Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ -ΦΕΚ Γ 538/20193 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Φεβρουαρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα

49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας, το π.δ. 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210) και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με
αριθμούς 157 και 160/2018.
Α. Μετατίθεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου Αριστείδης Κορέας
του Κωνσταντίνου, με αίτηση του και δικές του δαπάνες.
Β. Προάγεται, κατ' εκλογή, στο βαθμό του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Φίλιππος
Καρατσίδης του Κωνσταντίνου, που έχει τα νόμιμα προ-
σόντα, της προαγωγής του λογιζόμενης από 14-9-2018,
και τον τοποθετούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4622010/18-2-2019).
(Αριθμ. αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
6039 και 6039α/20-3-2019)
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"