Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Κατάρτιση των Πολιτικών και Ποινικών Τμημάτων, με κατανομή σ’ αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2015− 2016 ΦΕΚ B 1498/2015

ΦΕΚ B 1498/2015 


Κατάρτιση των Πολιτικών και Ποινικών Τμημάτων, με
κατανομή σ’ αυτά των μελών του Αρείου Πάγου,
για το δικαστικό έτος 2015− 2016
Αριθμ. απόφ. 34/2015 (3)
Κατάρτιση των Πολιτικών και Ποινικών Τμημάτων, με
κατανομή σ’ αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για
το δικαστικό έτος 2015− 2016.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 17.6.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο
Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε−
ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε,
ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρεί−
ου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγματος και 23
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην

οποία έλαβαν μέρος


...........


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των
μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2015−
2016, ως εξής:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
από τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του
Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και οκτώ (8)
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Δημήτριος Κράνης, 2) Αντώνιος
Ζευγώλης, 3) Γεώργιος Λέκκας 4) Πηνελόπη Ζωντανού,
5) Αθανάσιος Καγκάνης, 6) Αλτάνα Κοκκοβού, 7) Αβρο−
κόμη Θούα και 8) Αγγελική Τζαβάρα, ως μέλη του.
Α΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η
Δήμητρα Παπαντωνοπούλου και δέκα (10) Αρεοπαγίτες,
ήτοι οι: 1) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 2) Κωνσταντίνος
Τσόλας, 3) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Γεράσιμος Φουρ−
λάνος, 5) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 6) Ιωσήφ Τσαλαγανί−
δης, 7) Γεώργιος Κοντός, 8) Βασίλειος Πέππας, 9) Γεώρ−
γιος Χοϊμές και 10) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, ως μέλη του.
Β΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεο−
παγίτες, ήτοι οι: 1) Στυλιανή Γιαννούκου, 2) Χαράλαμπος
Μαχαίρας, 3) Γεώργιος Αναστασάκος, 4) Σοφία Καρυ−
στηναίου και 5) Μαρία Νικολακέα, ως μέλη του.
Β΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
από τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του
Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και έξι (6)
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Νικόλαος Πάσσος, 2) Ασπασία
Καρέλλου, 3) Απόστολος Παπαγεωργίου, 4) Παναγιώτης
Κατσιρούμπας, 5) Δήμητρα Κοκοτίνη και 6) Γεώργιος
Παπαηλιάδης, ως μέλη του.
Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και οκτώ (8) Αρεο−
παγίτες, ήτοι οι: 1) Νικόλαος Μπιχάκης, 2) Ελένη Διονυ−
σοπούλου, 3) Ευγενία Προγάκη, 4) Διονυσία Μπιτζούνη,
5) Νικήτας Χριστόπουλος, 6) Πέτρος Σαλίχος, 7) Ιωάννης
Φιοράκης και 8) Παρασκευή Καλαϊτζή, ως μέλη του.
Δ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η
Βασιλική Θάνου−Χριστοφίλου, και οκτώ (8) Αρεοπαγίτες,
ήτοι οι: 1) Γεώργιος Σακκάς, 2) Χαράλαμπος Καλαμα−
τιανός, 3) Ειρήνη Καλού, 4) Σοφία Ντάντου, 5) Γεώργιος
Μιχολιάς, 6) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 7) Κωστούλα Φλουρή−

Χαλεβίδου και 8) Νικόλαος Τσάκος, ως μέλη του.
ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ε΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
η Βιολέττα Κυτέα, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:
1) Δήμητρα Μπουρνάκα, 2) Αγγελική Αλειφεροπούλου,
3) Αριστείδης Πελεκάνος, 4) Δημήτριος Χονδρογιάννης
και 5) Δημήτριος Τζιούβας, ως μέλη του.
ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
ο Γεώργιος Γεωργέλλης, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες,
ήτοι οι: 1) Χρυσούλα Παρασκευά, 2) Μαρία Χυτήρογλου,
3) Αρτεμισία Παναγιώτου, 4) Χρήστος Βρυνιώτης και
5)Ιωάννης Μαγγίνας, ως μέλη του.
Ζ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρε−
οπαγίτες, ήτοι οι: 1) Κωνσταντίνος Φράγκος, 2) Ειρήνη
Κιουρκτσόγλου−Πετρουλάκη, 3) Βασίλειος Καπελούζος,
4) Πάνος Πετρόπουλος και 5) Δημήτριος Γεώργας, ως
μέλη του.
Περαιτέρω, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, ότι ως αναπλη−
ρωτές Αρεοπαγίτες για κάθε τμήμα θα καλούνται οι εξής:
1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Α2΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α1΄
τμήματος και αντίστροφα.
2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Β1΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β2΄
τμήματος και αντίστροφα.
3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Δ΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ΄
τμήματος και αντίστροφα.
4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκά−
στου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης
των άλλων ποινικών τμημάτων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις

17 Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"