Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) - ΦΕΚ Γ 598/2019

ΦΕΚ Γ 598/2019 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Μαρτίου 2019, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:


Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 51, 52, 68, 72 και 73 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35/Α’/25-2-1988), όπως
ισχύουν.
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995
(Α’ 173/24-8-1995).
4. Του άρθρου 22 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136).
5. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
Β.
Την 2/13-2-2019 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
παρατείνεται η απόσπαση του Παρέδρου του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου Αναστάσιου Ταμαμίδη του Σάββα στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, για έξι (6) ακόμη μήνες, με πλήρη και απο-
κλειστική απασχόληση για τη στελέχωση του Γραφείου
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"