Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 2016 : ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ κ.κ. Λιάρου, Σεβαστίδη, Σεβαστίδη, Σαλάππα, Κουβαρά

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.


Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στην Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων έδωσαν ένα σαφές μήνυμα αλλαγής στις προτεραιότητες, στις επιδιώξεις και στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε. Αποτελούν δικαίωση των αντιλήψεων και των θέσεών μας και σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον. Έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που καλούμαστε να επωμιστούμε από οποιαδήποτε θέση θα έχουμε. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με μοναδικό γνώμονα την αναβάθμιση του κύρους της Δικαιοσύνης και με προσήλωση στους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε !

2 Ιουνίου 2016


Κασσιανή Λιάρου, Εφέτης
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χριστίνα Σαλάππα, Πρωτοδίκης
Μαρία Κουβαρά, Ειρηνοδίκης