Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των μελών της ομάδας πλειοψηφίας του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
των μελών της ομάδας πλειοψηφίας του ΔΣ
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Αθήνα,  22  Ιουνίου 2016
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Μέλη του αυτοαποκαλούμενου ενωτικού προεδρείου
του ΔΣ της Ένωσής μας.

Ι. Δηλώνουμε ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ δεν θα παραστούμε, θέλοντας έτσι να εκφράσουμε, με τρόπο συμβολικό, την έντονη διαμαρτυρία τόσο την δική μας, όσο και μεγάλου αριθμού συναδέλφων, για την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος και την παραβίαση των δημοκρατικών αρχών, με την συγκρότηση του δήθεν ενωτικού Προεδρείου, δια του συνασπισμού των τριών μικρών ομάδων και αποκλεισμό της ομάδας της πλειοψηφίας των επτά εδρών.
Επιπλέον αυτού, η απουσία μας από τη σημερινή συνεδρίαση οφείλεται και στο γεγονός ότι όλοι μας έχουμε υποχρεώσεις, οι οποίες δεν επιδέχονται αναβολή, τόσο υπηρεσιακές, στα εκτός Αθηνών Δικαστήρια, όπου, ως γνωστόν τρεις από εμάς υπηρετούμε, όσο και άλλες προσωπικές και οικογενειακές.
Το παραπάνω γεγονός, της υπηρεσιακής μας απασχόλησης, μολονότι, ασφαλώς, θα μπορούσατε να γνωρίζετε, το παραγνωρίσατε και αγνοήσατε επιδεικτικά όλους εμάς, αφού καμία συνεννόηση ή επαφή δεν είχατε μαζί μας, αναφορικά με την ημέρα και ώρα της παρούσας συνεδρίασης.
Έτσι, λοιπόν, εντελώς αντιδεοντολογικά και αντισυναδελφικά ενεργώντας, συγκαλέσατε το ΔΣ για σήμερα, μεσούσης της εργάσιμης εβδομάδας, χωρίς καμία προσυνεννόηση μαζί μας, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο τις δικές σας υπηρεσιακές και άλλες υποχρεώσεις, ως εάν όλοι εμείς να είμαστε ανύπαρκτα πρόσωπα.
Σας θυμίζουμε, βέβαια, ότι το αντίθετο πράξατε προκειμένου να καθορίσετε την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του ΔΣ,  κατά την οποία σας ενδιέφερε να καταλάβετε, απρόσκοπτα και άμεσα, όπως και έγινε, τις, προσυμφωνημένες, θέσεις του δήθεν ενωτικού προεδρείου, μη διακινδυνεύοντας την έλλειψη καταστατικής απαρτίας και συγκεκριμένα αρχίσατε να συνεννοείσθε μαζί μας, προσωπικά αλλά και μέσω της γραμματείας της Ένωσης, για την ανεύρεση του, πλέον κατάλληλου, προς τούτο, χρόνου από την επομένη ημέρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
Ενόψει, λοιπόν, όλων αυτών των αντιδεοντολογικών και αντισυναδελφικών συμπεριφορών, που συνεχίζετε να επιδεικνύετε έναντί μας, μέχρι και σήμερα, σας γνωρίζουμε ότι του λοιπού δεν θα παριστάμεθα σε καμία συνεδρίαση του ΔΣ, εάν προηγουμένως δεν έχετε συνεννοηθεί μαζί μας, είτε προσωπικά, είτε μέσω της γραμματείας της Ένωσής μας, αναφορικά με την ημέρα και ώρα αυτής, ώστε να ρυθμίζουμε κι’ εμείς αναλόγως τις υπηρεσιακές και λοιπές υποχρεώσεις μας.
Και μη σπεύσετε, όπως συνηθίζατε στο παρελθόν, να μας καταγγείλετε και πάλι, πράγμα που πολύ θα σας διευκόλυνε τώρα, ότι με την απουσία μας δυσχεραίνουμε τη λειτουργία του ΔΣ και τη λήψη αποφάσεων, γιατί έμπρακτα έχουμε αποδείξει και η πλειοψηφία των συναδέλφων μας άριστα γνωρίζει ότι, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν, αποτελούσε και αποτελεί ύψιστο σκοπό και μόνη επιδίωξή μας, η επίτευξη των καταστατικών σκοπών της Ένωσής μας, μέσω της εύρυθμης λειτουργίας του ΔΣ της, την οποία, εύρυθμη λειτουργία, δυναμιτίζετε με συμπεριφορές σας, όπως οι προαναφερθείσες.
ΙΙ. Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της Ένωσής μας, επισημαίνουμε ότι: Οι δηλώσεις πολιτικών παραγόντων, οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα των Δικαστικών Λειτουργών, κατά τρόπο γενικό και αόριστο, είναι απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ.  Παύλος Πολάκης, μετά την παραγγελία της Εισαγγελικής Αρχής, οφείλει να παραδώσει άμεσα όσα στοιχεία έχει για συγκεκριμένες υποθέσεις, στις οποίες αναφέρεται.
Σημειώνεται, όμως, ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζονται θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος (άρθρα 36, 37 και 82), τα οποία καθορίζουν και διαχωρίζουν τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, στην προκειμένη περίπτωση, ουδεμία αρμοδιότητα έχει να παρέμβει για τις δηλώσεις υπουργού και εκείνες (αρμοδιότητες) του Προέδρου της Κυβερνήσεως, ούτε ότι όλες οι άλλες δικαστικές ενώσεις διαχωρίζουν τη θέση τους, εκδίδοντας δική τους κοινή ανακοίνωση (από 18 Ιουνίου 2016), για το ίδιο ζήτημα.
ΙΙΙ. Τέλος, αναφορικά δε με την από 11 Ιουνίου, ώρα 09:08 «Κοινή ανακοίνωση για τη συγκρότηση ενωτικού προεδρείου», που έχετε εκδώσει, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα οκτώ μέλη των τριών μικρών ομάδων, που εξελέγητε κατά τις εκλογές της Ένωσης της 22ης και 29ης Μαΐου 2016 στο Δ.Σ, προχωρήσατε σε συγκρότηση κατ’ ευφημισμόν ενωτικού προεδρείου, αποκλείοντας από αυτό, κατά τρόπο αντιδημοκρατικό και αυθαίρετο τα επτά εκλεγέντα μέλη της μεγάλης υπό τον Πρόεδρο Εφετών Χρήστο Τζανερρίκο ομάδας. Εκδώσατε δε,  μετά τη συγκρότηση, κοινή ανακοίνωση, στην οποία, συναισθανόμενοι, προφανώς, το ανοσιούργημα που διαπράξατε, επιχειρείτε, με έωλα επιχειρήματα, να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους περιφρονήσατε την εντολή του Δικαστικού Σώματος για κοινό προεδρείο, θέτοντας εκποδών την ομάδα της πλειοψηφίας των 7 εδρών από τη δήθεν ενωτικό Προεδρείο.
Ειδικότερα: Αναφέρετε ότι ανατέθηκε η θέση του Προέδρου της Ένωσης στον Χριστόφορο Σεβαστίδη, ότι κριτήριο για τις θέσεις του Προεδρείου ήταν ο αριθμός των ψήφων και ότι προτάθηκε θέση Αντιπροέδρου στην Εφέτη Μαργαρίτα Στενιώτη, δεύτερη σε ψήφους και «εκπρόσωπο της ομάδας της». Δεν εξηγείται, όμως, εάν επιτρέπεται τρίτα πρόσωπα να καθορίζουν κατά τρόπο όλως αυθαίρετο, ποιος είναι ο εκπρόσωπος της άλλης ομάδας, αγνοώντας τον επικεφαλής Πρόεδρο Εφετών Χρήστο Τζανερρίκο, ούτε επίσης εξηγείται πως και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο έβδομος σε αριθμό ψήφων Τάκης Λυμπερόπουλος, επικεφαλής της μικρής ομάδας των τριών εδρών και αντίθετα αποκλείσθηκε παντελώς από το Προεδρείο ο Πρόεδρος της μεγάλης ομάδας των επτά εδρών και αγνοήθηκαν οι πέμπτος και έκτος σε αριθμό ψήφων, κ.κ. Βουλγαρίδης και Μαυρίδης, μέλη και αυτοί της πλειοψηφούσας ομάδας των επτά εδρών, ενώ αντίθετα ανέλαβαν θέσεις οι δέκατος πέμπτος, δέκατη τρίτη και δωδέκατη σε αριθμούς ψήφων, κ.κ. Φούκας, Ερμίδου και Δεμέστιχα αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι ο Πρόεδρος Εφετών κ. Χρήστος Τζανερρίκος τηλεφώνησε στον Χριστόφορο Σεβαστίδη, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε, προφανώς διότι είχε εξαρχής επιλέξει τις δύο άλλες μικρές ομάδες, για να σχηματίσουν το Προεδρείο, παραβιάζοντας κάθε δημοκρατική αρχή και αλλοιώνοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Και, αφού πρώτα είχαν διανείμει όλες τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου μεταξύ τους, απευθύνθηκε επιλεκτικά και προσωπικά στην Εφέτη Μαργαρίτα Στενιώτη και της πρότεινε θέση Αντιπροέδρου, η δε επικαλούμενη άρνησή της δεν σημαίνει βεβαίως, σε καμία περίπτωση, άρνηση της ομάδας να καταλάβει θέσεις στο Προεδρείο.
Επίσης, με την κατάφορη αυτή παραβίαση των δημοκρατικών αρχών οι τρεις μικρές ομάδες απέβλεψαν και τελικά κατόρθωσαν να μην υπάρχει ουδεμία εκπροσώπηση στο Προεδρείο από τον ανώτατο βαθμό, παρότι εξελέγη ως μέλος του Δ.Σ. ο Πρόεδρος Εφετών κ. Χρήστος Τζανερρίκος, ο οποίος, ως επικεφαλής της πλειοψηφούσας ομάδας των επτά εδρών, δικαιούταν τη θέση του Προέδρου, αλλά επίσης και ουδεμία εκπροσώπηση του Εισαγγελικού Κλάδου, αφού επίσης αποκλείστηκε από το Προεδρείο ο μόνος εκλεγείς εκ των υποψηφίων Εισαγγελέων, Αντεισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Κασαλιάς, περιφρονώντας και προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τους δικαστές του ανώτατου βαθμού, όσο και σύσσωμο τον Εισαγγελικό Κλάδο.
Πέραν όμως αυτού υποβαθμίστηκε το κύρος και η προς τα έξω εκπροσώπηση της Ένωσής μας (η μεγαλύτερη και αρχαιότερη από τις δικαστικές ενώσεις), αφού για πρώτη φορά δεν εκπροσωπείται από ανώτατο δικαστή ως πρόεδρο αυτής, όπως συνέβαινε συνεχώς τα τελευταία τριάντα χρόνια, αλλά αντίθετα για πρώτη φορά εκπροσωπείται από δικαστή του πρώτου βαθμού. Σημειωτέον ότι όλες οι άλλες δικαστικές ενώσεις έχουν ως πρόεδρο ανώτατο δικαστή (οι Ενώσεις του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρείου και του Ν.Σ.Κ. Σύμβουλο, η Ένωση Εισαγγελέων Εισαγγελέα Εφετών και η Ένωση Δ.Δ. Πρόεδρο Εφετών).
Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών
Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης
Ευάγγελος Κασαλιάς, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης
Σταματία Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"