
  ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1776
  Η ομόφωνη Διακήρυξη
  των δεκατριών ενωμένων
  Πολιτειών της Αμερικής
  Όταν κατά την Πορεία των ανθρωπίνων γεγονότων γίνεται απαραίτητο για έναν λαό να λύσει τους πολιτικούς δεσμούς οι οποίοι τον συνδέουν με άλλον και να αναλάβει ανάμεσα στις δυνάμεις της γης την ξεχωριστή και ίση θέση την οποία δικαιούται από τους Νόμους της Φύσης και τον Θεό της Φύσης, στοιχειώδης σεβασμός προς τη γνώμη της ανθρωπότητας επιβάλει [στο λαό αυτό] να διακηρύξει τα αίτια που τον ωθούν στον διαχωρισμό.
  Δεχόμαστε τις εξής αλήθειες ως αυταπόδεικτες, πως όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι, και προικίζονται από τον Δημιουργό τους με συγκεκριμένα απαραβίαστα Δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα στη Ζωή, το δικαίωμα στην Ελευθερία, και το δικαίωμα στην επιδίωξη της Ευτυχίας.
  Πως για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα, ιδρύονται Κυβερνήσεις μεταξύ των Ανθρώπων, αντλώντας τις εύλογες εξουσίες τους από την συναίνεση των κυβερνημένων.
  Πως όποτε μια Μορφή Κυβέρνησης γίνεται καταστροφική για τους σκοπούς αυτούς, είναι Δικαίωμα του Λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει, και να εγκαταστήσει νέα Κυβέρνηση θέτοντας τα θεμέλιά της σε τέτοιες αρχές και οργανώνοντας τις εξουσίες της σε τέτοια μορφή, ώστε να φανεί πιθανότερο να επιφέρει την Ασφάλεια και την Ευτυχία του .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. Β΄μέρος

  Η σύνεση, όντως, επιβάλλει πως Κυβερνήσεις από καιρό εγκαθιδρυμένες δεν θα πρέπει να αλλάζουν για επουσιώδεις και πρόσκαιρους λόγους και ανάλογα, η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανθρωπότητα είναι περισσότερο διατεθειμένη να υπομείνει, όσο το κακό υπομένεται, παρά να διορθώσει την πορεία της καταργώντας μορφές [διακυβέρνησης] στις οποίες είναι μαθημένη. Όταν όμως μια μακρά σειρά καταχρήσεων και σφετερισμών, συνεχώς με τον ίδιο σκοπό, μαρτυρά πλεκτάνη υποταγής [του Λαού] στον απόλυτο Δεσποτισμό, είναι δικαίωμά του, είναι καθήκον του, να αποτινάξει τέτοια Κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει νέους Φύλακες για τη μελλοντική του ασφάλεια .
  Τέτοια υπήρξε η υπομονετική ανοχή αυτών των Αποικιών και τέτοια είναι σήμερα η ανάγκη που τις υποχρεώνει να αλλάξουν το προηγούμενο Σύστημα της Διακυβέρνησής τους. Η ιστορία του σημερινού Βασιλέως της Μεγάλης Βρετανίας είναι μια ιστορία επανειλημμένων αδικιών και σφετερισμών, με άμεσο σκοπό την εγκαθίδρυση απόλυτης Τυραννίας σ΄αυτές τις Πολιτείες. Προς απόδειξη αυτών, ας παραθέσουμε τα δεδομένα στον ειλικρινή κόσμο.
  Έχει αρνηθεί [ο Βασιλιάς] την επικύρωση των πιο ευεργετικών και αναγκαίων για το κοινό καλό νόμων.
  Έχει απαγορεύσει στους Κυβερνήτες του να θεσπίζουν Νόμους άμεσης και επείγουσας σημασίας, εκτός και αν αυτοί τελούν υπό αίρεση μέχρι την συγκατάθεσή του. Και όσο τελούν υπό αίρεση έχει εντελώς περιφρονήσει να ασχοληθεί με αυτούς.
  Έχει αρνηθεί να θεσπίσει άλλους Νόμους για την εξυπηρέτηση κατοίκων μεγάλων περιφερειών, εκτός κι αν οι κάτοικοι αυτοί θα απεμπολούσαν το δικαίωμα της Αντιπροσώπευσης στην Νομοθετική Εξουσία ένα δικαίωμα ανεκτίμητο για αυτούς και δεινό μόνο για τυράννους.
  Έχει συγκαλέσει νομοθετικά σώματα σε τόπους ασυνήθιστους, ακατάλληλους και απομακρυσμένους από τους χώρους φύλαξης των Δημόσιων Αρχείων τους, με μόνο σκοπό να εξαντλήσει τα μέλη τους μέχρις να συμμορφωθούν με τα μέτρα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. Γ μερος
  Έχει επανειλημμένα διαλύσει Βουλές Αντιπροσώπων, επειδή αντιτάχθηκαν γενναία στις δικές του επιβουλές κατά των δικαιωμάτων του λαού.
  Έχει αρνηθεί για πολύ καιρό, κατόπιν τέτοιων διαλύσεων, να διεξάγει νέες εκλογές, κατά συνέπεια η νομοθετική εξουσία, ακατάλυτη καθ'εαυτή, περιήλθε σε ολόκληρο τον λαό ώστε να ασκείται από αυτόν η Πολιτεία παρέμενε εν το μεταξύ εκτεθειμένη σε όλους τους κινδύνους επιδρομής από έξω, και αναταραχής από μέσα.
  Έχει πασχίσει να εμποδίσει την αύξηση του πληθυσμού των πολιτειών για το σκοπό αυτό έφερε προσκόμματα στην εφαρμογή των νόμων για την πολιτογράφηση των ξένων αρνήθηκε να εγκρίνει άλλους για να ενθαρρύνει τη μετανάστευση και επέβαλλε επιπλέον προϋποθέσεις για την παραχώρηση εκτάσεων γης.
  Έχει παρεμποδίσει την απονομή δικαιοσύνης αρνούμενος την κύρωση νόμων για τη σύσταση δικαστικών αρχών.
  Έχει καταστήσει τους Δικαστές εξαρτώμενους μόνο από τη Βούλησή του για τη θητεία τους, και του ποσού και της καταβολής του μισθού τους.
  Έχει θεσμοθετήσει πολυάριθμες νέες θέσεις και έστειλε εδώ ορδές υπαλλήλων που καταπιέζουν το λαό μας και απομυζούν τα υπάρχοντά του.
  Έχει διατηρήσει ανάμεσά μας, σε καιρούς ειρήνης, Μόνιμο Στρατό χωρίς τη συγκατάθεση των νομοθετών μας.
  Επιχείρησε να καταστήσει τη στρατιωτική εξουσία ανεξάρτητη και ανώτερη της πολιτικής εξουσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. Δ΄ μερος
  Έχει συνεργήσει με άλλους με σκοπό να μας υποβάλουν σε μια δικαιοδοσία ξένη προς το σύνταγμά μας, και μη αποδεκτή από τους νόμους μας κυρώνοντας τις υποτιθέμενες νομοθετικές τους πράξεις:
  Για να σταθμεύει μεγάλα σώματα ενόπλων στρατιωτών ανάμεσά μας
  Για να τα προστατεύει, με εικονικές Δίκες, από την τιμωρία για τους φόνους που διαπράττουν κατά των κατοίκων αυτών των Πολιτειών
  Για να αποκόβει όλες μας τις Συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο
  Για να μας επιβάλλει Φόρους δίχως τη συγκατάθεσή μας
  Για να μας στερεί, σε πολλές περιπτώσεις, το ευεργέτημα της Δίκης από Ενόρκους
  Για να μας στέλνει πέρα από τους Ωκεανούς για να δικαστούμε για ανυπόστατα αδικήματα
  Για να καταργεί το ελεύθερο Σύστημα των Αγγλικών Νόμων σε μια όμορη Επαρχία, ιδρύει σε αυτήν μια Αυθαίρετη κυβέρνηση, και επεκτείνει τα Όριά της ώστε να την καταστήσει αμέσως ένα υπόδειγμα και ένα κατάλληλο εργαλείο για να εισαγάγει την ίδια απόλυτη εξουσία σε αυτές τις Αποικίες
  Για να καταλύει τους Καταστατικούς Χάρτες μας, να καταργεί τους πιο πολύτιμους νόμους μας και να μεταβάλει ριζικά τον τρόπο διακυβέρνησής μας.
  Για να αναστείλουν τη λειτουργία των νομοθετικών σωμάτων μας, οικειοποιήθηκαν [ο Βασιλιάς και οι συνεργοί του] την εξουσία να νομοθετούν για μας σε οποιαδήποτε περίπτωση.
  Παραιτήθηκε του δικαιώματός του να κυβερνά εδώ, εφόσον αποκήρυξε την Προστασία του και διεξάγει πόλεμο εναντίον μας.
  Λεηλάτησε τις θάλασσές μας, ρήμαξε τις ακτές μας, κατέκαψε τις πόλεις μας και κατέστρεψε τις ζωές του λαού μας.
  Μεταφέρει ήδη ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις ξένων μισθοφόρων για να ολοκληρώσουν το έργο θανάτου, ερήμωσης και τυραννίας που ξεκίνησε ήδη με Σκληρότητα και Προδοσία, παραδείγματα των οποίων δύσκολα θα μπορούσε να συναντήσει κανείς και στις πιο βάρβαρες εποχές, και είναι εντελώς ανάξιες ηγέτη πολιτισμένου έθνους.
  Υποχρέωσε τους συμπολίτες μας που αιχμαλώτισε στην ανοιχτή θάλασσα να πάρουν τα όπλα εναντίον της χώρας τους και είτε να μεταβληθούν σε εκτελεστές των φίλων και αδελφών τους, είτε να δολοφονηθούν απ'αυτούς.
  Προκάλεσε ντόπιες εξεγέρσεις ανάμεσά μας και προσπάθησε να κατευθύνει εναντίον των κατοίκων της παραμεθορίου μας, τους ανηλεείς Αγρίους Ινδιάνους των οποίων η γνωστή πολεμική μέθοδος είναι ο αδιάκριτος αφανισμός [ανθρώπων] όλων των ηλικιών, φύλου και κοινωνικής τάξης.
  Σε κάθε στάδιο αυτής της καταδυνάστευσης έχουμε αιτηθεί θεραπείας με την μεγαλύτερη σεμνότητα: μα οι επανειλημμένες μας εκκλήσεις έχουν απαντηθεί μόνο με επανειλημμένες αδικίες. Ένας Ηγεμόνας του οποίου ο χαρακτήρας έχει όλα τα γνωρίσματα που αρμόζουν σε έναν Τύραννο, είναι ακατάλληλος για ηγέτης ελεύθερων ανθρώπων.
  Ούτε παραμελήσαμε τις υποχρεώσεις προς τους Βρετανούς αδελφούς μας. Τους προειδοποιήσαμε κατά καιρούς για τις απόπειρες των νομοθετικών σωμάτων τους να επεκτείνουν την αυθαίρετη δικαιοδοσία τους στις υποθέσεις μας. Τους υπενθυμίσαμε τις περιστάσεις της μετανάστευσης και εγκατάστασής μας εδώ. Απευθύναμε έκκληση στο έμφυτο αίσθημα δικαιοσύνης και μεγαλοθυμίας τους και επικαλεστήκαμε τους δεσμούς της κοινής καταγωγής μας για να αποκηρύξουν αυτές τις πράξεις σφετερισμού, οι οποίες αναπότρεπτα θα διαρρήγνυαν τους δεσμούς και την αλληλογραφία μας. Και αυτοί κώφευσαν στη φωνή της δικαιοσύνης και της συγγένειας. Οφείλουμε, κατά συνέπεια να ενδώσουμε στην ανάγκη που επιβάλει το χωρισμό μας και να τους θεωρούμε, όπως και το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, εχθρούς στον πόλεμο και φίλους στην ειρήνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. Ε΄ μέρος
  Συνεπώς, εμείς, οι αντιπρόσωποι των ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφού συγκαλέσαμε Γενική Συνέλευση, επικαλούμενοι τον Υπέρτατο Κριτή του κόσμου ως μάρτυρα των προθέσεών μας, διακηρύσσουμε και δηλώνουμε επισήμως, στο όνομα και με εξουσία του αγαθού λαού των αποικιών αυτών, ότι αυτές οι ενωμένες Αποικίες, αποτελούν και δικαιωματικά οφείλουν να αποτελέσουν ελεύθερες και ανεξάρτητες πολιτείες, ότι απαλλάσσονται από κάθε πίστη και υποταγή προς το Βρετανικό Στέμμα, και ότι κάθε πολιτικός δεσμός μεταξύ αυτών και του Βρετανικού Κράτους λύεται και πλέον δεν υφίσταται και ότι ως ελεύθερες και ανεξάρτητες πολιτείες έχουν πλήρη ισχύ να κηρύξουν πόλεμο, να συνομολογήσουν ειρήνη, να συνάψουν συμμαχίες, να καθιερώσουν εμπόριο και να προβούν σε κάθε είδους συμφωνίες και ενέργειες που χαρακτηρίζουν τα ανεξάρτητα κράτη. Και προς στήριξη αυτής της διακήρυξης, έχοντας ακλόνητη πίστη στην προστασία της Θείας Πρόνοιας, αμοιβαία δεσμεύουμε μεταξύ μας τις Ζωές μας, τις Περιουσίες μας και την ιερή Τιμή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. Συγνώμη , ζει Ειρηνοδίκης Δ τάξης από Μακεδονία στα Δωδεκάννησα με γυναίκα άνεργη και παιδί 1 έτους με μισθό 1350 ευρώ;;
  Η ένωση γιατί δεν μας προστάτεψε; Γιατί δεν είπε "όσοι παίρνουν κάτω από 2.000 ευρώ δεν τους αγγίζετε", και να αγωνιστεί για αυτό.
  Κάθονται και τρώγονται και μας έχουν γραμμένους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 147. Αγαπητέ Μακεδόνα Ειρηνοδίκη Δ Ταξεως που υπηρετεις στα Δωδεκανησα, σου εδωσαν την απαντηση ορισμενοι εδω μεσα. Οτι καλυτερα φτωχος παρα καθόλου δικαστης, ότι η ανισυνταγματικοτητα των μειωσεων ειναι....αστειοτητα, ότι οι διακοπές των συνεδριασεων ειναι παρανομες και αντισυνταγματικες ως..."απεργια" (θου Κυριε).
  Κοψε το λαιμο σου και ζησε, και μην μιλας, επειδη "οι δικαστες μιλουν με τις αποφασεις τους".
  Τι εχετε να απαντησετε ολοι εσεις οι συνάδελφοι, που κανετε υψηλή κριτική περί "νομιμοτητας" σε αυτον τον ανθρωπο, που πρέπει να αποδώσει Δίκαιο στους συμπολιτες του?
  Τι εχετε να πειτε σε αυτόν τον άνθρωπο όλοι εσεις οι δικηγοροι, που γραφετε εδω μεσα και βγαζετε εμπαθεια για δικαστες που "σκεφτονται μονο το μισθο τους"?
  Τι εχετε να πειτε ολοι εσεις οι μη νομικοι συμπολιτες, που λετε "ανεβειτε στις εδρες αμεσως και σκεφτειτε μας?"
  Απαντήστε του. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ της 7 Νοε 2012:
  Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου:
  ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ...!!! Επιπλέον δηλώνω ότι είναι αναγκαίες οι περικοπές των Δικαστών...!!!
  χαχαχαχααχαχα χοχοχοχοχοχο

  ΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
  χαχαχαχαχαχαχα χοχοχοχοχοχο

  ΥΓ. Ψιλό γαζί μας δουλεύανε.., τώρα ας τα λουστούμε όλοι μας... ε ρε γλέντια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Όλες οι απόψεις έχουν καταγραφεί. Δεν υπάρχει λόγος ανακύκλωσης τους. Μπορεί κάποιος να βγάλει σε καθαρά ποσά τους νέους μισθούς να ξέρουμε και γιατί ακριβώς μιλάμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. Προς τον ανώνυμο δικαστή της
  6 Νοεμβρίου 2012 2:05 μ.μ.
  Μπορεί να ήταν λίγο προβοκατόρικο το Post περί παραιτήσεων, αλλά μην ξεχνάτε ότι το προκάλεσαν άλλοι συνάδελφοί σας, που σε προηγούμενες αναρτήσεις ανέφεραν το υψηλό επίπεδο της σχολής, το πόσο δύσκολο είναι να γίνει κανείς δικαστής και κατέληγαν στο ότι αν ήθελαν θα μπορούσαν να βγάλουν πολλαπλάσια από τη δικηγορία. Αυτό ακριβώς είπε και ο προηγούμενός σας προβοκάτορας: όποιος μπορεί να βγάλει, πάει και τα βγάζει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ότι είναι δυσκολο να μπει κανείς στη σχολή μπορεί να το αμφισβητήσει μόνο κάποιος που δεν έχει περάσει από τη διαδικασία αυτη αγαπητέ. Από εκείνκαι πέρα, υπάρχουν πολλοί από εμας, εκ των οποίων και εγώ, που δεν τρέφουν καμία εκτίμηση για τη Δικηγορία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, μάλλον σφάλλετε αν πιστευετε οπτι για όλους μας το Δικαστικό ήταν η εναλλακτική λύση. Το Δικαστικό, αν δεν είναι πρώτη επιλογή, αν δεν είναι συνειδητή επιλογή ζωής, γρήγορα θα σε " ξεράσει". Αν είστε Δικαστής θα το γνωρίζετε, αν όχι δεν έχω την αξίωση να το κατανοήσετε.

   Διαγραφή
 151. Μήπως οι Δικαστές θα έπρεπε να κατεβάσουν αύριο τα στυλό και να κατέβουν μαζί με τον υπόλοιπο λαό στον δρόμο; Δεν χρησιμεύει σε τίποτα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας-και μάλιστα ετεροχρονισμένη-έξω από τον Άρειο Πάγο. Οι Δικαστές μαζί με τον λαό μπορούν να αλλάξουν-ή έστω να πιέσουν για να αλλάξουν-την κατάσταση που ζούμε προς το καλύτερο. Αν αποκοπούν από την κοινωνία και η κυβέρνηση θα αδιαφορήσει για τα αιτήματά τους αλλά και οι πολίτες θα τους θεωρεί τέως προνομοιούχους που γκρινιάζουν άσκοπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. *ο πολίτης ήθελα να πω,συγγνώμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. χαχαχαχα.
  Ανώνυμε των 8:03 της 06.11.12, με έκανες και γέλασα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ανέκδοτο το είχα ανάγκη αυτές τις ημέρες.
  "Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα παραιτηθούν οι πρωτοδίκες αλλά οι αρεοπαγίτες"
  χαχαχαχαχαχαχαχα.
  Πόνεσε η κοιλιά μου από τα γέλια.
  χαχαχαχαχαχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. Στον Ειρηνοδίκη 8.48'
  Η άποψή σου δείχνει ακριβώς φίλε/η πως φτάσαμε να διχαζόμαστε για πράγματα αυτονόητα. Εσύ δεν βγαίνεις με 2.000 και σε ενδιαφέρει μόνο η κατηγορία σου. Δε σε νοιάζει αν αυτός που έχει πχ μισθό 2.500 έχει πιο πολλά έξοδα από σένα και είναι σε χειρότερη θέση. Εσένα σε ενδιαφέρει μόνο να σώσεις εσύ το μισθό σου. Με την ίδια λογική και ο συνάδελφος που εισπράττει από μισθώματα 3.000 το μήνα δεν ενδιαφέρεται καν για κινητοποιήσεις. Ξύπνα και κατάλαβε επιτέλους ότι στους αγώνες δεν πάει ο καθένας μόνος του! Όσο για το τί μπορεί να κάνει το ΔΣ είσαι και συ βαθιά νυχτωμένος όπως πολλοί εδώ. Μήπως να "πείσει" τον Υπουργό με επιχειρήματα γιατί ο δόλιος δεν κατάλαβε τι σημαίνει μισθολόγιο δικαστών; Ή να βγάλουμε τα τανκς στους δρόμους; Συνειδητοποιήστε ότι μας έχουν γραμμένους και απο μας εξαρτάται αν θα τους αναγκάσουμε να μας ακούσουν. ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. "Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
  ..........Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.».
  Όσοι έχουμε βαθμό Πρωτοδίκη και κάτω, δηλ. οι πολλοί, μέχρι να γίνουμε Πρόεδροι, ετοιμαστείται να πηγαίνουμε με φθαρμένα κοστούμια,μπαλωμένες κάλτσες και καλσόν, τρύπια παπούτσια και ένα πουγκί με ελίτσες και ψωμάκι για το κολατσιό, στα Δικαστήρια. Έτσι, με αξιοπρέπεια!Και αν κανείς μας καταστρέψει το κοστούμι, θα κάνουμε σαν τον Ορέστη Μακρή στην ταινία με τη Βουγιουκλάκη που του βάλανε φωτιά στο "ολοκαίνουργιο", όπως έλεγε, προπέρσινο κοστούμι του...Χα,Χα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. Δεν είμαι δικαστής και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω :
  1500€ καθαρά το μήνα είναι λίγα για Πρωτοδίκη ;!
  Δηλαδή πόσα πρέπει να παίρνει ;
  3-4 χιλιάρικα το μήνα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 157. μα η εισοδος στο δικαστικο σωμα κανεναν δεν εγκλωβιζει ωστε να μην εχει αλλες διεξοδους..
  ανωνυμε/η 6-11-2012, ωρα 2:05, εφοσον ειστε 10 χρονια στο σωμα και οταν μπηκατε αναμενατε καλυτερους μισθους (!!!!!! οταν μπηκατε να σας θυμισω οτι ο μισθος ηταν περιπου οσο τωρα με τις νεες μειωσεις), τωρα που δεν μπορειτε να ζειτε και φοβαστε οτι θα υποταγειτε στην πολιτικη εξουσια (!!!!!!!! δηλαδη οι δικαστες πριν τις αυξησεις του 1998 επαιρναν εντολες για καθε υποθεση απ' τον υπουργο δικαιοσυνης? αυτο λετε????) εχετε μπολικες δυνατοτητες :
  α) Να επιστρεψετε στη δικηγορια, οπου ως τεως δικαστης θα εχετε και σημαντικη πελατεια..
  β) να γινετε δημοσιος υπαλληλος με μεταταξη, οπου δεν θα εχετε δουλεια στο σπιτι, μεταθεσεις, 2 σπιτια, εξοδα μεταβατικων, κτλ...

  Συνεπώς σε κανενα αδιεξοδο δεν βρισκεσθε (σε αντιθεση με καποιον πχ δασκαλο που βρισκεται τοποθετημενος στην κω με μισθο 700 ευρω)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. Όταν μπήκα στο σώμα κύριε δάσκαλε απο την Κω, η βενζίνη στοίχιζε 0,68 το λιτρο. Δεν υπήρχαν χαράτσια, ο Φπα ήταν πέντε μονάδες λιγότερο, δεν πλήρωνα για συνταγογράφηση και φάρμακα, το κόστος ζωής ήταν πολύ χαμηλότερο. Δεν μπαίνω απέναντί σας και δεν εχω διάθεση αντιπαράθεσης. Επίσης δεν εχω τρεις μήνες διακοπές το χρόνο ούτε κάνω την ίδια δουλειά με εσάς. Αν δεν το κατανοείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 159. Προς ανώνυμο 8:47

  "αγαπούλα βγάλε την κουκούλα".

  Τα περί δασκάλου στα νησιά κάποιον/α,
  μου θυμίζει.
  Για να μη νομίζεις ότι οι "καθόλου" τρώνε κουτόχορτο.
  Τρέξε και συ να τσιρίζεις το διαδίκτυο για το "δίκαιο" των δασκάλων και το "άδικο" των συναδέλφων σου. Να τους εκθέσεις στην κοινή γνώμη, "για να μάθουν αυτοί που θέλουν να είναι πλούσιοι σε βάρος των φτωχών".
  Λίγη ντροπή υπάρχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 160. Προς Ανώνυμο(7 Νοεμβρίου 2012 10:46 μ.μ.)για όποιον δεν είναι Δικαστής ή δεν έχει γνωστούς που να ασκούν το λειτούργημα αυτό είναι δύσκολο να κατανοήσει τι σημαίνει μια σημαντική μείωση του μισθού του Ειρηνοδίκη και του Πρωτοδίκη. Χρειάζεται σεβασμός και λογικά επιχειρήματα από όλες τις πλευρές(Δικαστικούς και μη)αλλά και λίγο περισσότερη υπομονή από τους λειτουργούς της Θέμιδος προς τους υπόλοιπους πολίτες,όπως και περισσότερη επιμονή για να εξηγήσουν στον μέσο Έλληνα τα (σοβαρά)προβλήματα της Δικαιοσύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 161. Απάντηση προς Εύα, 7.12.2012, 10:58. Αγαπητή μου, ειναι προφανές οτι ενω δεν εισαι δικαστης, διάκεισαι θετικά λόγω κάποιου ή κάποιων δικαστων στο περιβαλλον σου, κάτι που σε κάνει να γνωρίζεις τις συνθηκες εργασίας μας και να κατανοείς τα προβλήματα. Αρα θα γνωρίζεις επίσης, ότι εμείς ποτέ δεν στρεφόμαστε κατά του πολίτη, όσο έντονη κριτικη και εαν ασκεί, αρκεί να είναι καλόπιστος. Αυτούς που κατακρινουμε εδω μέσα, είναι ομως αυτοί που εξώφθαλμα δείχνουν εμπάθεια, ψεύδονται και επιχειρούν να μας διασύρουν στα μάτια του κόσμου, ώστε να υποβαθμίσουν τη Δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε, εξ ου και οι έντονες αντιδράσεις μας σε εγκαθέτους και ψεύτες. Πίστεψέ με, κάθε μέρα ο απλός κόσμος είναι στο μυαλό και στην ενασχόλησή μας, μένουμε ξάγρυπνοι για να πάρουμε σωστη αποφαση και να μην αδικήσουμε κανέναν, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Μην χάσεις ποτέ την πίστη σου σε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 162. Μην τον παρεξηγείτε τον δάσκαλο απο την Κω, ειναι πολυ απασχολημενος ολη μερα να γραφει σχολια στο διαδικτυο. Βεβαια εκεινος ως δασκαλος, εχει παρα πολυ ελευθερο χρόνο, καθώς και τρεις μηνες διακοπές κάθε έτος.
  Και βεβαια τέτοια ωρα δεν εχει τι να κανει και βγαινει να κρινει τους δικαστες. Εμεις βεβαια τετοια ωρα (βραδιατικα) εχουμε δουλεια να κανουμε. Προσωπικά μέχρι τωρα εγραφα μια επειγουσα υποθεση ασφαλιστικων μετρων (κατα τα αλλα απεχουμε) ενω προφανώς ο δασκαλος απο την Κω ψιλοβαριεται, και μη εχοντας τι να κανει, αναρωτιεται τι παραπανω κανω εγω απο εκεινον.
  Επιτελους πρεπει καποτε να το πουμε σε ολους τους τονους.
  Οχι κυριε δασκαλε απο την Κω, ΔΕΝ ειμαστε το ιδιο, Ούτε με σας, ούτε με ταξιτζηδες, αστυνομικούς, κλπ κλπ. Το επιχειρημα "εμεις παιρνουμε 700, εσεις πόσα θελετε να παιρνετε" κούρασε πια. Εμεις θα παιρνουμε οσα και οι βουλευτες, γιατι ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, τελεία και παύλα (κατ΄αναλογίαν με τους ανωτατους). Αν δεν μπορείτε (ή δεν θελετε) να το καταλαβετε, σταματηστε να μας ενοχλειτε και πηγαινετε να κανετε εξυβριστικα σχολια στα μπλογκς μαζί με διαφορους άλλους έξαλλους που απο το μεσημερι γραφουν ό,τι εμετικο σκολιο μπορει να φανταστει κανενας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 163. κ. Συνάδελφοι,
  μην τα βάζετε με τον "δάσκαλο από την ΚΩ", δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  Συνάδελφος μας είναι, δικαστής, "προβατόσχημος λύκος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 164. Προς Ανώνυμο 7 Νοεμβρίου 2012 11:20 μ.μ.:ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Η αλήθεια είναι πώς η πρακτική που έκανα στο Πταισματοδικείο της πόλης μου(μέσω ΙΕΚ σαν υπάλληλος γραμματείας)με έκανε να πιστέψω περισσότερο σε σας(σαν λειτουργούς)όσο και στον θεσμό της Δικαιοσύνης και να κατανοήσω εν μέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι καθημερινά. Μην ανησυχείς όμως:Δεν θα χάσω ΠΟΤΕ την πίστη μου στους Έλληνες Δικαστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 165. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΟΛΙΣ ΓΙΝΟΥΝ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΗΙΝΟ...
  ΑΣ ΟΨΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΤΕΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΑΝ, ΠΟΛΛΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ

  ΙΑΒΕΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 166. Ούτε ο δάσκαλος αξιζει να παίρνει 700 ευρώ μόνο,ούτε ο δικαστής 1500. ΑΣ το.ξαναπΩ:ΑΣ μην μπαίνουμε στη λογική του "διαίρει και βασίλευΕ".Γιατί να μην συγκρίνουμε τότε τις αμοιβές και τα έξτρα των βουλευτών κλπ. για τους οποίους η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να χρυσοπληρώνέι, για όσα καλα προσέφεραν στη χώρα,μάλιστα, ενώ για τους υπόλοιπους όχι?Πληρώνονται καλύτερα από ο,τι σε άλλες χώρες της ΕυρώπηΣ, δεν μειώνουν τον αριθμό σε 200 βουλευτέΣ, ενώ προβλέπεται από.το.Σύνταγμα και παρόλα αυτά, γι'αυτούς δεν ισχύει το "Γιάννης κερνάει,Γιάννης πίνει"?Πάντα αλλού είναι ο Έλληνας.Φυσικά βοηθούν και οι κολλητοί των άλλων δύο εξουσιών, δημοσιογράφοι.Πρέπει να γίνει βροντερό αίτημα όλων των Ελλήνων να μειωθούν αναλόγως με εκείΝες των δικαστων, οι απολαβές τους.Αρκετά με την αναισχυντιΑ.Ή δεν έχει γιΑ όλους το ταμείο ή έχεΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 167. Η ψήφιση των μέτρων φέρνει και το τέλος του ωραίου αγώνα σας. Είναι βέβαιο οτι θα μείνει στην μνήμη όλων η πρωτοφανής -για το Δικαστικό Σώμα- κινητοποίηση σας και αναμφίβολα θα αποτελέσει παράδειγμα επίδειξης σθένους των δικαστών απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Αλλά τώρα, πια, καιρός να επιστρέψετε στις έδρες σας. Δεν υπάρχει πλέον κάνενα έρεισμα συνέχισης των διακοπών κλπ.
  Dura lex, sed lex.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 168. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΚΑΙ.GR

  «Αλώβητοι» οι βουλευτές

  Του Γιωργου Σ. Μπουρδαρα

  Χωρίς να επέλθουν σημαντικής συμβολικής αξίας περικοπές στα επιδόματα των βουλευτών, ψηφίστηκε αργά χθες το βράδυ ο ετήσιος, για το 2013, προϋπολογισμός δαπανών του Κοινοβουλίου, συνολικού ύψους 148.751.000 ευρώ. Ενδεικτικό δεν είναι μόνο ότι παραμένουν αμείωτα τα επιδόματα «οργάνωσης γραφείου», «οικογενειακό» και «έξοδα κίνησης», που ανέρχονται συνολικά στα 10.071.000 ευρώ. Αλλά και πως δεν καταργήθηκε το επίδομα συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές – συμμετοχή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των βουλευτικών καθηκόντων: για το επόμενο έτος προβλέπεται κονδύλι 1,6 εκατ. ευρώ.

  Η πρόταση για πλήρη κατάργηση του επιδόματος απορρίφθηκε και αντ’ αυτού αποφασίστηκε απλώς η μείωσή του κατά 45 ευρώ. Ετσι τώρα η ανά συνεδρίαση αμοιβή ανέρχεται στα 105 ευρώ. Σημειώνεται πως αν και δεν δίνονται στη δημοσιότητα οι σχετικοί κατάλογοι, η καταβολή του σχετικού ποσού γίνεται σχεδόν προς όλους, ανεξαρτήτως του αν είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια ή έστω στο μεγαλύτερο μέρος των συνεδριάσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προς ορισμένους, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10% των μελών της κάθε επιτροπής, αποφασίστηκε να μην καταβληθεί το εν λόγω επίδομα εξαιτίας των απουσιών τους κατά την τελευταία περίοδο. Η εικόνα των συνεδριάσεων, πάντως, καταδεικνύει πως τα άδεια έδρανα είναι πολλαπλάσια αυτού του ποσοστού.

  Ο κ. Δημ. Γελαλής (ΣΥΡΙΖΑ) επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η περιστολή των δαπανών, σημειώνοντας πως από τα συνολικά 22 εκατ. μείωσης σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό, τα 18 εκατομμύρια προέρχονται από περικοπές στις αποδοχές των απασχολουμένων στο Κοινοβούλιο (υπαλλήλων, συνεργατών βουλευτών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, αστυνομικών).

  Το ζήτημα με την αδιαφάνεια στα κονδύλια που κατευθύνονται στο Ιδρυμα της Βουλής έθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Β. Καπερνάρος (Ανεξάρτητοι Ελληνες).

  Υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ και οι Ανεξ. Ελληνες. Κατά ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, επειδή υπάρχουν μεγάλες περικοπές στους υπαλλήλους, και η Χ.Α. βάσει της αντίθεσής της στο πολιτικό σύστημα.

  ΙΑΒΕΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 169. http://www.newsnow.gr/article/157731/apokalypsi---sok-meso-misthodikeiou-20000-o-pragmatikos-misthos-tou-voulefti.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 170. http://www.zougla.gr/greece/article/kinitopiseon-sinexia-gia-dikastes-ke-isagelis

  Συνέχεια των κινητοποιήσεων μέχρι τις 21 Νοέμβρη. Έχει κανείς κάποια ενημέρωση επίσημη;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 171. Για τους δικαστές του φόρουμ...
  Συνεχίστε αντισταθείτε,τώρα είναι η ώρα να γίνουν όσα δεν κάνατε μέχρι τώρα...Έτσι θα καταλάβετε καλύτερα την κοινωνία που δεινοπαθεί χρόνια...
  Δώστε το παράδειγμα της μαχητικότητας στον αγώνα σας και από τις ΕΔΡΕΣ.
  ΚΥΡΙΩΣ μην ξεχάσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 172. Ερώτηση...
  Η παράγραφος Γ΄ αρ.38 εδ. β΄ του ήδη ψηφισμένου μνημονίου επαναφέρει σε ισχύ από 1-8-2012 τις διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών και χρονοεπιδομάτων;;; Από μια πρώτη ανάγνωση αυτό αντιλαμβάνομαι...και είναι ίσως το μόνο καλό σε αυτόν τον ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ από πολλές...μα πολλές απόψεις νόμο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 173. Προσωπικά είμαι αντίθετος στη συνέχιση της αποχής. Έχω ακούσει ότι άλλους εργαζόμενους να λένε "εγώ αν απεργήσω δεν πληρώνομαι, εσείς πώς απέχετε και παίρνετε όλα τα χρήματα ;", το οποίο είναι εύλογο. Πρέπει να βλέπουμε και την ταλαιπωρία του πολίτη και των Δικηγόρων, οι οποίοι δεν έχουν σταυρώσει χρήματα. Κατά τη γνώμη μου, όμως αυτό που θα΄πρεπε να προωθήσει η Ένωση θα ήταν, απασχόληση, ανάλογη του μισθού μας : α) μείωση των εκδικαζόμενων υποθέσεων β) κατάργηση των εκτενών αιτιολογιών (αφού ο μισθός μας μειώνεται δεν μπορεί να υπάρχει και απαίτηση για αιτιολογία αναλυτική, με πλήρεις παραπομπές,σαν να είναι διατριβή) και παντελής εξάλειψή της σε ορισμένες διαδικασίες (λχ. ασφαλιστικά μέτρα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 174. Κύριοι καλημέρα! Δεν είμαι δικαστής, αλλά αδυνατώ να κατανοήσω γιατί 1700 ευρω είναι λίγα υπό τις παρούσες συνθήκες όταν τόσα θα παίρνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι αρχηγοί των τριών όπλων θα παίρνουν λιγότερα.Μη μου πείτε για το άρθρο 88 παραγραφος 2 του Συντάγματος γιατί αυτό λέει ότι οι αποδοχές των δικαστών ειναι αναλογες με το λειτούργημά τους, δε λέει πουθενά ότι 'πρέπει να παίρνουν όσα και οι βουλευτές'. Και ερωτω κ. Πρωτοδίκες δεν είναι ανάλογες οι αποδοχές σας με το λειτούργημά σας με τα σημερινά δεδομένα που ο θεσμικός ρόλος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ αποτιμάται σε μισθολογική αξια ίδια με τη δική σας; Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχει αγανάκτηση στον κόσμο με την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Πώς διαμαρτυρηθήκατε γιαυτό και για τις άλλες παθογενειες της ελληνικής δικαιοσύνης(εφόσον δε φταίτε όπως λέτε); Κατεβηκατε από τις έδρες ή το κάνετε μόνο τώρα για το μισθό σας; Αυτά δεν μπορω να κατανοήσω ως απλός πολίτης και ειλικρινά περιμένω να μου εξηγήσετε.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 175. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

  ΝΑΙ στις νέες μειώσεις των μέχρι πριν έξι μήνες συναδέλφων μου, που μου έκαναν την τιμή να τους εκπροσωπώ για χρόνια.
  ΝΑΙ στην υποβάθμιση του κύρους της Δικαιοσύνης.
  ΝΑΙ στην στοχοποίηση των Δικαστών.
  ΝΑΙ στην εξαθλίωση των Δικαστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 176. αυτό το παραμύθι με τα λεφτά που δεν υπάρχουν πρέπει να σταματήσει κάποτε!!! γνωστός μου υπάλληλος της Βουλής μόλις έκανε αίτηση συνταξιοδότησης και του καταβλήθηκε άμεσα το εφάπαξ του 90.000 ευρώ (τα υπόλοιπα 40.000 ευρώ που εδικαιούτο παρακρατήθηκαν για αποπληρωμή δανείου του). Οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Δημοσίου θα πάρουν (;) το εφάπαξ τους μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια μειωμένο μέχρι και 83%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 177. Προς κ.ανωνυμο της 9-11,6.40:Το Ζ' ψήφισμα εξομοιωνει τις αποδοχές των βουλευτών με αυτές των δικαστών.Επομένως θα έπρεπε να μειωθούν και οι αποδοχές των βουλευτών,οι οποίες ανέρχονται,σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,από 6.762-8.120,94 ευρώ μηνιαίως ΚΑΘΑΡΆ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 178. Ανωνυμε 6:40, τι σχεση εχει ο αρχηγος ΓΕΕΘΑ?
  Οι λειτουργιες του Κρατους ειναι τρεις. Νομοθετικη, Εκτελεστικη και Δικαστικη.
  Και πρεπει οι αποδοχες τους να ειναι αναλογες.
  Συνταγματικα πρεπει να συγκρινοματε μισθολογικά μόνο με τους βουλευτες, οχι με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
  Τοσο απλα.
  Ο βουλευτης πλεον παιρνει 6.500 καθαρά χώρια τις λοιπές ατέλειες (βενζινες, εισιτηρια κλπ) και ο Προεδρος του Αρειου Παγου πλεον τα μισα.
  Τοσο απλο ειναι. Και επιχειρηματα του τυπου "ο κοσμος μενει ανεργος", "οι δασκαλοι παιρνουν 700 ευρω" κλπ κλπ, λυπαμαι, αλλά δεν αποτελούν επιχειρηματα.
  Ας παρει ο βουλευτης οσο και ο προεδρος του αρειου παγου και το θεμα εχει ληξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 179. Για τους αγαπητούς φίλους μή δικαστές που απορούν γιατί τα 1.500 το μήνα είναι λίγα για τους δικαστές, πέρα από όσα έχουν ήδη ειπωθεί για Σύνταγμα κλπ΄,τους λέω το εξής: Το να στερηθεί κάποιος το 60% του μισθού του ανεξάρτητα από το πόσα εισέπραττε δε σας φαίνεται μεγάλο ποσοστό; Κάποιος που προσάρμοσε τη ζωή του (με δάνεια κλπ)σε αυτά που η Πολιτεία του αναγνώριζε μισθολογικά, πώς θα συνεχίζει να ζεί καλύπτοντας μόνο τις υποχρεώσεις του; Προφανώς δε σας ενδιαφέρει γιατί δεν είστε εσείς στη θέση του. Όταν φανταστείτε πως θα ζείτε εσείς (ανεξαρτήτως του μισθού που έχετε) με μειώσεις 60%, τότε περιμένουμε καινούρια σχόλια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 180. Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΩΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ, ΨΗΦΙΣΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;
  Το είδαμε και αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 181. http://zeidoron.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6453.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 182. Προς Ανώνυμο 8 Νοεμβρίου 2012 1:45 π.μ.:πολύ σωστή τοποθέτηση αλλά γιατί δεν τα λέτε-ο Δικαστές- με αυτόν τον τρόπο δημοσίως; Πραγματικά εκτιμώ την Πρόεδρο της ΕΔΕ και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και τους θεωρώ μαχητικούς αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται περισσότερος "τσαμπουκάς"(συγγνώμη για τη λέξη αλλά πιστεύω πώς είναι η πλέον κατάλληλη).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 183. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ REAL.GR

  Ρεπορτάζ: Κωνσταντάτου Μαριάνθη

  Αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος πρότεινε συνταγματική αναθεώρηση για το θέμα της κομματικής πειθαρχίας.
  «Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Μέχρι πού πάνε τα ελεύθερα όρια της γνώμης των βουλευτών; Γιατί υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης, αλλά υπάρχουν και τα όρια των οργανωμένων κομμάτων. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει ένα κόμμα μία απόφαση και οι βουλευτές να κάνουν κάτι άλλο. Και πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε αυτό στην αναθεώρηση του Συντάγματος», είπε ο κ. Αθανασίου.  ΑΙΣΧΟΣ,ΑΙΣΧΟΣ,ΑΙΣΧΟΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 184. Έτσι όπως πάει ο κ. Αθανασίου, θα είναι ο πρωτεργάτης της Συνταγματικής αναθεώρησης για την κατάργηση του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος (μήπως και του αρ 87;)
  Ξεχνάτε όμως κατι κ. πρώην συναδελφε. Η εκλογή σας έγινε από το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αν ο κ. Σαμαράς κρίνει ότι πρέπει να δώσετε τη μάχη από τα ψηφοδέλτια των εκλογικών περιφερειών μπορείτε να εκτιμήσετε πόσοι από τους πρώην συναδελφους σας που σας στήριζαν επί σειρά ετών, θα πράξουν το ίδιο και τώρα; Αν βρεθείτε σε αυτή τη θέση, τί θα τους (μας) πείτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 185. Τελικώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο μισθολόγιό μας, καλύτερα θα ήταν να μας καταβάλουν τις κρατήσεις και τους φόρους μας αντί μισθού και, από την άλλη, να τους δίνουμε το μισθό μας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 186. κ. Δικαστά, γιατί έχετε τη γνώμη ότι οι Μητροπολίτες προ Μνημονίων ελάμβαναν 2250 και όχι μισθό Συμβούλου Επιτρατείας;
  Ν. 590/77
  (Καταστατικός Χάρτης)
  Ἄρθρον 32.
  1. Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μισθοδοτούμενοι ὑπὸ τοῦ ΟΔΕΠ λαμβάνουν:
  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τὰς πάσης φύσεως ἀποδοχὰς τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολῖται τὰς τοῦ Συμβούλου τῆς Ἐπικρατείας.
  ...........
  Από τη δικαρκή νομοθεσία δεν φαίνεται να έχει καταργηθεί η διάταξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"