Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 562/2016


ΦΕΚ Γ 562/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουνίου 2016, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α ́35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό 41/22.04.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ- νης, διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προ- κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ ́ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ ́ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής: 
ΔΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΔ «Διορισμός δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης», - ΦΕΚ Γ 789/2016Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"