Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 688/2015

ΦΕΚ Γ 688/2015 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Ιουνίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, το άρθρο
2 παρ. 1 του Ν. 4022/2011 (Α΄ 219), όπως ισχύει και τη
με αριθμό 72/2015 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
Α. Ανανεώνεται η θητεία της Αντεισαγγελέως Εφετών
Αθηνών Ελένης Ράικου του Γεωργίου, ως Εισαγγελέως
Εγκλημάτων Διαφθοράς στην Εισαγγελία Εφετών Αθη−
νών, για δύο (2) ακόμη έτη, με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση.

Β. Ορίζεται ως Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς
στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ο Αντεισαγγε−
λέας Εφετών Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης του Κων−
σταντίνου, για δύο (2) έτη, με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση.
Με Προεδρικό διάταγμα της 2ας Ιουλίου 2015, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Ορίζεται, τακτικός δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Εφετείο Λάρισας, ο Εφέτης Σπυρίδωνας Μελάς του
Χριστογιάννη, σε αντικατάσταση της Εφέτη Μαρίας
Τζέρμπου του Λαζάρου, η οποία απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η
Εφέτης, Ειρήνη Γκορτσίλα του Νικολάου, σε αντικατά−
σταση του Εφέτη Σπυρίδωνα Μελά του Χριστογιάννη,
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"