Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΚ Γ 541/2018

ΦΕΚ Γ 541/2018 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Μαΐου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 52 και 78 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35),
όπως ισχύουν.
3. Του άρθρου 572 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπως ισχύει.
4. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
Β. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμ. 31/
22-3-2018, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Α. Τοποθετείται η Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονί-
κης Ολυμπία Παπακώστα-Γάκη του Γεωργίου στο Κατά-
στημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατών), για ένα (1)
έτος, με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά της.
Β. Τοποθετείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς
Ιωάννης Χατζόγλου του Σωτηρίου στο Κατάστημα Κρά-
τησης Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης
Κορυδαλλού), για ένα (1) έτος, με ολική απαλλαγή από
τα λοιπά καθήκοντά του.
Γ. Τοποθετείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας
Απόστολος Τζαμαλής του Κωνσταντίνου στο Κατάστημα
Κράτησης Λάρισας, για ένα (1) έτος, με μερική απαλλαγή
από τα λοιπά καθήκοντά του.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"