Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 532/2018 )5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Απριλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α' 35), όπως ισχύουν,
2. του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210/
5-11-2016) και
Β. Την αριθμ. 1/11-1-2018 γνώμη της ολομέλειας του
Εφετείου Πειραιώς και την πρόταση του Εισαγγελέα Εφε-
τών Πειραιώς, όπως αυτή προκύπτει από τα πρακτικά της
από 11-1-2018 συνεδρίασης της ολομέλειας του Εφε-
τείου Πειραιώς, ορίζεται για μια τριετία αναπληρώτρια
δικαστής ανηλίκων στο Εφετείο Πειραιώς η Εφέτης Μα-
ρία ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου, σε αντικατάσταση
του Ιωάννη ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ του Αθανασίου, ο οποίος
προήχθη σε Πρόεδρο Εφετών Πατρών.
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Απριλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν,
2. του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210/
5-11-2016),
Β. 1. την αριθμ. 40/24-1-2018 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Αγρινίου και την αριθμ. 268/26-1-2018 πρό-
ταση του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
2. την αριθμ. 1/13-2-2018 γνώμη της Ολομέλειας του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την αριθμ. 1035/26-2-2018
πρόταση της Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης,
3. την αριθμ. 4/12-1-2018 γνώμη του Τριμελούς Συμ-
βουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και την
αριθμ. 70/12-1-2018 πρόταση της Εισαγγελέως Εφετών
Πειραιώς,
4. την αριθμ. 24/28-2-2018 γνώμη του Τριμελούς Συμ-
βουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και την
αριθμ. 395α/26-2-2018 πρόταση της Εισαγγελέως Εφε-
τών Πειραιώς,
5. την αριθμ. 34/57/19-1-2018 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Τριπόλεως και την αριθμ. 531/23-1-2018
πρόταση της Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου.
Α. Ορίζονται για μια τριετία αναπληρωτές δικαστές
ανηλίκων, ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου η Πρωτοδίκης Ελένη
ΚΟΛΟΒΟΥ του Κωνσταντίνου, λόγω λήξεως της θητείας
του Πρωτοδίκη Χρήστου ΜΠΟΥΚΑ του Κωνσταντίνου, ο
οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
2. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Πρωτοδίκης Ελπι-
νίκη ΚΟΡΔΕΛΑ του Αθανασίου, λόγω λήξεως της θητείας
της Πρωτοδίκη Ευανθίας ΑΝΤΩΝΑΚΗ του Νικολάου, η
οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
3. Στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως ο Πρωτοδίκης Σταμά-
τιος ΡΗΓΑΣ του Νικολάου, λόγω λήξεως της θητείας της
Πρωτοδίκη Ελένης ΣΙΨΑ του Παναγιώτη, η οποία απαλ-
λάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Β. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές στο Πρωτοδικείο Πει-
ραιώς για μια τριετία ως ακολούθως:
1. Στο Α΄ ανακριτικό γραφείο η Πρωτοδίκης Αθηνά
ΛΑΛΛΗ του Λέανδρου, σε αντικατάσταση του Ευθυμί-
ου ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ του Νικολάου, ο οποίος προήχθη σε
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
2. Στο Β΄ ανακριτικό γραφείο η Πρωτοδίκης Ευαγγελία
ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ του Ελευθερίου, σε αντικατάσταση της Αγ-
γελικής ΔΑΜΑΣΙΩΤΟΥ του Βασιλείου, η οποία προήχθη
σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκίδας.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"