Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 688/2015 )

ΦΕΚ Γ 688/2015 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 3ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−

ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση
από την υπηρεσία από 1ης Ιουλίου 2015, των Αντιπρο−
έδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας Φιλοκτήμο−
να Αρναούτογλου του Βύρωνα (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη−
μοσίου: 1655767841/1−7−2015), Αγγελικής Θεοφιλοπού−
λου του Κωνσταντίνου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1999581213/1−7−2015), Ευδοξίας Γαλανού του Δημόκριτου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4410111590/1−7−2015) και Νι−
κολάου Ρόζου του Βασιλείου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
7676148412/1−7−2015), λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας τους.

Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Με Προεδρικό διάταγμα της 3ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2015:
Α) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Αθηνών, Νικολάου Διακονικολάου του Ιωάννη (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1401221006/1−7−2015), 2) Πατρών,
Γεωργίου Κουσουλού του Πέτρου (αριθμ. βεβ. διαγρα−
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 3077605963/1−7−2015), 3) Θεσσαλονίκης, Ρήγα
Τσούγκου του Σωτηρίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο−
σίου: 5944995439/30−6−2015), 4) Αθηνών, Χρήστου Βα−
σιλάκη του Νικολάου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
4511690753/1−7−2015), 5) Αθηνών, Γεωργίας Πετράκη−Γιαν−
νοπούλου του Χρήστου (αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1218012175/1−7−2015), 6) Πατρών, Χριστίνας Μισούλη του
Αναστασίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Αν−
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1137910695/1−
7−2015), 7) Αθηνών, Ιωάννη Κυριάκου του Γεωργίου
(αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9984137918/1−7−2015), 8)
Αθηνών, Σταυρούλας Λιάγκου του Δημητρίου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1153844713/1−7−2015), 9) Πειραιώς,
Δήμητρας Κάπου του Αναστασίου (αριθμ. βεβ. Διαγρα−
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 3199951159/3−7−2015) και 10) Αθηνών, Μαρίνας
Πιπεράκη του Δημητρίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1256972611/1−7−2015), λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας τους και


Β) των Εφετών των Διοικητικών Εφετείων: 1) Αθηνών,
Δημητρίου Ράντου του Ιωάννη (αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη−
μοσίου: 4861103030/1−7−2015), 2) Λάρισας, Χρήστου Χου−
τόπουλου του Γεωργίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
2137123575/6−7−2015) και 3) Θεσσαλονίκης, Θέμιδας Κια−
γιά−Αθηνοδώρου του Σώζου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
7419777612/30−6−2015), λόγω συμπλήρωσης του εξηκο−
στού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"