Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

«Εκπαίδευση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».


“Problem-based training activities on data protection reform”
 


Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ (2014-2020).
Tο περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης αντανακλά τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.



Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, Rights, Equality and Citizenship Programme
Εταίροι: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ποσό χρηματοδότησης: 303.086,17 Ευρώ
Έναρξη: 1/1/2018 – 31/1/2020 (24 μήνες)
Η μεταρρύθμιση του πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ προωθείται από τον Ιανουάριο του 2012 με στόχο να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Η δέσμη μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την Οδηγία ΕΕ 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
H μεταρρύθμιση αυτή συνεπάγεται αρκετές προκλήσεις για τα κράτη μέλη και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στα νέα νομοθετικά δεδομένα αλλά παράλληλα δημιουργεί αυξημένη ανάγκη για νέες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα διευρυμένο κύκλο επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της.
Ανταποκρινόμενο στις παραπάνω προκλήσεις το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε σύμπραξη με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιούν διετές πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».
Στόχοι του προγράμματος είναι:
α) να αναπτύξει προγράμματα και υλικό κατάρτισης για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας Οδηγίας προστασίας δεδομένων
β) να παρέχει πρακτικά προσανατολισμένη κατάρτιση σε τρεις ομάδες στόχο: υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικαστές και δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
γ) να δημιουργήσει «κοινότητες πρακτικής» και θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης και ενημέρωσης
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες δράσεις:
α) οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικαστές και δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
β) διακρατική συνάντηση ανταλλαγής καλών πρακτικών
γ) ανάπτυξη εγχειριδίου για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικηγόρους και δικαστές για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού
Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.[1]



[1] Σημείωση: για την πρόοδο του προγράμματος, θα υπάρχουν ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και συνεπώς δεν θα απαντώνται τυχόν σχετικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"