Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 259/2017

ΦΕΚ Γ 259/2017 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Φεβρουαρίου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος και τα άρθρα 49 και 66 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’ 35), όπως ισχύουν σή-
μερα, προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενής οργανικής θέσης η Εφέτης του Διοι-
κητικού Εφετείου Πειραιώς Μαρία Περιστέρη του Στυ-
λιανού που έχει τα νόμιμα προσόντα και τοποθετείται
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, της προαγωγής
της λογιζόμενης από 25-8-2016. Καθορίζεται δε η σειρά
αρχαιότητας της στον Πίνακα αρχαιότητας των Προέ-
δρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων μετά τον Πρό-
εδρο Εφετών Ευάγγελο Κρικώνη του Κωνσταντίνου και
πριν την Πρόεδρο Εφετών Ζαφειρούλα Βασιλάτη του
Ευθυμίου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 18797/23-2-2017).
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης-
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων: 19000/6-3-2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"