Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Ν. 4332/2015: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κτλ


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332/2015
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας−

Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης
για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενι−
αίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαι−
ωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες
που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμο−
νής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις.Τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας
Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.»
Ν.  3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»
Ν.  3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"