Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Κοινή ανακοίνωση για τη συγκρότηση ενωτικού Προεδρείου


      Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Δικαστές και Εισαγγελείς της Χώρας που ψήφισαν μαζικά στις τελευταίες αρχαιρεσίες, αποφασίσαμε τη συγκρότηση ενός νέου ενωτικού Προεδρείου. Αυτό δεν
σημαίνει εξάλειψη των διαφορετικών μας αντιλήψεων σε πολλά ζητήματα, όπως διαφάνηκε και κατά την περίοδο πριν τις εκλογές. Αυτή η διαφορετικότητα θα εκδηλώνεται δημοκρατικά μέσα από τη λειτουργία του ΔΣ. Το νέο Προεδρείο θα έχει βέβαια ως κύριο μέλημά του τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες συγκλίσεις για εξεύρεση και προώθηση λύσεων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις του Δικαστικού Σώματος. Για τη δημιουργία του ενωτικού Προεδρείου ακολουθήσαμε την βασική αρχή του ενιαίου ψηφοδελτίου, που προτάσσει τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε το κάθε εκλεγμένο μέλος του ΔΣ. Λάβαμε ωστόσο υπόψη και το αντικειμενικό γεγονός της ύπαρξης ομάδων και της ανάγκης εκπροσώπησης όλων στο Προεδρείο.
      Ανατέθηκε έτσι η θέση του Προέδρου της Ένωσης στον Χριστόφορο Σεβαστίδη, πρώτο σε αριθμό ψήφων και προτάθηκε η θέση του Α’ Αντιπροέδρου στην Μαργαρίτα Στενιώτη, δεύτερη σε ψήφους και εκπρόσωπο της ομάδας της. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την συνάδελφο και από την ομάδα της που επεδίωκαν αποκλειστικά την κατάληψη της θέσης του Προέδρου. Η θέση του Γ.Γ. ανατέθηκε στον Νικόλαο Σαλάτα, τέταρτο σε αριθμό ψήφων και επικεφαλής της ομάδας του, η θέση του Α’ Αντιπροέδρου στον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, επικεφαλής της ομάδας του και η θέση του Ταμία στην Αγγελική Δεμέστιχα. Επίσης στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου ψηφίστηκε η Βαρβάρα Πάπαρη, στη θέση του αναπληρωτή Γ.Γ. ο Δημήτριος Φούκας και στη θέση του αναπληρωτή Ταμία η Ακριβή Ερμίδου. Για τη θέση του εκπροσώπου τύπου που θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες επιλέχθηκε ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης. Στον ίδιο ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Ένωσης κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του ΚΟΔΚΔΛ.
      Στις άμεσες προτεραιότητες του νέου Προεδρείου εντάσσονται: 1) ο  εκδημοκρατισμός στη λειτουργία των οργάνων με τη συμμετοχή των Εφετειακών Επιτροπών στις συνεδριάσεις του ΔΣ και την ουσιαστική συζήτηση όλων των θεμάτων στις ΓΣ, 2) η επανεξέταση του αιτήματος για απαγόρευση κατάληψης δημόσιων θέσεων σε παραιτηθέντες ή συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους, 3) η ικανοποιητική επίλυση του ασφαλιστικού, 4)  η αναγνώριση της υποχρέωσης της Πολιτείας για συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και καταβολή των υπόλοιπων αναδρομικών αποδοχών μας, 5) η αποτροπή του «παγώματος» των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Χριστόφορος Σεβαστίδης
Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Νικόλαος Σαλάτας
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος
Βαρβάρα Πάπαρη
Δημήτριος Φούκας
Αγγελική Δεμέστιχα
Ακριβή Ερμίδου