Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΦΕΚ Γ 501/2016 )

ΦΕΚ Γ 501/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με Προεδρικό διάταγμα της 18ης Μαΐου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν και
τις με αριθμό 22 και 24/2015 αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης αvα-
διoρίζεται σε κενή oργανική θέση Πρωτοδίκη Διοικητι-
κών Δικαστηρίων, η τέως Πρωτοδίκης Ευαγγελία Αγγελή
του Ιωάννη και της Ουρανίας, η οποία γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1969, και τοποθετείται στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ρόδου. Καθορίζεται δε η σειρά αρχαιότη-
τάς της στο βαθμό αυτό, μετά την Πρωτοδίκη Μαριάννα
Τσεγγελίδου του Ιωάννη και πριν από την Πρωτοδίκη
Τσαμπίκα Μαριά του Φωτίου.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5044/18-5-2016).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου 4055344378/23-5-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης 23009/23-5-2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"