Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 138/2017 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 138/2017 


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 2053 οίκ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ως εξής:
1. Ολυμπία Παπακώστα-Γάκη του Γεωργίου, Αντεισαγ-
γελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. Χ 754825, ως
Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία Τιντικάκη
του Νικολάου, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με
Α.Δ.Τ. ΑΚ 272804.
2. Αδάμ Παπαδαμάκης του Χρήστου, καθηγητής Νομι-
κής Σχολής ΑΠΘ, με Α.Δ.Τ. Χ 242122, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη του
Λάζαρου, καθηγητή Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, Πρόεδρο της Ένωσης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 176190.
3. Ελένη Χατζηβασιλείου του Ευστράτιου, Νομικός-
Επιμελήτρια Ανηλίκων (Σερρών), με Α.Δ.Τ. Ρ 462013,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Βασιλική
Τσέλιου του Σωτηρίου, Κοινωνική Λειτουργό, με Α.Δ.Τ.
Φ 329126.
4. Παρασκευή Πέξα-Καλφέλη του Δημητρίου, Δικηγό-
ρος Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 324669, ως τακτικό μέ-
λος, με αναπληρωτή αυτής τον Χρήστο Λαμπάκη του Δη-
μητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 168744.
5. Θεόδωρος Λουκατάρης του Θεοχάρη, Ιερέας, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 690024, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυ-
τού την Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου του Γεωργίου,
Δημοτική Σύμβουλο, Εντεταλμένη Κοινωνικής Πρόνοιας,
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 688680.
6. Εμμανουήλ Φαϊτάκης του Δημητρίου, Παιδοψυχία-
τρος, Διευθυντής ΕΣΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 358633, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Αναστασία Μπέκα
του Ιωάννη, Παιδοψυχίατρο, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 279254.
7. Μαρία Κωνσταντινίδου του Μητροφάνη, Κλινική
Ψυχολόγος, με Α.Δ.Τ. Λ 124043, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτής τη Σοφία Κουσίδου του Γεωργί-
ου, Τμηματάρχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, με Δ.ΑΣΤ.Τ.
259867026.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"